Zašto islamski teroristi ubijaju nevine ljude?

Teroristi koriste nasilje kao način izražavanja nezadovoljstva i borbe za promjene.

Teroristički napadi u ime islama, poput nedavnog napada u Moskvi gdje je poginulo 137 osoba, pokreću brojna pitanja o motivima i svrhama takvih djela.

Zašto islamski teroristi ubijaju nevine? Motivi islamskih terorista mogu biti složeni i višestruki. Neki od najčešćih motiva uključuju ove dvije stvari:

1. Religijski ekstremizam

Teroristi se pozivaju na radikalno tumačenje islama koje propovijeda nasilje nad “nebraćom”, a u tu skupinu ljudi pripadaju svi nemuslimani.

Najčešća meta takvih napada su kršćani i Židovi, a za ubojstvo smatraju da će biti nagrađeni u njihovom “raju”.

Također, islamski teroristi uglavnom osporavaju legitimnost postojećih vlada i nastoje uspostaviti globalni kalifat.

2. Želja za osvetom

Teroristi mogu biti motivirani nepravdom i tiranijom u svojim društvima. Oni koriste nasilje kao način izražavanja nezadovoljstva i borbe za promjene.

Isto tako, njihovi napadi mogu biti motivirani osvetom za nepravde ili zločine počinjene protiv muslimana. Mogu težiti destrukciji i nasilju kao načinu rješavanja svojih problema.

Velika većina muslimana ne podržava terorizam

Nisu svi muslimani teroristi (kako ih neki krivo shvaćaju) jer velika većina pripadnika islama ne podržava terorizam. Nasilje u ime islama osuđuju sve vodeće islamske ustanove i učenjaci. Terorizam je univerzalni problem koji nadilazi granice religije i kulture.

Nedavno ubojstvo u Moskvi podsjetnik je na opasnost terorizma i potrebu za globalnom suradnjom u borbi protiv njega. Potrebno je poduzeti korake na svim razinama, od sprječavanja radikalizacije do jačanja sigurnosnih mjera.

Kao kršćani, pozvani smo moliti Boga da zaustavi zlo širenja terorizma u bilo kojem obliku.

NAJNOVIJE!