Teorije zavjere i kršćani: Smijemo li vjerovati u njih?

Iako su ponekad zanimljive, teorije zavjere često dovode do straha. Bog ne želi da se kršćani boje. Niti želi da se uplićemo u takva svjetovna traganja. 

Pavao je rekao Timoteju da se usredotoči na Božji dar, a ne na strah, u 2. Timoteju 1. Pisao je: „nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora“ (7).

Rimljanima 8,31 nam daje povjerenje u Boga kada pita: „Što ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas?“.

Isus nam govori u Mateju 10,26 da će biti otkriveno sve što trebamo znati i da će i one skrivene stvari izaći na vidjelo. Ključno je povjerenje. Vjerujemo li u svoj vlastiti razum ili imamo povjerenja u Boga?  

U Efežanima 5,8-17 Pavao ocrtava, gotovo izravno, kako se nositi s teorijama zavjere i sličnim stvarima. On naglašava da trebamo hodati u svijetlu te kaže: „odlučite se za ono što je milo Gospodinu“ (10).

Iako ujedno kaže ne trebamo imati udjela u djelima tame te upućuje: „nego ih dapače raskrinkavajte“ mi ne trebamo o tome ni govoriti (11-12). Pavao neprestano usmjerava našu pažnju na dobrotu, svjetlost i Božju volju. 

Mnogi kršćani vjeruju u teorije zavjere

Kada usmjerimo našu energiju i motivaciju prema udovoljavanju Bogu ostaje malo vremena za budalasto korištenje našeg vremena na istraživanje takvih teorija zavjere. 

Čak i značajni svjetovni događaji kao ubojstvo predsjednika, odlazak na mjesec ili navodna pripadnost vođa ovoga svijeta trajnim društvima nisu ništa spram Božje veličine i vlasti koju On ima. „Ustaju kraljevi zemaljski, knezovi se ròtê protiv Jahve i Pomazanika njegova“, ali „mije se onaj što na nebu stoluje, Gospod im se podruguje“ (Psalmi 2,2; 4).

VIDI OVO: 7 biblijskih istina u koje puno kršćana ne vjeruje 

Kološanima 1,16 nam govori da je sve stvoreno za Isusa: „Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti – sve je po njemu i za njega stvoreno.“

Treba razumjeti da i u Bibliji možemo pronaći primjere potrage za istinom. Natan se suprotstavio kralju Davidu zbog njegovih nastojanja da skrije Urijevo ubojstvo (2. Samuelova 12). Pavao je spašen od bande ubojica koji su odlučili surađivati kako bi ga ubili zato što je njegov nećak to otkrio i na vrijeme ga upozorio (Djela 23). 

Ostavite otkrivanje skrivenih zala Bogu

No, mi se trebamo usmjeriti na traženje istine i mira (Zaharija 8,19). Ostavite otkrivanje skrivenih zala Bogu (Ivan 3,20). Vjerujte Mu da će otkriti sve u Svoje vrijeme (Marko 13,32). 

Ne zaboravite, mi i naš trud trebamo biti usmjereni prema traženju Boga i Njegove volje za naš život. Isus nam je dao dovoljno uputa da nas većinu dana drži zaokupljenima, u Mateju 22,37-39: „A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.  O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.«“

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ida U.