4 razloga zašto će se Isus vratiti na Zemlju

Isus je rekao da će se vratiti kad Ga ljudi budu najmanje očekivali. Isto tako, rekao je da će Mu dolazak biti kao za vrijeme Velikog potopa. Tisuće godina su prošle, a On još nije došao.

Biblija nas uči da Bog voli svoje stvorenje i ne želi da itko propadne. Iz tog razloga je strpljiv. Međutim, možete biti sigurni da On održava svoje obećanje. Jednog dana u određeno vrijeme, On će biti ovdje. Svaki dan smo sve bliži Njegovom dolasku. Zašto će se Isus vratiti?

Isus će se vratiti da uskrsne mrtve

”Ne čudite se tome jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima, čuti njegov glas. I izići će: koji su dobro činili – na uskrsnuće života, a koji su radili zlo – na uskrsnuće osude.” (Ivan 5,28-29)

Isus će se vratiti kako bi sudio svim ljudima

”O njima prorokova sedmi od Adama, Henok: »Gle, dođe Gospodin sa Desettisućama svojim suditi svima i pokarati sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožno sagriješiše i za sve drzovite riječi koje grešni bezbožnici izrekoše protiv njega.” (Poslanica Jude apostola 14.15)

VIDI OVO: Zašto se Isus još nije vratio?

Da plati pravednima i nepravednima

”Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. «Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!”

”Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim!” (Matej 25,31-34, 40)

Isus će se vratiti da preda kraljevstvo Ocu

”Doista, po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt jer sve podloži nogama njegovim. A kad veli: Sve je podloženo, jasno – sve osim Onoga koji mu je sve podložio. I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu.” (1. Korinćanima 15,21-28)