Zašto postoje anđeli?

Zašto je Bog stvorio anđele? Kakvu im je svrhu namijenio?

Anđeli

Možda ih nismo svjesni, ali anđeli su svuda oko nas, barem oko nas koji smo se pouzdali u Krista. Kao i sve drugo, anđeli su stvoreni sa svrhom, inače ih Bog ne bi uopće stvorio. Bog ništa ne radi slučajno. Riječ anđeo znači „glasnik Božji“ i potječe od grčke riječi ángelos.

Anđeli su duhovna bića koja na Božju zapovijed mogu poprimiti ljudski izgled, ali ih Bog također može koristiti kao svoje izvršitelje suda. Iako ih ne možemo vidjeti, možda smo ih susretali u svojem životu budući da se mogu pojaviti kao stranci. To je razlog zašto je autor poslanice Hebrejima napisao upozorenje: „Gostoljubivosti ne zaboravljajte; jer njome neki, ne znajući, ugostiše anđele“ (Heb 13,2). Lota je posjetio anđeo da upozori njega i njegovu obitelj o nadolazećem sudu na Sodomu, no kada su neki zli ljudi pokušali iskoristiti te ljude (ustvari, anđele) u seksualne nemoralne svrhe, bili su udareni sljepilom.

Anđeoska snaga

Anđeli su duhovna bića, svi osim onih koji su se pobunili sa Sotonom i koji su od tada postali demoni. Imaju istu snagu kao i sveti anđeli, ali ne mogu učiniti više nego što im Bog dopusti (Job 1,12). Jednom prilikom, kada su neki od apostola bili u zatvoru zbog propovijedanja Evanđelja, „anđeo Gospodnji noću otvori vrata tamnice, izvede ih i reče: ‘Idite, stanite i govorite u Hramu puku sve riječi života ovoga’“ (Djela 5,19-20), a drugom prilikom, „pojavi se anđeo Gospodnji i svjetlost zasja u prostoriji. Tada udari Petra u rebra i podiže ga govoreći: ‘Ustaj brzo!’ I spadoše mu lanci s ruku“ (Djela 12,7).

PROČITAJTE: 10 stvari koje trebaš znati o anđelima

Stoga, anđeli čine ono što im Bog zapovijeda i ne postoje ti lanci ili zatvorske rešetke koje im je preteško slomiti. Za vrijeme rane Crkve, „u određeni dan Herod, odjeven u kraljevsko ruho, sjede na prijestolje te im stade besjediti. A puk izvikivaše: ‘Božji glas, a ne čovječji!’“ (Djela 12,21-22), ali tada „učas ga udari anđeo Gospodnji, jer nije dao slavu Bogu; i izjeden od crvi, izdahnu“ (Djela 12,23). Nemojte misliti da Bog ne uzima svoju slavu za ozbiljno; On neće dijeliti svoju slavu s drugima (Izaija 42,8), osobito ne s bezbožnim kraljem koji je odbio proslaviti Boga i sebe učinio bogom.

Naši služitelji

Ako želite znati više o anđelima, čvrsto predlažem da pročitate Hebrejima 1, gdje se dosta govori o anđelima i njihovoj određenoj svrsi. Bog je izjavio da „anđele svoje čini vjetrovima i službenike svoje plamenom ognjenim“ (Heb 1,7). Psalmist je rekao upravo isto kada je napisao da Bog „načinivši anđele svoje duhovima, služnike svoje ognjem plamenim“ (Psalam 104,4). Anđeli su došli Isusu nakon što je bio kušan u pustinji, kao što kaže: „Tada ga đavao pusti. I gle, anđeli pristupiše te mu služahu“ (Mt 4,11).

Isus je imao mnoštvo anđela na raspolaganju. Sve što je trebao jest zapovjediti im da se pojave i oni bi to učinili, jer Isus je Bog i vladar nad anđelima (Lk 22,43). Ako ste se pouzdali u Krista, onda će on „anđelima svojim zapovjediti za tebe da te sačuvaju na svim putima tvojim“ (Psalam 91,11), budući da mu oni „služe vršeći volju njegovu“ (Psalam 103,21), a u vezi njihove moći, psalmist kaže: „…anđeli njegovi, vi silni u snazi što njegovu izvršite riječ kad glas riječi njegove čujete“ (Psalam 103,20).

