Trebaju li se kršćani bojati Sotone?

Trebaju li se kršćani bojati Sotone? Kratak odgovor je: ne. No, važno je da razumijemo zašto se ne trebamo bojati.

Kada je Isus umro na križu i uskrsnuo, pobijedio je onoga koji ima moć smrti, to jest Sotonu. (Hebrejima 2, 14)

Isus je ispunio ono što je Bog rekao zmiji u Edenskom vrtu u Postanku 3, 15: „Neprijateljstvo ću staviti između tebe i žene, između roda tvojega i roda njezina. On će ti satrti glavu; a ti ćeš ga raniti na peti“.

Sotona je mislio da je Isusovo raspeće značilo da je on onemogućio Božje obećanje. No to nije tako bilo. Isus je trećeg dana pobjedonosno uskrsnuo! Sjeme žene zaista je satrlo glavu zmije.

Je li Sotona još uvijek živ danas u svijetu? Da, jest. Apostol Pavao u 2. Korinćanima 4, 4 kaže da je Sotona „bog ovog doba“. No, đavao ima smrtnu ranu; neće preživjeti do završetka.

U Rimljanima 16, 20 postoji prekrasno obećanje koje kaže: „A Bog mira satrt će skoro sotonu pod nogama vašim. Milost Gospodina našega Isusa Krista s vama“! Ovo se u konačnici odnosi na dan kada će đavao biti bačen u Ognjeno jezero, što slijedi nakon drugog dolaska našeg Gospodina Isusa Krista. (Otkrivenje 20, 10)

Ali što sada? Trebamo li se bojati Sotone?

Ne bismo se trebali bojati đavla, ali isto tako ne bismo trebali biti u neznanju u vezi njegovih planova. (2. Korinćanima 2, 11) Poput svih dobrih vojnika, trebamo znati protiv čega se borimo.

1. Petrova 5, 8 kaže: „Budite trijezni i bdijte, jer protivnik vaš, đavao, kao lav ričući obilazi i traži, koga da proždere“. Biblija isto kaže da Sotona poprima obličje anđela svjetla. (2. Korinćanima 11, 14) On neće uvijek doći sa strahom i prestrašivanjem.

PROČITAJTE: Sotona vas neće ostaviti na miru

Često, on dolazi s poluistinama i stvarima koje se na prvi pogled čine dobrima. No u stvarnosti, one su pogrešne i štetne za nas. Braćo i sestre, ne moramo se bojati, ali trebamo biti mudri. (Rimljanima 16, 19)

Obucite se u punu Božju opremu

Ako ste kršćanin, onda se trebate dobro upoznati s Efežanima 6, 10-17:

Uostalom braćo budite jaki u Gospodinu i u moći sile njegove! Obucite se u svu ratnu opremu Božju, da biste se mogli održati zasjedama đavla! Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva, protiv vlastima, protiv upravitelja tame ovoga svijeta, protiv duhova pakosti u zračnim visinama. Zato uzmite sve oružje Božje, da biste se mogli oduprijeti u zao dan, i svršivši sve održati se! Stojte dakle opasavši bokove svoje istinom, i obukavši se u oklop pravde i obuvši noge, da budete spremni za evanđelje mira! A povrh svega uzmite štit vjere, kojim ćete moći pogasiti sve ognjene strijele đavola! I kacigu spasenja uzmite, i mač Duha, koji je riječ Božja“!

PROČITAJTE: Bog vam je dao duhovnu opremu koja je više nego dovoljna da izdrži svaki napad Sotone

U duhovnoj stvarnosti se neprestano odvija borba između dobra i zla. Nećemo imati šanse ako ne koristimo opremu koju nam je Bog dao. Nadalje, Jakovljeva 4, 7 kaže da ako se odupremo đavlu, on će pobjeći od nas. Odupiremo mu se tako što se potčinjavamo Bogu.

Jeste li u gubitničkoj momčadi?

Prijatelju, ako nisi kršćanin, molim te shvati da se boriš na gubitničkoj strani. Naposljetku, ako se ne pokaješ za svoje grijehe i ne staviš svoje povjerenje u Isusa, tvoja će sudbina biti ista kao i Sotonina. (Otkrivenje 20, 15)

PROČITAJTE: Obraćenje – najznačajniji početak kojeg ćete ikada imati

Ako neprestano živiš u strahu od smrti, okreni se Onome koji ju je pobijedio! On će tvoj život izbaviti iz vlasti tame i prebaciti ga u svoje kraljevstvo svjetlosti. (Kološanima 1, 12-14)

Autor: Jesse Mitchum; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net