Mnogi se pitaju tko će sve ući u nebo? Biblija je jasna: samo oni koji su se pouzdali u Isusa i oprali Njegovom krvlju.

Ljudi imaju različite ideje o nebu. Iako mnogi uopće ne vjeruju u Boga, ipak vole misliti o nebu kao o “boljem mjestu” kamo svi idemo kada umremo. Ideje o nebu često nisu ništa više od nejasnih nada, u rangu su s “možda ću jednog dana dobiti na lutriji”.

Većina ljudi ne razmišlja o nebu sve dok ne prisustvuju sprovodu ili dok voljena osoba ne umre. Popularno je nazivati ​​nebo mjestom gdje “idu dobri ljudi”. Ali tko će, doista, stanovati u domu s mnogo stanova?

Tko će ući u nebo?

Univerzalizam uči da će svi ljudi biti na nebu, bilo odmah nakon smrti ili u neko vrijeme nakon smrti. Međutim, pomni pogled na biblijska učenja jasno pokazuje da neće svaka osoba otići u raj.

Svaka osoba griješi i nitko nije dovoljno dobar da dobrim djelima ili svojom dobrotom postigne ulazak u savršenu Božju prisutnost na nebu. Rimljanima 3, 23 uči da su svi sagriješili i lišeni su Božje slave. A plaća za grijeh je vječna odvojenost od Boga (Rimljanima 6, 23).

Ipak, Bog nije digao ruke od grešnika. U punini vremena poslao je svoga Sina da dođe na ovaj svijet. Isus je bio Bog u tijelu. Živio je bezgrešnim životom poslušnosti svom nebeskom Ocu (Hebrejima 4, 15). Nije imao grijeha, ali je na križu uzeo naš grijeh i učinio ga svojim. Nakon što je platio cijenu za naš grijeh, svi koji vjeruju u Isusa kao Božjeg Sina i Njegovo djelo na križu imaju vječni život. Oni koji to ne čine, odvojeni su od Njega i na putu su za pakao.

Ivan 3, 16 nudi jasne Isusove riječi o ovom pitanju:

“Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.”

Nakon ovog života više neće biti prilike za promjenu svoje vječne sudbine

Kada jednog dana stanemo pred Boga, ne možemo moliti ulazak u nebo na temelju vlastite zasluge. Nemamo što ponuditi. U usporedbi s Božjim standardom svetosti, nitko od nas nije dovoljno dobar. Ali Isus jest, i Njegovom zaslugom možemo ući u nebo.

Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega. To evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega. (1. Korinćanima 6, 9-11)

Svi ljudi koji će ući u nebo slični su na jedan način: oni su grešnici koji su povjerovali u Gospodina Isusa Krista. Prepoznali su svoju potrebu za Spasiteljem i ponizno prihvatili Božju ponudu oproštenja. Pokajali su se za svoje stare načine života i do kraja života odlučili slijediti Krista.

Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava. (Rimljanima 10, 9-10)

Danas svatko može postati stanovnikom neba. Vjera u Krista mijenja sve. Danas je vrijeme milosti. Hoće li biti i sutra? Nije obećano. Ako još niste predali svoj život Kristu, učinite to sada. Nakon smrti neće biti prilike da se pokajete i povjerujete u Njega.

PROČITAJTE JOŠ: