Zašto Bog ne ukloni moje seksualne nagone?

Ako ste se ikada borili sa seksualnim grijehom, možda se pitate zašto nam je Bog uopće dao seksualne nagone.

Možda ste i tražili Boga da ih ukloni od vas bilo na kratko bilo zauvijek, ali moramo naučiti svoju seksualnost predati Isusu Kristu umjesto da se molimo da je Bog u potpunosti ukloni.

Razmišljajte o ovome: Mislite li da je seks loša stvar? Mnoge vjernike može šokirati kada bih rekao da seks nije loš, već dobar. Sjećam se poznatog propovjednika na koga sam se zaista ugledao, koji je na konferenciji rekao da je seks najbolja stvar koja mu se dogodila, ali samo u kontekstu braka.

Svatko od nas nosi taj biljeg da su seksualni nagoni od vraga, jer vode u seksualni grijeh, ali to nije točno. Bog je stvorio seks i On je autor seksa.

U Postanku 1,31a piše: “I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro …” Siguran sam da je Bog gledao na Adama i Evu i seksualnost koju im je oboma dodijelio, kada je to rekao.

VIDI OVO: Seksualni nagon kakvim ga je Bog zamislio

Seksualni nagon je dar od Boga

Seks je dar od Boga i On želi da u njemu uživamo u pravom kontekstu i u pravo vrijeme. Ali kada promijenimo kontekst seksa i vrijeme u kojem Bog namjerava da ga upražnjavamo, onda to kleveće i vrijeđa Njega i Njegovu svetu narav.

Što mislite kako bi se Steve Jobs osjećao kada bi vam dao besplatan Iphone, a vi biste onda brisali pod njime? Upravo se tako Bog osjeća kada zloupotrijebimo našu seksualnost.

Ali nikada ne smijemo misliti da je najbolja i jedina opcija za Boga da uzme natrag ovaj predivni dar.

Prvo, on je duboko ugrađen u nas i uzeti te nagone bi značilo da nas Bog mora ubiti, a siguran sam da to Bog ne bi želio.

Drugo, Bog je te želje u nas postavio kako bi nas naučio da se pouzdajemo u Njega, a ne u njih.

Jakovljeva 4,8 nam poručuje: “Približite se Bogu i on će se približiti vama!” U vremenima naših slabosti, trebamo se približiti Bogu i osloniti se na Njegovog Duha da nas vodi i iskoristi darove koje nam je dao, na ispravan način.

Uzimanje naše seksualnosti od nas nije najbolji način da se to postigne. Najbolji način da izvučemo najbolje od naše seksualnosti je predati to na križ Isusa Krista te ga tražiti da očisti nas i naša tijela kako bi Ga mogli proslaviti.

1. Korinćanima 6,19-20 kaže: “Ili zar ne znate? Tijelo vaš hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!”

Autor: Patrick Mabilog; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Christian Today

NAJNOVIJE!