Oznaka: svemogući Bog

Bogu je sve moguće!

Bogu je sve moguće!