Božja slava

Postoje anđeli oko Božjeg prijestolja koji ne čine ništa drugo osim što ga slave, i to 24 h. Razlog zašto je Bog stvorio te anđele jest da bi mu mogli dati hvalu, čast i slavu, i to čine upravo i sada dok ovo čitate. Izaija je pisao o Božjoj svetosti više nego bilo koji drugi biblijski autor, i „vidjeh Gospodina gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu, a skuti mu ispunjahu hram“ (Izaija 6,1), a iznad Božjeg prijestolja „stajahu serafimi, svaki s po šest krila: dvama su zaklanjali lice svoje, dvama pak zaklanjahu noge svoje, a dvama su letjeli. I vikahu jedan drugomu i govorahu: ‘Svet, svet, svet Gospod Nad Vojskama! Puna je sva zemlja slave njegove!’“ (Izaija 6,2-3). To je sve što rade, sve vrijeme. Proglašavaju ono što je istina, a to je da je Bog svet, svet, svet.

U židovskoj kulturi, kada bi se nešto ponovilo tri puta, bio je to najveći mogući naglasak nečega, a ovdje se radi o Božjoj svetosti. Jedan je anđeo pokrio svoje oči simbolizirajući da nitko ne može gledati izravno u Boga i živjeti. Drugi su anđeli prekrili svoje noge, što je simbolika toga da se nalaze na svetom tlu, slično onome što je Bog rekao Mojsiju (Izl 3,5), a zapovjednik Gospodnje vojske rekao je Jošui: „Izuj svoju obuću sa svojih nogu jer je to mjesto na kojem ti stojiš sveto“ (Jošua 5,15).

Postoje li anđeli čuvari?

Ako postoje anđeli čuvari, nigdje o tome nisam vidio točno u Bibliji, ali znam da je Bog poslao svoje svete anđele kao one koji služe i trebaju služiti vjernicima (Heb 1). Izgleda da postoje anđeli koji također paze i na djecu (Mt 4,6). Nekoliko puta anđeli dolaze spasiti apostole koji su bili u zatvoru, ali ponekad su donosili poruku izravno od Boga (Dn 10), stoga su anđeli više od samo čuvara… oni su Božji glasnici, i čine ono što im On zapovijedi.

PROČITAJTE: Anđeli čuvari: Postoje li i što Biblija kaže o njima?

Nijedan anđeo nikada nije išao protivno Božjoj volji ili ikada odstupio od onoga što mu je Bog rekao da učini. Anđeli nikada ne rade neovisno od Boga. Samo su Sotona, pali anđeo, i oni koji su ga slijedili u njegovoj pobuni, postupili neovisno od Boga, ali čak ni oni ne mogu činiti više nego što im Bog dopusti. Sotona i njegovi demoni pobunili su se protiv Boga (Luka 8,31), ali toj će pobuni jednog dana doći kraj (Otk 20,7-10).

Zaključak

Sotona i njegovi pali anđeli i danas tlače kršćane, i premda ne mogu oduzeti ljudski život, mogu nam poslati valove duhovnih napada (Ef 6,11-12). Kada je Sotona pao, pao je žestoko, zato što je htio preuzeti Božje prijestolje i primiti štovanje poput Boga, ali „bî bačen veliki Zmaj, stara zmija koja se zove Đavao i Sotona, zavodnik svega svijeta. Bî bačen na zemlju, a s njime bijahu bačeni i anđeli njegovi“ (Otk 12,9). Uskoro dolazi vrijeme kada će se svijetu suditi, a Bog će „poslati anđele svoje sa snažnim glasom trubnim, i oni će skupiti izabranike njegove od četiri vjetra, od jednoga kraja nebesa do drugoga“ (Mt 24,31), a onda „kad Sin Čovječji dođe u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, tada će sjesti na prijestolje slave svoje“ (Mt 25,31). Grijeh je štovati anđele, kao i postati zaokupljen njima; trebamo biti zaokupljeni Isusom Kristom kojem se čak i anđeli pokoravaju, a tako bismo trebali i mi.

Autor: Jack Wellman; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com