Važnost obitelji u Bibliji: Što Biblija govori o obitelji?

Važnost obitelji je naglašena kroz cijelu Bibliju. Stari i Novi zavjet su bogati stihovima koji govore o obitelji.

Važnost obitelji u Starom zavjetu

Deset zapovijedi koje je Bog dao Mojsiju sadrži i zapovijed o djeci koja trebaju poštovati roditelje.

Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti dâ Jahve, Bog tvoj.“ (Knjiga izlaska 20, 12). Ovo je jedina zapovijed koja za sobom nosi i obećanje blagoslova.

U Mudrim izrekama nalazimo mnogo nauka o odnosu među članovima obitelji: „Mudar sin sluša naputak očev, a podsmjevač ne sluša ukora.“ (13, 1). Kao i: „Valjan čovjek ostavlja baštinu unucima, a bogatstvo se grešnikovo čuva pravedniku.“ (13, 22).

Zatim: „Luđak prezire pouku oca svog, a tko ukor prima, pametno čini.“ „Mudar sin veseli oca, a bezumnik prezire majku svoju.“ (Mudre izreke 15, 5 i 20).

U Psalmima čitamo o blagoslovima djeci koja znaju i poštuju Sveto pismo: „Budu li ti sinovi savez moj čuvali i naredbe kojima ih učim, i sinovi će njini dovijeka sjedit’ na tvom prijestolju.“ (132, 12).

VIDI OVO: Citati o obitelji: 40 njih koji će vas inspirirati i ojačati vašu vezu

Važnosti obitelji u Novom zavjetu

Apostol Pavao je govorio o obiteljskim odnosima: „Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno. Poštuj oca svoga i majku – to je prva zapovijed s obećanjem: da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji. A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!“ (Efežanima 6, 1-4).

Isus je brinuo za svoju zemaljsku obitelj

Isus je brinuo za svoju zemaljsku obitelj, naročito za svoju majku Mariju. Čak i kada je bio na križu, iskazao je brigu za nju: „Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: »Ženo! Evo ti sina!« Zatim reče učeniku: »Evo ti majke!« I od toga časa uze je učenik k sebi.“ (Ivanovo evanđelje 19, 26-27).

Krist je naučavao da je služenje drugima jednako služenju njemu: „Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“ (Matejevo evanđelje 25, 40). Služenje članovima obitelji može vam pomoći da postanete slični Kristu i da povećate ljubav u svom domu.

Trebamo skupa kao obitelj proučavati Božju riječ i otkriti spoznaje glede života i obitelji. Biblija nas uči: „Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu u srce. Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem; kad liježeš i kad ustaješ.“ (Ponovljeni zakon 6, 6-7).