Zašto Bog daje Sotoni dozvolu da uništava?

Sotona je prevario Evu i preko nje naveo Adama na grijeh. Budući da je Adam bio prvi čovjek i glava ljudskog roda, Sotona je tvrdio da je Adam njega izabrao da bude ”bog ovoga svijeta” (2. Korinćanima 4,4).

Kaos na Zemlji uzrokovan je činjenicom da se Sotona bori da za pravo da bude bog ovoga svijeta. On svoju tvrdnju potkrepljuje činjenicom da su ga mnogi stanovnici svijeta izabrali za svojega vođu. U Bibliji piše: ”Ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha – na smrt, bilo poslušnosti – na pravednost.” (Rimljanima 6,16) Bog je dao Deset zapovijedi kao smjernice koje određuju što je dobro a što zlo. On nudi silu novorođenja kako bi ove zakone mogao upisati u srce. Međutim, mnogi odlučuju da zanemare ponudu i nastave živjeti suprotno Božjoj volji.

U Bibliji piše da će u posljednje dane ”dok će svi ljudi i varalice, ujedno zavodnici i zavedeni, napredovati iz zla u gore” (2. Timoteju 3,13). Zbog toga Gospodin dopušta da razorni anđeli rade svoj posao (Psalam 78,49).

Bog je ljubav i On je po naravi savršeno nesebičan i pravedan. Njegova ljubav Ga sprečava da učini išta nepošteno. Sotona tvrdi da bi Bog bio nepošten kad bi se umiješao u čovjekovu slobodu odlučivanja. On tvrdi da Bog onima koji su se opredijelili za Sotonu mora dopustiti da ga slijede. Bog dopušta Sotoni da svemiru pokaže posljedice grijeha kad mu se pusti na volju.

Buntovni tinejdžer ili tinejdžerica mogu odlučiti da će napustiti dom jer ih kućna pravila suviše ograničavaju. Oni mogu brzo ustanoviti da ih čeka okrutni svijet s grubom životnom stvarnošću. Roditelji ne prestaju voljeti svoju buntovnu djecu. Oni ne žele da im bude zlo, ali ako su odlučili otići ne mogu ih spriječiti. Roditelji se nadaju i mole da ih teškoće u svijetu navedu na povratak kući kao izgubljeni sin u Bibliji (Luka 15,18). U Bibliji piše: ”Ostavit ću ih tada i sakriti od njih svoje lice da budu proždirani. Snaći će ih mnoga zla i nevolje i onda će reći: ‘Zar me ne snalaze ove nevolje zbog toga što Bog moj nije u mojoj sredini?”’ (Ponovljeni zakon 31,17) To je lekcija koju možemo naučiti iz nesreća. One nas pojedinačno i kao narod mogu potaknuti da ozbiljnije tražimo Boga.

NAJNOVIJE!