10 važnih istina koje Sveto pismo otkriva o smrti

Sveto pismo nam otkriva važne istine o smrti!

Smrt. Sama riječ može potaknuti prizore tame, muškaraca i žena u crnome, tuge i kod nekih, straha. No Bog ne želi da živimo u strahu ili poraženo.

On želi da živimo i da umremo sa pouzdanjem koje dolazi od toga da mi pripadamo pobjedonosnom, uskrsnulom Kralju koji je pobijedio smrt kada je umro na križu i uskrsnuo iz groba.

Više od toga, stvarnost smrti može ukazati na nevjerojatno nadu koju mi imamo u Kristu. Svaka bol i borba na zemlji nas može privući bliže našem Spasitelju, usmjeriti nas dublje prema Njegovim istinama i motivirati nas da uđemo u razgovore preobražaja s drugima. Neka naučimo govoriti: „Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak“! (Filipljanima 1, 21)

PROČITAJTE: Što Biblija kaže da se događa odmah nakon smrti?

Evo deset istina koje Sveto Pismo otkriva u vezi smrti:

1. Smrt nije kraj.

Neki vjeruju da nakon što umremo mi jednostavno prestanemo postojati. Oni zaključuju da se ljudska svijest polako razvija kako se mozak razvija i ona će ili polako nestajati ili jednostavno prestati postojati. Biblija kaže drugačije. Pismo uči da unatoč tomu što će se naša tijela raspasti naše duše će živjeti zauvijek; u Božjoj prisutnosti ili zauvijek odvojene od Njega.

U Mateju 25, nakon što je podijelio dvije usporedbe koje su osmišljene kako bi se otkrile stvarnosti Božjeg kraljevstva Isus je raspravljao o vremenu kada će On odvojiti ”ovce od jaraca”. „Ovi će ući u muku vječnu, a pravednici u život vječni“. (Matej 25, 45)

Drugim riječima, sve nas očekuje vječnost, iako se naše krajnje odredište može drastično razlikovati.

2. Ne moramo se bojati smrti.

Bog nikada ne želi da mi, Njegova voljena stvorenja, živimo u strahu, nesigurnosti ili zbunjenosti. U Kristu On nam nudi sigurno, slavno i odredište ispunjeno radošću; budućnost slobodnu od boli, tuge i bolesti. Pozivnica je otvorena svima koji ne vjeruju u sebe i svoja dobra djela već u Isusa i cijenu koju je On platio.

Kada mi vjerujemo da je Krist ono tko On kaže da jest (bezgrešni Božji Sin) i da je učinio ono što je učinio (umro za naše grijehe u uskrsnuo od mrtvih), Pismo kaže da dobivamo ulaznicu u raj. Nama je zajamčena nesmetana, odnosna intimnost s našim Stvoriteljem. On koji u svojim rukama drži svemir drži naše živote sada i zauvijek. To znači da kada naša tijela pokleknu i bolesti napadnu mi se možemo odmoriti znajući da smo sigurni u Božjoj neslomljivoj, neprekidnoj ljubavi.

3. Neće svatko ići na isto mjesto.

Prema Pismu svatko od nas će ići na jedno od dva mjesta kada umremo. Oni koji su vjerovali u Krista za spasenje će odmah biti prebačeni u Njegovu prisutnost gdje će ostati za cijelu vječnost. Oni koji su odbacili Njega i Njegovu ponudu milosti će vječnost provesti u paklu.

Pakao nije mjesto o kojemu volimo čitati ili pisati. No Isus, onaj koji nudi vječni život o ovoj temi je govorio više puta. Rekao je da je to mjesto tame i vatre napučeno opakima i pobunjenima. Svakom usporedbom i tvrdnjom Isus nam nudi upozorenje: „Postoji smrt“ i u ovome značenju to znači odvojenost od Boga „i život“. „Odaberite život“.

PROČITAJTE: 10 utješnih biblijskih stihova kada se dogodi smrt naših najmilijih

Što ako nas naša unutarnja tjeskoba u vezi pakla usmjeri na Božje srce? Pismo je jasno: Bog je ljubljeni Otac koji ne želi ni za koga da pogine. „Ako bio ja živ, govori svemogući Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa, svoga puta i da živi“. (Ezekiel 33, 11) Baš suprotno, Bog voli svoja stvorenja i nebesa se raduju kada jedan griješnik prepozna svoju potrebu za Isusom i okrene se Njemu.

4. Zato što je Isus pobijedio smrt i mi ćemo.

Bog je stvorio svijet bez grijeha i smrti. Kada se čovječanstvo pobunilo protiv Njega (Postanak 3), mi smo prekinuli naš odnos s Bogom Ocem, a prokletstvo smrti i grijeha počelo je vladati. Kada je Isus na križu umro za naše grijehe On je slomio moć grijeha i smrti „Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću“. (Rimljanima 6, 5)

Isus je demonstrirao ovu nepromijenjenu istini kada je živ iskoračio iz grobnice. To znači, iako će naša fizička tijela prestati funkcionirati, naše duše će odmah ući u Božju prisutnost. Kasnije, kada se Krist vrati, naše duše će biti ujedinjene sa našim fizičkim, tada proslavljenim tijelima, koja će biti uskrsla iz mrtvih.

5. Duhovna smrt je odvojenost od Boga.

Lako je čitati moderne definicije riječi, koncepata i situacija iz Biblije. To se često događa dok netko razmišlja o smrti. Prema našem načinu razmišljanja smrt znači završetak nečega i potpuni prestanak života. U Pismo pak smrt znači odvajanje; odvajanje ljudskog duha od njegova tijela i čovjeka od Boga.

Na primjer, Pismo otkriva da će naša fizička tijela eventualno prestati funkcionirati i da će se početi raspadati. Naše duše su pak vječne. Stoga, nakon što dođe do moždane smrti naša tijela i duše se odvajaju. Slično, duhovna smrt, prouzrokovana grijehom, odvaja čovjeka od njegova Stvoritelja. Kada dobijemo vječni život naš odnos s Bogom biva obnovljen. Oni koji ne vjeruju u Božje spasenje ostaju u smrti; vječno odvojeni od Boga i samim time sve ljubavi, dobrote i pravednosti koja proizlazi od Boga. To je pakao.

6. Ne moramo umrijeti sami.

Nakon što povjerujemo u Krista radi spasenja naš odnos s Njime biva obnovljen i nikada neće biti slomljen. On se nastanjuje u nama, okružuje nas, hoda pored nas i mi postajemo jedno s Njime. Stoga, od tog trenutka nadalje mi nikada nismo i nećemo biti sami. U Kristu Božja nas prisutnost u potpunosti okružuje.

PROČITAJTE: POTVRĐEN ŽIVOT NAKON SMRTI: Znanstvenici pronašli dokaze da ljudska svijest nadilazi grob

To je bila poruka koju je Isus pokušao prenijeti svojim učenicima u noći prije nego što je umro. „Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama“. (Ivan 14, 17-20) Iako nas drugi, možda čak i oni najbliži, mogu napustiti ili odbaciti, Krist neće nikada. Kada naše vrijeme na zemlji dođe kraju On će nas voditi u raj gdje ćemo iskusiti Njegovu ljubav i prisutnost u dubini koja je nepojmljiva za naše ograničene umove.

7. Smrt nikada nije bila Božja namjera.

Pismo nam govori da je Bog stvorio ljude da žive vječno u dubokom odnosu s Njime. On je stvorio ostatak svemira Riječju; zvijezde, planete i oceane. No kada se govori o čovjeku Božja ”umješanost” je bila puno izravnija i intimnija.

Tada načini Gospod Bog čovjeka (Adama) od praha zemaljskoga i udahnu mu u lice duh života. Tako postade čovjek živo biće“. (Postanak 2, 7) Psalam 139 nam govori da je Bog sazdao naše najintimnije biće, da nas Bog u potpunosti poznaje i ”pretražuje” naše dubine. Svi ovi stihovi govore o ljubljenom Ocu i Stvoritelju duboko uključenom u svoje stvaranje.

Iako je čovjekov grijeh doveo smrt (odvojenost od Boga) u ovaj svijet, to nikada nije bila Božja zamisao. On nas je stvorio za život. Život s Njim.

8. Grijeh neće uvijek vladati.

Kada gledamo ovaj svijet, sa svom ljutnjom, mržnjom, političkim nemirima i ratovma može izgledati kao da zlo pobjeđuje i da će uvijek pobjeđivati. No Pismo nam obećaje da ovo nije istina. Jednoga dana Isus će se vratiti, grijeh će biti istjeran od Njegove prisutnosti zauvijek i On će sve posložiti.

Otkrivenje 21, 14 obećava: „On će obrisati suzu sa njihovih očiju. Više neće biti smrti, niti tugovanja, plača ili boli, jer sve staro je prošlo“. Neka nam ova istina da nadu i mir dok trpimo ovaj kaos u našem slomljenom svijetu.

9. Mi tugujemo s nadom.

Kada izgubimo voljenu osobu može izgledati kao da je dio nas umro s njima. Mi oplakujemo trenutke jer više nećemo moći dijeliti zajedničke trenutke i snove ili želje koje nikada neće biti ostvarene. Premda je ova bol vrlo duboka, ako naši voljeni pripadaju Isusu naša tuga žari sigurnošću da ćemo ih jednoga dana vidjeti.

Pismo nam obećaje ovo, a Isusova smrt i uskrsnuće su to dokazali. „Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime“. (1. Solunjanima 4, 14) To znači za one u obitelji vjernih, naši ”zbogom” nikada nisu zaista ”zbogom” već radovanje ponovnom susretu.

10. Raj će biti bolji od bilo čega što možemo zamisliti.

Iskusila sam neke nevjerojatne stvari. Posjetila sam Grand Canyon, Havaje i Yosemite. Uživala sam u Disney Landu smijući se, vodeći kćer dok se odijevala u haljine princeza. Pojela sam dovoljno sladoleda iz različitih zamrzivača, ali sva ta iskustva su ništa u usporedbi s onime što Kristove sljedbenike očekuje u raju.

PROČITAJTE: Ako je Bog milostiv, zašto je u Bibliji zapovjedio smrtnu kaznu?

Ustvari, raj će biti bolje nego sva zemaljska zadovoljstva kombinirana tijekom cijelog vremena postojanja. U skladu s ovime Biblija kaže: „Nego kao što je pisano: “Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u srce čovječje nije unišlo, to je pripravio Bog onima, koji ga ljube“. (1. Korinćanima 2, 9)

Tjelesna smrt je neizbježna s ove strane neba, ali to nikada nije bila Božja zamisao za Njegova voljena stvorenja. Niti je to ono gdje Bog želi da budemo. U Kristu nam Bog nudi život; da kroz odnos s Njime iskusimo sve dobre, prekrasne i nevjerojatne blagoslove koje je Bog pripremio za nas. On nas želi okružiti svojom ljubavlju, odsad do vječnosti i čineći to, istjerati sav strah.

Zbog Kristove smrti i uskrsnuća mi, Njegovi voljeni možemo pouzdano reći: „Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu“! (1. Korinćanima 15, 55-57)

Autorica: Jennifer Slattery; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com