Zašto je Isus odabrao 12 apostola?

Isus je odabrao 12 apostola koji su bili Njegov najuži krug učenika. Zašto ih je izabrao toliko? U čemu je tajna broja 12?

Za vrijeme Isusove službe na Zemlji, imao je skupinu sljedbenika, slično kao što su imali i drugi religijski i filozofski vođe. Dvanaest tih sljedbenika, učenika, imalo je poseban položaj. Isus ih je imenovao apostolima. Riječ ”apostol” znači ”onaj koji je poslan”. 

Marko 3, 13-14, zajedno s Lukinim evanđeljem 6, 13-16, govori nam: „Uziđe na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu. I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati“. 

Apostoli su bili dio ”unutarnjeg kruga” učenika, koji su slijedili Isusa svagdje gdje bi On išao. Slušali su Njegova učenja, vidjeli Njegova čudesa i svjedočili Njegovoj smrti i uskrsnuću. 

Pred kraj Isusovog zemaljskog života, jedan od tih učenika Ga je izdao (pročitajte Ivan 6, 64; 6, 71). Taj čovjek je imao ime Juda Iškariotski. Kasnije čitamo kako su druga jedanaestorica apostola izabirala novog učenika umjesto Jude, kako bi ih ponovno bilo dvanaest. (Djela 1, 21-26) No zašto je Isus odabrao točno dvanaest muškaraca? 

Neki brojevi imaju simbolično značenje 

U Bibliji, određeni brojevi imaju posebno značenje. Broj 7, na primjer, ukazuje na ispunjenje. Broj 40 se također često spominje i izgleda da je povezan s razdobljima iskušavanja ili ispitima vjere. Mojsije je živio 40 godina u Egiptu i nakon toga 40 godina u pustinji, prije nego što ga je Bog imenovao kao vođu Izraelaca.

Kasnije, boravio je na planini Sinaj dva puta po 40 dana, kako bi dobio Zakon od Boga. Izraelski narod morao je provesti 40 godina u pustinji. Različiti proroci koriste broj 40. Isus je 40 dana bio kušan u divljini i tako dalje. 

Na sličan način, broj 12 ima posebno, simboličko značenje. On je blisko povezan s izraelskim narodom, odnosno za Božji izabrani narod. 

Dvanaest plemena

Izraelski predak Jakov imao je dvanaest sinova sa četiri žene. Oni su kasnije postali vođe dvanaest izraelskih plemena. 

Dok je Izrael boravio u onom kraju, ode Ruben i legne s Bilhom, priležnicom svoga oca. Sazna za to Izrael. Izrael je imao dvanaest sinova. S Leom: Rubena, koji je Jakovljev prvorođenac, Šimuna, Levija, Judu, Jisakara i Zebuluna; s Rahelom: Josipa i Benjamina; s Bilhom, Rahelinom sluškinjom: Dana i Naftalija; sa Zilpom, sluškinjom Leinom: Gada i Ašera. To su Jakovljevi sinovi što su mu se rodili u Padan Aramu“. (Postanak 35, 22-26, usporedite to sa 1. Ljetopisa 2, 1) 

Josip je imao posebno mjesto u obitelji, jer se dvojica sinova, Manaše i Efraim računaju kao vođe odvojenih plemena. Ovo zapravo dovodi do sveukupnog broja 13, no bez obzira na to, za izraelski narod i dalje se govori da je to narod od ”dvanaest plemena”. Kada se govori o izraelskom teritoriju, to je zapravo točno, jer plemena levita, odnosno svećenici, nisu imali vlastiti teritorij. 

Broj 12 predstavlja izraelski narod

Tih dvanaest plemena na mnogim mjestima su simbolično predstavljena: kod izgradnje oltara (Izlazak 24, 4; 1. Kraljevima 18, 30-32), kod spomenika (Jošua 4, 8-9), kod odjeće velikih svećenika (Izlazak 28, 9-12; 21), kod dvanaest kora kruha koje su postavljene ispred Gospodina (Levitski zakonik 24, 5-6), itd. 

Politički gledano, Izraelci su također bili organizirani i predstavljeni prema svojim plemenima. Kada je narod poslan u progonstvo, negdje oko 600. godine prije Krista, takva se plemenska struktura izgubila. Neki dijelovi naroda kasnije su se vratili na svoj teritorij, no to su bili samo ostaci. Bez obzira na to, Isus govori o „dvanaest izraelskih plemena“, kada govori o slavnoj budućnosti svoga Kraljevstva: „Reče im Isus: “Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih“. (Matej 19, 28, pročitajte također i Lukino evanđelje 22, 30) 

12 apostola simbol su novog Izraela

Dok Isus odabire za sebe novi narod, koji se sastoji od Židova i ne-židovskih vjernika, On započinje s dvanaestoricom apostola, koji će stvarati osnovu novog, obnovljenog Izraela. Tih dvanaest muškaraca će kasnije širiti evanđelje svim narodima i postat će vođe Crkve. Takva povezanost između dvanaest apostola i izraelskih dvanaest plemena ponovno se spominje u Otkrivenju 21, 10-14, gdje apostol Ivan bilježi viđenje novog Jeruzalema: 

I dođe jedan od sedam anđela što imaju sedam čaša punih zala konačnih te progovori sa mnom: “Dođi, pokazat ću ti Zaručnicu, Ženu Jaganjčevu! I prenese me u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga, sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena slična kristalnom jaspisu; okružen zidinama velikim i visokim, sa dvanaest vrata: na vratima dvanaest anđela i napisana imena dvanaest plemena Izraelovih. Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja. Gradske su zidine imale dvanaest temelja, a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih“. 

Dvanaest plemena, koja predstavljaju izraelski narod i dvanaestorica apostola, koji predstavljaju Crkvu, imaju važno mjesto u Božjem kraljevstvu. 

”Stari” i ”novi” Izrael

Posljednja zapanjujuća stvar vezana uz broj 12 jest njihov umnožak također ima mjesto u Božjoj budućnosti. 

Ivan vidi 24 starca na 24 prijestolja oko Kristovog prijestolja. (Otkrivenje 4, 4) Ovo može prikazivati činjenicu da su i ”stari Izrael” i ”novi Izrael” ovdje prisutni. Kada Ivan u svojoj viziji vidi gomilu otkupljenih ljudi, on opaža da je njihov broj 144.000, što je 12 x 12 x 1.000 (Otkrivenje 14, 1). Osobno smatram da ovo simbolizira Isusovo obećanje u Ivanu 10, 16: „Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir“. 

Autorica: Gretje Commelin; Izvor: Biblword.net

PROČITAJTE JOŠ: