Velikim blagoslovima često prethode velike žalosti

Velikim blagoslovima često prethode velike žalosti, kušnje i nevolje. One su dio života i kroz njih se učimo oslanjati na Boga i vjerovati Mu u svakoj situaciji.

Cestom do nebeskog mjesta ne putuje se uvijek danju. Vrlo često primičemo mu se kroz noć. Velikim blagoslovima često prethode velike žalosti. Najveće pobjede dolaze iz najvećih bitaka. Ljudi koji su podignuti najviše sišli su najdublje.

Ako djeca Božja upamte da je jednako mnogo skrivenog blagoslova u tami noći kao što je otkrivenog blagoslova na svjetlosti dana, to će ih sačuvati u savršenom miru. Nema radosti kao što je radost koja dolazi ujutro nakon plača koji traje tijekom noći.

VIDI OVO: Molitva protiv negativnih misli

Lekcija koju moramo naučiti je lekcija da su naše noći jednako potrebne kao naši dani. One nisu slučajne; one su dio božanskog programa za našu pouku, za naš rast u milosti i našem neprekidnom rastu prema kršćanskoj savršenosti.

Naš dobar, nježan, ljubazan Otac očitovat će se kad ga najviše trebamo. Uzdajte se u njega kad ne možete razumjeti i vjerujte mu kad ne možete vidjeti.

Autor: Charles S. Price