„Milost mijenja prirodu čovjeka, ali ništa ne mijenja prirodu grijeha“ (John Owen).

Načelo sjetve i žetve odnosi se na sva područja našeg života. Prvo se moramo disciplinirati prije nego što dođe želja. Prvo se moramo isprazniti kako bismo bili ispunjeni. Prvo moramo poslušati ako želimo primiti blagoslov. Prvo se moramo slomiti prije no što dođe do obnove. Prvo moramo moliti ako želimo promjenu. Moramo proslaviti Boga ako želimo mir. I najprije ga moramo tražiti ako ga uistinu želimo pronaći – moramo sijati prije nego što počnemo žeti.

Božja Riječ nosi sjeme (sije) kako bismo kasnije mogli žeti. Primjerice, ako ste obeshrabreni, pogledajte 2. Korinćanima 4,8-12 i zahvaljujte Bogu za Njegovo sklonište u oluji: „U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući; progonjeni, ali ne napušteni; obarani, ali ne zatrti.“

Kad morate donijeti tešku financijsku odluku, pogledajte Izreke 22,1: „Vrjednije je dobro ime od velika bogatstva, i bolja je naklonost od srebra i zlata.“ Kad se suočite s preljubom ili seksualnom čistoćom, sjetite se Izreka 9,17-18: „Kradena je voda slatka, i kruh pojeden u skrovitosti ugodan je. A on ne zna da su mrtvi ondje, da su uzvanici njezini u dubinama Šeola.“

Moramo prestati gledati svu dramu na vijestima i početi primjenjivati ​​Pavlove riječi, a strah i tjeskoba će pobjeći: „Radujte se u Gospodinu svagda! Opet ću reći: radujte se! Blagost vaša neka je znana svima ljudima! Gospodin je blizu! Ne brinite se ni za što, nego u svemu — molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem — iskanja svoja obznanjujte Bogu. I mir Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvat će srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu. Uostalom, braćo, što je god istinito, što je god časno, što je god pravedno, što je god čisto, što je god ljubazno, što je god na dobru glasu, je li što krjepost i je li što pohvala — o tome promišljajte! I što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni — to činite! I Bog mira bit će s vama“ (Filipljanima 4,4-9).

Zašto bismo svojevoljno ušli u neprijateljski logor? Zašto bismo hranili pogrešne želje i misli? Hranjenje tijela ne čini ništa drugo osim što dovodi do rata protiv duha. Grešna priroda protivi se Duhu, prvenstveno kroz naše želje. Ove suprotstavljene sile stalno se bore jedne protiv drugih, a naši izbori nikada nisu pošteđeni ovog sukoba (usp. Galaćanima 5,17).

Biblija otkriva da je đavao knez ovoga svijeta (Efežanima 2,2); stoga, strogo trebate obratiti pozornost na ono što gledate i slušate – sila koja time kontrolira u konačnici kontrolira vas. Rimljanima 8,6 kaže: „Naime, težnja tijela je smrt, a težnja Duha život i mir.“ Uz Božju pomoć, počet ćete kontrolirati svoje misli umjesto da dopustite da vaše misli kontroliraju vas.

Evo nekoliko praktičnih koraka:

1. Posvetite se Božjoj Riječi kada ste svježi i neometani – počnite sa slavljenjem. Što god sprječava našu molitvu mora se ukloniti. „Ljudi koji su najviše učinili za Boga na ovome svijetu rano su bili na koljenima. Onaj tko trati rano jutro, svoju priliku i svježinu na druge pothvate umjesto da traži Boga, slabo će napredovati u traženju Boga ostatak dana. Ako Bog nije prvi u našim mislima i nastojanjima ujutro, bit će na posljednjem mjestu ostatak dana.“ (E. M. Bounds)

2. Slijedi molitva; nemojte žuriti. Ljudi bi bolje živjeli kad bi se bolje molili. „U molitvi je bolje imati srce bez riječi nego riječi bez srca.“ (John Bunyan) Pogledajte motivacijsku poruku o molitvi: https://youtu.be/oX_lfiCvwlY.

3. Imajte sustavni plan čitanja – minimalno 30 minuta u danu kako bi se približili Bogu.

4. Zabilježite pitanja i nastojite na njih odgovoriti kasnije tijekom dana.

5. Završite molitvom i zatražite pomoć da primijenite ono što ste naučili.

6. Pročitajte priručnik poput Moje najbolje za njegovu preuzvišenost, autora Oswalda Chambersa.

7. Počnite dan s Riječju i završite s Riječju.

Evo kako funkcionira: Tijekom štovanja srce počinje mekšati i otvarati se. Čujete tihi, mali Božji glas tijekom molitve dok On privlači vaše srce k sebi. Čitanje pojačava, educira i otvara oči za Njegovu volju. Odgovaranje na pitanja izgrađuju vjeru (apologetika). Predano čitanje potiče dublji hod… dublju glad za Bogom. Svršetak čitanja priprema je za sljedeći dan.

Grijeh je varljiv. Slobodni smo od ropstva grijeha, ali ne i utjecaja. „Milost mijenja prirodu čovjeka, ali ništa ne mijenja prirodu grijeha“ (John Owen). Mnogi od nas govore da je Bog stvaran, ali se ponašaju kao da nije. Svjedoci smo generacije ljudi koji čuju Božju Riječ, ali ju ne primjenjuju. Ironično, moć je u primjeni – a ne znanju. Jakovljeva 1,22 upozorava: „I budite izvršitelji riječi, a ne samo slušatelji zavaravajući sami sebe.“ Jakovljeva 4,17 dodaje: „Onomu dakle koji zna činiti dobro, a ne čini — grijeh mu je.“ Grijeh nas zasljepljuje, vodi, obmanjuje, opravdava, izgovara i sprječava od ispunjavanja Božje volje. Zbog toga je primjena Božje Riječi od vitalne važnosti – Bog upotrebljava riječ da bi donio jasnoću.

Ako ste se udaljili od Boga, iskoristite ovu priliku da se vratite Njemu i Njegovoj Riječi: „Tvoja je riječ nozi mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi“ (usp. Psalam 119,105). Neće vas razočarati: „Jer GOSPOD očima svojim obilazi po svoj zemlji da se pokaže jakim onima koji su predana srca“ (2. Ljetopisa 16,9).

Autor: Shane Idleman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Christian Post