Zašto je Isus otjerao ljude iz hrama
Foto: Wikimedia Commons

Zašto je Isus istjerao ljude iz hrama? Što možemo naučiti iz ovog incidenta? Donosimo nekoliko važnih stvari koje trebate znati.

Gospodin Isus Krist svojim je životom kao ljudsko biće savršeno pokazao kakav je Otac. On je sam rekao da sve što On čini, čini po Ocu. To vidimo i u Njegovim riječima: „Isus nato odvrati: »Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini Otac; što on čini, to jednako i Sin čini.«“ (Ivan 5, 19)

U ovom članku ćemo pogledati jednu Božju karakteristiku koja se pokazala kada je Isus istjerao trgovce iz hrama.

Protjerivanje bezbožnih

Matej 21, 12-17 daje nam prikaz situacije kada je Isus istjerao neke ljude iz hrama:

„Isus uđe u Hram i izagna sve koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe. Kaže im: »Pisano je: Dom će se moj zvati Dom molitve, a vi od njega činite pećinu razbojničku.« U Hramu mu priđoše slijepi i hromi i on ih ozdravi. A kad glavari svećenički i pismoznanci vidješe čudesa koja učini i djecu što viču Hramom: »Hosana Sinu Davidovu!«, gnjevni mu rekoše: »Čuješ li što ovi govore?« Kaže im Isus: »Da! A niste li čitali: Iz usta djece i dojenčadi sebi si pripravio hvalu?« On ih ostavi, pođe iz grada u Betaniju te ondje prenoći.“

Zašto je to učinio? Što možemo naučiti iz ovog incidenta? Ovo je nekoliko stvari:

1) Hram (ili crkva) treba biti kuća molitve

Kada je Isus stigao u hram zatekao je ljude kako trguju, umjesto da se unutra mole i bio je, naravno, razočaran. Ali zašto?

Zato što bi Božja kuća trebala biti kuća molitve (Izaija 56, 7)

Neke su crkve danas postale, među ostalim, i mjesta gdje se Božja Riječ ne podučava kako bi trebalo. U takvim se crkvama ljudi zanose „u ime Isusovo.“ U središte se postavlja ljudska agenda, a evanđelje se razvodnjava i postaje sredstvo zarade ili inspirativne poruke.

Ne bi trebalo tako biti! U Božjoj kući bi se trebalo putem molitve, slavljenja i posta tražiti Boga te učiti evanđelju.

2) Usmjeren je na Boga, i ništa drugo

U Ivanu 2, 16-17 čitamo nešto što će nam pomoći razumjeti zašto je Isus to učinio: „a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za Dom tvoj.“

Isus je rastjerao trgovce i prodavače golubova iz hrama zato što je Božju kući shvaćao ozbiljno. Moramo shvatiti da, iako Bog voli sve ljude, ne želi da se njegova crkva ugrozi krivim naukom, stavovima i namjerama.

Božja je kuća oduvijek bila, i zauvijek će biti namijenjena da se Njemu ugodi, a ne čovjeku. Božja kuća nije namijenjena zaradi i bogaćenju.

Sam je Isus rekao u Matejevom 6, 24: „Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.“

Novac nikada ne smije zamijeniti Božje mjesto u našim životima, pogotovo ne u crkvama.

3) Crkva treba pokazivati svoju ljubav prema ljudima, a ne iz njih izvlačiti novac

Znam da ovo nekima možda zvuči uvredljivo, ali mora se izreći: Zapovjeđeno nam je da idemo i propovijedamo evanđelje svim stvorenjima, i da od svih nacija učinimo Isusove učenike, da ih učimo ono što je Isus učio nas (Matej 28, 18-20; Marko 16, 15-18).

Dio je toga i molitva za bolesne i pomaganje siromašnima:

„Liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: ‘Približilo vam se kraljevstvo Božje!’“ (Luka 10, 9)

„A siromahâ svagda imate uza se i kad god hoćete možete im dobro činiti, a mene nemate svagda.“ (Marko 14, 7)

„Otvaraj usta svoja za nijemoga i za pravo sviju nesretnika što propadaju. Otvaraj usta svoja, sudi pravedno i pribavi pravo siromahu i nevoljniku.“ (Mudre izreke 31, 8-9)

Svaki kršćanin treba shvatiti da crkve moraju biti mjesta gdje je na prvom mjestu Božja volja, a ne ljudski prohtjevi. Podložimo se Bogu i Njegovoj volji.

Autor: JB Cachila; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Christian Today