Kako izgleda žarka molitva?

Molitva je sama po sebi komuniciranje s nebeskim Ocem, ali žarka molitva ne samo da mijenja okolnosti, već i osobu koja moli. Kako izgleda žarka molitva? 

Mnogo može žarka molitva pravednikova. (Jakov 5, 16)

Zamislite na trenutak da vam je dijete slomilo ruku, a vi ste ga odveli na hitnu. Biste li molili za liječnika i one koji se brinu za vaše dijete? Naravno da bi. Žarko biste molili. Ili zamislite, ne daj Bože, da vam je dijete oteto. Biste li molili? Da, itekako. Ne biste prihvatili “ne” kao odgovor.

Kako izgleda žarka molitva?

Isus nam daje najsnažniji primjer kako doista izgleda žarka molitva. Kako se približavalo raspeće, Isus je, budući da je Bog, znao što ga čeka. Znao je da će ga uhititi zbog lažne optužbe. Znao je da će ga bičevati 39 puta. Znao je da će biti prikovan za križ. Konačno, znao je da će umrijeti za grijehe čitavog čovječanstva, premda nikada nije počinio niti jedan grijeh.

U Getsemanskom vrtu molio je: “Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.” (Matej 26, 39) Poslanica Hebrejima nam daje ovaj uvid:

“On je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bi uslišan zbog svoje predanosti.” (Hebrejima 5, 7)

Isus je vapio Bogu i to učenicima nije bilo baš ugodno čuti. Bilo je žara u Njegovoj molitvi.

Još jedan primjer žarke molitve

U 1. Samuelovoj knjizi iznesena je Anina priča. Bila je Samuelova majka, ali put do majčinstva zahtijevao je veliku vjeru i žarku molitvu.

Ali Ana odgovori i reče: “Nisam pijana, gospodaru, nego sam velika nesretnica. Nisam pila ni vina ni opojna pića nego izlijevam dušu svoju pred Jahvom. Ne sudi službenicu svoju kao ženu nevaljalu, jer sam od preteške tuge i žalosti tako dugo molila. Tada joj Eli odgovori ovako: “Pođi u miru! A Bog Izraelov neka ti ispuni molitvu kojom si ga molila.” (1. Samuelova 1, 15-17)

Bog je pogledao na Anu. Nije vidio samo njezinu iskrenu namjeru i želju da bude majka, već i njezinu želju da bude vjerna službenica Gospodnja. Samuel se rodio zbog Božje naklonosti i Anine žarke molitve.

Samuel će nastaviti biti jedan od najvećih proroka Starog zavjeta. U 1. Samuelovoj 3, 19 čitamo:

Samuel je rastao, a Jahve je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih riječi padne na zemlju.

Također će biti prorok koji će okruniti ne samo prvog izraelskog kralja Šaula, već i kralja po Božjem srcu – Davida.

Kako možemo moliti sa žarom?

Hebrejima 13, 8 podsjeća nas da je Bog isti jučer, danas i zauvijek, što znači da isti Bog koji je dao dijete Ani i danas čini ista čuda.

Zbog žrtve i obećanja koje je ispunio Isus Krist, više nema potrebe za ulaskom u hram da bismo izravno došli do Oca. Pred Njega možemo doći kao Njegova djeca s vlastitim zahtjevima.

Jakov 5, 16 kaže: “Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite! Mnogo može žarka molitva pravednikova.”

Naše su molitve Bogu dragocjene, jer smo Mu mi dragocjeni. Kada ne možemo sami kontrolirati situaciju, dolazimo pred Stvoritelja svemira kako bismo ga molili da djeluje u naše ime. Više ne pokušavamo sami nositi težinu stvari, već pozivamo Onoga koji je stvorio sve što jest, što je bilo i što će biti da djeluje u Njegovoj moći.

Isus je o takvoj molitvi govorio u Mateju 7, 8 : “Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se.” Slično tome, David ističe u Psalmu 37, 4: “Sva radost tvoja neka bude Jahve: on će ispuniti želje tvoga srca!”

Ono što je važno zapamtiti jest da kroz svoju žestinu moramo dopustiti da se Njegova volja vrši u nama i u situaciji. Bog često dopušta okolnosti u našem životu koje zahtijevaju žarko preklinjanje, jer želi da rastemo kao ljudi i da rastemo u Njemu.

Važno je napomenuti da žarka molitva ne znači da vaše riječi moraju biti ukrašene ili izmišljene. Rimljanima 8, 26 kaže da Duh Sveti može vapaj, jauke i suze pretočiti u molitvu. Ne bojte se izliti svoje srce Onome koji ga je stvorio.

PROČITAJTE JOŠ: