Kako pobijediti homoseksualne osjećaje?
Foto: Pexels

Bog obećava pobjedu nad grijesima i grešnim osjećajima. Evo kako pobijediti homoseksualne osjećaje.

Kada istražujemo što Biblija kaže o homoseksualnosti, važno je razlikovati homoseksualno ponašanje od homoseksualnih sklonosti ili privlačnosti. To je razlika između aktivnog grijeha i pasivnog stanja iskušenja. Homoseksualno ponašanje je grešno, ali Biblija nikada ne kaže da je grijeh biti iskušavan. Jednostavno rečeno, borba s iskušenjem može dovesti do grijeha, ali sama borba nije grijeh.

Rimljanima 1, 26-27 uči da je homoseksualnost rezultat neposlušnosti Bogu. Kada ljudi nastave živjeti u grijehu i nevjeri, Bog ih “predaje” još opakijim i pokvarenijim grijesima kako bi im pokazao uzaludnost i beznađe života bez Njega. Jedan od plodova pobune protiv Boga je homoseksualnost.

Osoba se može roditi s većom sklonošću homoseksualnosti, kao što se neki ljudi rađaju sa sklonošću nasilju i drugim grijesima. To ne opravdava izbor osobe da griješi prepuštanjem grešnim željama. Samo zato što je osoba rođena s većom osjetljivošću na napadaje bijesa, ne znači da je ispravno da se prepusti tim željama i eksplodira na svaku provokaciju.

Je li moguće pobijediti homoseksualne osjećaje?

Mnogi homoseksualci koji postanu kršćani stalno se bore s homoseksualnim osjećajima i željama. Kršćanski život je neprekidno borba nadilaženja “djela tijela” (Galaćanima 5, 19-21) i dopuštanja Duhu Svetom da proizvede “plod Duha” (Galaćanima 5, 22-23).

Homoseksualne osjećaje trebamo shvatiti ozbiljno jer Biblija u 1. Korinćanima 6, 9-11 navodi grijehe koji, ako im se neprestano prepuštaju, identificiraju osobu kao osobu koja nije otkupljena – kao da nije kršćanin.

“Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega. To, evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega.”

Homoseksualna aktivnost je navedena kao jedan od tih grijeha. Iako je homoseksualni grijeh nemoralan i neprirodan, on nije neoprostiv grijeh. Kao i svaki drugi grijeh, može ga u potpunosti nadvladati Božja sila.

1. Tražite Božja obećanja za pobjedu

“Izbavit će me Gospodin od svakoga zla djela i spasiti za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vjekova! Amen!” (2. Timoteju 4, 18)

“Prizovi me u dan nevolje, tada ću te izbaviti, a ti ćeš me slaviti!” (Psalam 50, 15)

PROČITAJTE: Molitva protiv negativnih misli

“Onomu koji vas može očuvati od pada i besprijekorne postaviti pred svoju Slavu u klicanju – jedinomu Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu: slava, veličanstvo, vlast i moć i prije svakoga vijeka, i sada, i u sve vijeke. Amen!” (Judina 1, 24-25)

2. Čuvajte svoj um

Štitite ga. Razmislite o onome što ćete gledati ili što ćete preuzeti s interneta i slušati.

“Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu!” (Filipljanima 4, 8)

3. Pazite s kim se družite

Kao grešna ljudska bića koja žive u grešnom svijetu (Rimljanima 3, 23), opterećeni smo slabostima, iskušenjima i poticajima na grijeh. Na to nas mogu navoditi i ljudi koji još nisu upoznali Krista.

Ne varajte se: “Zli razgovori kvare dobre običaje.” (1. Korinćanima 15, 33)

4. Vjerujte u Boga i Njegovu silu

Bog obećava snagu za pobjedu nad grijehom i grešnim osjećajima svima koji povjeruju u Isusa Krista za svoje spasenje.

“Nikakva kušnja nije vas zahvatila osim one zajedničke čovjeku. Ali, vjeran je Bog koji neće dopustiti da budete iskušani preko onoga što možete, nego će s iskušenjem dati i put za izlaz da biste ga mogli podnijeti.” (1. Korinćanima 10, 13)

Ljudi možda neće uvijek moći kontrolirati što osjećaju, ali mogu kontrolirati što će učiniti s tim osjećajima (1. Petrova 1, 5-8). Svi imamo odgovornost oduprijeti se iskušenju (Efežanima 6, 13). Svi se moramo preobraziti obnovom našeg uma (Rimljanima 12, 2). Svi moramo “hodati po Duhu” kako ne bismo udovoljavali tjelesnim željama (Galaćanima 5, 16).

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare