Mnogi ljudi pronalaze ideju o darivanju za Božić u stihovima Mateja 2,10-11 Svetog pisma koji govore o tome kako su magi (mudraci) darivali Isusa kad su ušli u kuću: “Vidjevši zvijezdu, obradovaše se nadasve velikom radošću. I, ušavši u kuću, ugledaše dijete s Marijom, majkom njegovom, te padoše ničice i pokloniše mu se. A kada su otvorili svoje riznice, priniješe mu darove: zlato, tamjan, i smirnu.”

Biblija daje predivnu priču o daru kojeg nam je Bog dao – Isusu Kristu – što možemo koristiti kao priliku da predstavimo evanđelje i pokazujemo ljubav. Davanje i primanje darova može biti dio ispunjavanja onog što je Pavao rekao o davanju u 2. Korinćanima 8,7-8: “Stoga, kao što u svemu obilujete, u vjeri, i riječi, i znanju, i svakoj revnosti, i u svojoj ljubavi prema nama, gledajte da obilujete i u toj milosti. Ne zapovijedam vam, nego revnošću drugih iskušavam iskrenost vaše ljubavi.” Pavao je govorio crkvama koje su ga darivale (financijski), tako da je mogao nastaviti službu. Tu istu pouku davanja drugima možemo primijeniti na naše vlastite živote, ne samo za Božić, već tijekom cijele godine!

Dakle, može li darivanje za Božić postati centar naše pažnje, umjesto zahvaljivanja Gospodinu za dar Njegovog Sina (Ivan 3,16)? Apsolutno! Smije li darivanje oduzeti pravi smisao Božića? Ne, ne smije. Ukoliko našu pažnju usmjerimo na predivan dar spasenja koji nam je Gospodin omogućio (Izaija 9,6), darivanje drugih je prirodni izraz te zahvalnosti. Ključ je u našem fokusu. Jesmo li fokusirani na dar ili krajnjeg darivatelja, našeg milostivog Nebeskog Oca? “Svako dobro darivanje i svaki savršen dar odozgor je i silazi od Oca svjetlilâ, u kome nema promjene ni zasjenjenosti zbog mijene.”

Priredila i prevela: Vesna L.