Zašto ljudi umiru?

Najjednostavnije, ljudi umiru zbog realnosti grijeha. Kada su Adam i Eva počinili ono što se smatra „prvim grijehom“ u Edenskom vrtu, oni su doveli slomljenost u svijet. Ta slomljenost uključuje smrt, kako je Bog upozorio u Postanku 2,17.

Bog je rekao da će se ljudi vratiti u zemlju, „U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti dokle se u zemlju ne vratiš: ta iz zemlje uzet si bio – prah si, u prah ćeš se i vratiti“ (Postanak 3,19). 

Plaća za grijeh je smrt

Rimljanima 6,23 nam otvoreno govori da je „plaća za grijeh smrt.“ Rimljanima 5,12 kaže: „Zbog toga, kao što po jednom Čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt.“ Svi smo mi okaljani i predodređeni za uništenje i smrt, zbog grijeha. 

Adam i Eva nisu odmah fizički umrli, ali su odmah iskusili duhovnu smrt – raskol u svojoj bliskoj vezi s Bogom. Kao što smo i mi sada podložni fizičkoj smrti, svi smo rođeni duhovno mrtvi. Naše predodređeno prijateljstvo s Bogom prekinuto je – za svaku osobu (Efežanima 2,1). No, Bog ima odgovor za to. Zbog Njegove velike želje za vezom s ljudima, On je napravio način da obnovi to prijateljstvo. 

„Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.“ (Ivan 3,16-18).

VIDI OVO: Bojiš li se smrti? Ova Isusova poruka može odagnati tvoj strah!

Isus daje život

Na drugu stranu onoga da „plaća je grijeha smrt“ Rimljanima 6,23 kaže: „a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.“ 

Isus je uklonio zakon grijeha i smrti kako bi ustanovio zakon Duha (Rimljanima 8,2). Isus je potpuno čovjek i potpuno Bog. On je živio životom bez grijeha, umro je na križu kako bi platio kaznu za naše grijehe, a tada je pobjednički ustao iz mrtvih. Polaganjem svoje vjere u Isusa Krista mi imamo vezu s Bogom – duhovni život. Isus nam ujedno daje vječni život. Oni koji vjeruju u Njega će isto fizički umrijeti, ali kada umru, bit će ujedinjeni s Bogom u nebu (2 Korinćanima 5,8). I osim toga, tim će osobama biti dan život i tijela koja su neuništiva. 

1. Korinćanima 15,20-26 ovo sažima: „Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista, po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt.“

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ida U.

NAJNOVIJE!