NaslovnicaŽivotVjenčanje u crkvi: Je li grijeh ne vjenčati se u crkvi?

Vjenčanje u crkvi: Je li grijeh ne vjenčati se u crkvi?

Nigdje u Bibliji Bog ne kaže da je jedino vjenčanje u crkvi normalno i da je brak legitiman ako je sklopljen samo u crkvi.

Međutim, uključivanje Boga u sveti savez vašeg braka iznimno je važno. To je zato što je Bog stvorio brak i želi biti dijelom saveza. Tradicionalne crkve zahtijevaju da brak bude u mjesnoj crkvi, ali to ne nalaže niti jedan biblijski tekst.

Vjenčanje u crkvi: Je li grijeh ne vjenčati se u crkvi?

Većina evanđeoskih crkava savjetovala bi kršćanima vjenčanje u crkvi te da ih vjenča svećenik, pastor ili propovjednik – osoba koja je prepoznata kao vođa s autoritetom u crkvi. Također je nužno imati kršćane kao svjedoke (kumove), koji su svjesni što brak uistinu znači Bogu.

John Piper, poznati autor, kršćanski učitelj i osnivač službe Desiringgod.org jednom je prilikom rekao u razgovoru na temu “Mora li moje vjenčanje biti u crkvi?“: “Ne, ne morate se vjenčati na crkvenoj ceremoniji da biste se istinski vjenčali.

Ta bi se odluka mogla donijeti na temelju toga kako najbolje svjedočiti svojim prijateljima i obitelji u što zaista vjerujete u vezi s brakom. Ali trebate voditi računa da ljudi u crkvi i društvu znaju da ste sklopili takvu vrstu saveza.”

S druge strane, Rimokatolička Crkva na brak gleda kao na jedan od sedam svetih sakramenata Crkve. Također vjeruju da se crkvena zgrada smatra svetom, pa se zato rimokatolici neće vjenčati izvan crkve.

Vjenčanje u crkvi i brak kroz prizmu Božje Riječi

Iako ne postoji biblijski stih ili odlomak koji kaže da crkve trebaju provoditi vjenčanja, svi bi kršćani trebali zagovarati brak onakvim kakvim ga Biblija definira.

Biblija bilježi prvi brak u Postanku 2, 24: “Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo.” Bog je stvorio muškarca, a zatim ženu od čovjekova rebra. Brak potkrjepljuje činjenicu da “nije dobro da čovjek bude sam” (Postanak 2, 18). Bog je stvorio Evu da se pridruži Adamu kao njegova “druga polovica”. Biblija kaže da brak uzrokuje da muškarac i žena postanu “jedno tijelo”.

Vjenčanje u crkvi je nešto normalno i potpuno prihvatljivo za kršćane. Biblijski koncept braka uključuje jedinstvo između muža i žene, a ono je slika Kristovog jedinstva s Njegovom crkvom. Bilo kakva veza ili odnos, bez izmjene bračnih zavjeta, nije brak.

PROČITAJTE JOŠ: