Koje je značenje sumpora u Bibliji? Odgovor će vas iznenaditi

Sumpor je mineral žute boje koji je lako zapaljiv. U Bibliji se spominje nekoliko puta. Što je sumpor u Bibliji?

Puno stvari koje danas koristimo sadrže tragove sumpora, kao što su: barut, akumulatori, gume, lijekovi, šibice, boje  …

Kada se sumpor zapali, ispušta užasan miris, koji miriše na trula jaja. Udisanje dima od gorućeg sumpora u velikim količinama može biti otrovno.

Sumpor u Bibliji

Sumpor se u Bibliji spominje 15 puta. Hebrejska riječ gophriyth koristi se 7 puta za sumpor u Starom zavjetu, a grčka riječ theion koristi se 7 puta u Novom zavjetu. Riječ theiodes se jednom koristi u Otkrivenju 9, 17.

Možda najpoznatiji spomen sumpora u Bibliji je odmah u Knjizi Postanka.

Jahve zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumpornim ognjem. (Postanak 19, 24).

Svi znamo da je primarni razlog za ovu Božju presudu bio grijeh homoseksualnosti.

A onog dana kad Lot iziđe iz Sodome, zapljušti s neba oganj i sumpor i sve uništi. (Luka 17, 29)

Uz ovaj incident, sumpor je povezan i s Božjom presudom i na drugim mjestima (npr. Ponovljeni zakon 29, 22; Psalam 11, 6; Izaija 30, 33; Izaija 34,9; Ezekiel 38, 22).

Konačni Božji sud spominje se u knjizi Otkrivenja, gdje nalazimo “ognjeno jezero”, koje gori ognjem i sumporom (Otkrivenje 14, 10; Otkrivenje 19, 20; Otkrivenje 20, 10; Otkrivenje 21, 8). Ovo će biti vječno odredište za đavla, njegove anđele i sve ljude koji su ga slijedili, odnosno za one koji nisu prihvatili Isusa kao svog Gospodina i Spasitelja.

Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt. (Otkrivenje 21, 8)

Sumpor u Bibliji
Foto: Pixabay

Kako ne završiti u ognjenom jezeru koje gori ognjem i sumporom?

U Novom zavjetu se svaki spomen sumpora odnosi na pitanje vječnosti. Podzemlje i smrt i svi zli bit će bačeni u ognjeno jezero koje gori ognjem i sumporom.

A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to je druga smrt: tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno. (Otkrivenje 20, 14-15)

Bog nas ne želi baciti u pakao – zato je poslao je svog Sina, Gospodina Isusa Krista, da prolije svoju krv za naše grijehe. Isus Krist nije ostao mrtav, uskrsnuo je iz mrtvih trećeg dana i ako Mu vjerujemo i pokoravamo se Njegovoj Riječi, spasit ćemo se i otići u nebo kada umremo.

Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. (Rimljanima 10, 9)

Sada, dok smo živi, ​​prilika je da vjerujemo Gospodinu Isusu Kristu. Ako umremo nespašeni, provest ćemo vječnost u ognjenom jezeru. Sada se trebamo pokajati za svoje grijehe i vjerovati u Isusa Krista. On je začetnik vječnog spasenja svima koji Mu se pokoravaju (Hebrejima 5, 9). Nebo nije za neposlušne i nepravedne. Nije za lažljivce, pljačkaše, ubojice, lopove itd. Ono je za Boga i sve koji su prihvatili Božji dar spasenja.

PROČITAJTE JOŠ: