U ovoj panici, divno je imati oslonac u Bogu

Tako je lijepo da se mogu Tvojom zvati i znati da mi nitko ništa ne može. Ni najveća tama i zlo ne mogu me dotaknuti kada sam s Tobom.

Tako je lijepo znati da sam Tvoja bezuvjetno, da me ne ostavljaš ni kad u blato upadnem, jer želiš mi novu haljinu obući, čistu kao snijeg. Tvoja je ljubav bezgranična i bezuvjetna, ne možeš da ne ljubiš svoje dijete, makar griješilo.

Lijepo je znati da sam Tvoja i kada me stegom odgajaš i kada mi dopuštaš da osjetim težinu pada, kako bih s Tobom opet ustala jer Tvoja ljubav me opominje i uči. Ne želiš da više u blatu ležim.

Lijepo je, Isuse, znati da ću Tebe uvijek imati i da se zato ne trebam bojati, jer Ti ne odustaješ od mene, čak i kada ja odustanem od sebe.

VIDI OVO: Sigurni ste u Božjim rukama

Lijepo je, Isuse, znati da uvijek imam razlog za radost, jer mi je oprošteno, jer sam Tvoja, jer sam ljubljeno dijete Božje, jer sam sigurna, zaštićena, voljena, prihvaćena, čudesno stvorena. Tako je lijepo da se mogu Tvojom zvati i znati da mi nitko ništa ne može; ni najveća tama i zlo ne mogu me dotaknuti kada sam s Tobom.

Svjetlo si koje u tami svijetli i znam da nikad nećeš dopustiti da u tami budem, barem ne sama. Lijepo je biti Tvoja u današnjem svijetu, jer jedino s Tobom imam hrabrost i snagu oduprijeti se grijehu. Jedino s Tobom zapravo ja mogu biti ja, baš onakva kakvu si me Ti zamislio i želio.

Tako je lijepo što se smijem Tvojom zvati, jer samo kad sam Tvoja zapravo sam svoja.

(Autor nepoznat)