Zašto je seksualni nemoral grijeh protiv vlastitog tijela?

Pavao piše Korinćanima neka bježe od seksualnog nemorala. Svi drugi grijesi koje čovjek počini su izvan tijela, ali tko god počini seksualni grijeh, čini grijeh protiv vlastitog tijela. (1. Korinćanima 6, 18)

Time što govori da je seksualni nemoral grijeh protiv tijela osobe, postoji mogućnost da ovdje Pavao govori o uobičajenom vjerovanju koje je vladalo među Grcima, da fizičko tijelo nije važno.

U stvari, mnogi su tada vjerovali da je tijelo zlo i često su tijelo opisivali kao grobnicu ili masu, koju je duša morala nositi uokolo. Ta je misao navela neke iz korintske crkve na primjenu kršćanskih sloboda izvan onoga što je prikladno. Zbog čega je seksualni nemoral važan; to je samo tjelesni čin koji uključuje samo tijelo, zar ne? Pavao kaže da smo u krivu. 

Tijelo nije stvoreno za seksualni nemoral

Dok Pavao govori o ovome problemu, on stvara svoj argument počevši u 1. Korinćanima 6, 12. On najprije govori o tome da zamisao o legalnosti nečega nije jedini problem ovdje. Osoba se ne bi samo trebala zapitati: „Je li ovo dopušteno za mene? Je li to dobro za mene i druge?“ Drugo pitanje koje si moramo postaviti glasi: „Hoće li sloboda u vezi ovoga s vremenom postati moj gospodar, hoće li me dovesti do ropstva i ovisnosti?“

Pavao nakon toga govori o korintskom pogledu na tijelo u 1. Korinćanima 6, 13. Njegovi su čitatelji običavali reći: „Hrana je za želudac, a želudac je za hranu.“ Odnosno: „Ako imam apetit, nije pogrješno zadovoljiti ga.“ Pavao na ovo odgovara tako što piše da će jednoga dana biti uništeni i apetit i hrana. Ovo stavlja u kontrast sa seksualnim nemoralom. Tijelo nije stvoreno za nemoral onako kao što je želudac stvoren za hranu. Seks je više od želje koja se mora zadovoljiti; hrana ne onečišćuje osobu, nego nemoral. 

VIDI OVO: 10 savjeta kako izbjeći seksualni nemoral

Pavao nastavlja s raspravom o seksualnom nemoralu ukazujući na uskrsnuće. Tijelo će biti uskrsnuto istom silom koja je ”uskrsnula Gospodina od mrtvih”. (1. Korinćanima 6, 14) To znači da je tijelo važno, a Bog ima plan za tijelo. Tijelo nije zlo u kojem je duša zarobljena, nego je dio onoga što Bog želi otkupiti. I tijelo i duša bit će sačuvani i besmrtni. Čak ako seksualni nemoral uključuje samo tijelo, to tijelo je važno i svrha tijela jest slavljenje Boga. 

Izvan ovoga, tijelo kršćanina ujedinjeno je s Kristom kroz duhovno sjedinjenje. (1. Korinćanima 6, 15) Ono što kršćani čine sa svojim tijelima utječe na Krista. Kao vjernici koji su ujedinjeni s Kristom, kada kršćani čine seksualni nemoral, odnosno u ovome kontekstu kada imaju spolni odnos s prostitutkom, oni tada ujedinjuju tijelo Kristovo s prostitutkom.

Seksualni nemoral jedini je grijeh koji povezuje dvoje ljudi u jedno tijelo

Pavao reagira na ovo na najnegativniji mogući način na grčkom jeziku, što se prevodi kao: „Neka toga nikada ne bude.“ (1. Korinćanima 6, 15) Zato što je priroda seksualnog nemorala takva da je usmjerena protiv tijela, Pavao preklinje Korinćane neka bježe od seksualnog nemorala. (1. Korinćanima 6, 18) Seksualni nemoral jedini je grijeh koji povezuje dvoje ljudi u jedno tijelo. (16. stih) To je grijeh koji kvari i zarobljava kao niti jedan drugi i često vodi do tjelesnih bolesti. Iz ovih razloga, Pavao zaključuje da je seksualni nemoral grijeh kojeg ljudi čine protiv vlastitih tijela. 

Tijelo pripada Bogu i treba se koristiti Njemu na slavu. Seksualni nemoral je posebno težak, jer tim grijehom osoba griješi protiv vlastitog tijela. Tijelo vjernika otkupio je Bog po visokoj cijeni i prema tijelu se treba ponašati u skladu s time. Zato trebamo bježati od seksualnog nemorala. Josip daje dobar primjer kako izgleda bijeg od seksualnog nemorala u Postanku 39, 12.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivan H.