Hoću li zauvijek ostati samac?

Velika većina samaca sumnja da će zauvijek takvi ostati. Što treba znati samac ili samica da koji misle nikada neće naći svog životnog suputnika ili suputnicu?

Bio sam samac tijekom svojih dvadesetih, i uglavnom sam uživao u tome. Kada sam se zaželio određene hrane, jeo sam je. Kada sam želio iskoristiti tjedan dana da prepješačim dio od stotinu milja Apalačkih staza, prepješačio sam. Kada sam htio raditi posao za koji imam diplomu u drugoj državi, otišao sam. I postojale su druge, manje sebične dobrobiti, koje su uključivale više vremena i energije za izgradnju dubokih prijateljstava i plodonosne službe.

Ali, sve u svemu, shvatio sam da je teško biti sam. Postojala su doba užasne usamljenosti kada sam se pitao hoće li mi Bog ikada dati životnog suputnika. Ponekad sam bio kao prekinuti kabel, voltaža neispunjenih čežnji me je gonila da se borim na način koji vrijeđa druge. Ponekad sam bio ljubomoran na svoje vjenčane prijatelje. Nisam uvijek upravljao samoćom s ljupkošću, trezvenošću, dubokom vjerom i postojanom radošću. Umjesto toga, lutao sam između uživanja i žalosti, sreće i čežnje, čistoće i grijeha.

Volio bih da mi je netko pomogao razumjeti a onda živjeti svoju samoću u svjetlu vječnosti. Mislim da bi mi to pomoglo da uživam pobožniji, produktivni i zadovoljniji život tih godina.

Stabilno tlo ulazne nade

Vječnost mijenja sve, uključujući i našu samoću. Pod “vječnošću” mislim na buduće novo stvaranje koje Bog opisuje u Bibliji. Ovo je budućnost izvan naših najsmjelijih maštanja i najvatrenijih nada. To je sadašnji svijet obnovljen, oporavljen i pretvoren u savršeno mjesto bez grijeha, patnje, slomljenosti, suza, boli i smrti.

Novi svijet će biti daleko bolji čak i od originalnog Edena, zato što će 1) Isus fizički biti prisutan tamo (Otkrivenje 22, 1) i 2) trajat će zauvijek, sa stanovnicima koji nikad neće pasti u grijeh – suprotno od Adama i Eve. Drugim riječima, savršena budućnost svijeta će biti bolja od savršene prošlosti. Eden je bio predivno krhko mjesto. Novo stvaranje će biti predivno stabilno. Eden je bio kao izvrsni kineski porculan – prelijep, ali lomljiv. Novo stvaranje će biti kao Alpe – zadivljujuće i nepomično.

Mi smo nesavršeni ljudi, koji žive u nesavršenom svijetu, ali ova savršena budućnost postaje naša budućnost kada se ujedinimo sa savršenim Spasiteljem kroz vjeru. Tada možemo biti u potpunosti sigurni da je ova budućnost naša. U Bibliji, to čvrsto pouzdanje se zove “nada”.

Kršćanska nada je povjerenje da je izvanredno dobra budućnost sigurno naša, a ova nada mijenja način na koji vidimo našu sadašnjost. To nas ojačava i oprema u svakoj životnoj situaciji, uključujući i samoću. Podiže naš nemir za novim stvaranjem, a taj nemir nas čini zadovoljnima.

Kako biste bili zadovoljniji, postanite nemirniji

Jedno od osjećaja koje sam često doživljavao kao samac je bio nedostatak zadovoljstva. Čak i neke od mojih najprijatnijih avantura i najslađih iskustava su bile probodene čežnjom da ih podijeliti s nekim drugim.

Odlučna čežnja za vječnošću nam pomaže s nezadovoljstvom tako što povećava naš nemir. To zvuči proturječno, ali nije. Apostol Pavao je bio strahovito nemirna osoba, onaj koji se pružao prema naprijed i žudio za Božjom konačnom budućnošću (Filipljanima 3, 13-14). Ovo dvoje su intimno povezani poslije svega.

Razlog što postajemo sve nezadovoljniji u našoj samoći (ili poslu, automobilima, djeci, ili bilo čim drugim) je zato što ta osoba ili stvar (što god da je) izgleda tako veliko i vječnost izgleda tako malo. Ako držite novčić blizu svog lica, zamračit će cijeli obris grada.

Kada naše sadašnje okolnosti izgledaju veće od vječnosti, gubimo sposobnost rasuđivanja. Kada izgubimo sposobnost rasuđivanja, težimo stavljati previše našeg zadovoljstva na nešto što nikad nije bilo dizajnirano da nosi toliku težinu.

Tvoj bračni status u nebu

Problem s ovim načinom života je što vodi trajnom nezadovoljstvu. Ako nam Bog da bolji posao, ali mi i dalje gledamo naš posao kao veći, važniji i značajniji od novog stvaranja, mi ćemo, ili žrtvovati sve da napredujemo u tome, ili ćemo biti uništeni ako to izgubimo.

Ako smo samci i sve što možemo vidjeti je naša čežnja za supružnikom prije nego za vječnošću s Kristom, srušit ćemo na Bogom poslanog supružnika poražavajuću težinu očekivanja, ili ćemo postati ogorčeni ili cinični, ili nezadovoljni roditelj … dok vječnost ne provali i zauzme centar.

Bog je više zabrinut promjenom našeg kuta gledanja nego bračnog statusa. Ako nas vječnost u središtu, i muž, žena ili dijete nas iznevjere – ili ako nemamo muža, ženu, ili dijete za kojim čeznemo – bit će bolno ali ćemo biti dobro, jer znamo da je savršena vječnost i dalje naša. Šljunak je na našem brodu, i održat će nas kroz razočarenja, propuštene prilike i tragedije ovog života.

Što smo nemirniji za novim stvaranjem, naše misli i emocije su sve više očarane njime – manje ćemo biti uzdrmani razočarenjima u ovom životu i više ćemo vidjeti da svaki sadašnji blagoslov nije konačna destinacija, već putokaz koji pokazuje na vječnost. Što nemirniji postajemo, zadovoljniji smo.

Možda ako ste sami, vaš indetitet kao “samca” se pomaknuo u centar onoga kako mislite o sebi. Ali, čini se iz Isusovog učenja da ćemo u vječnosti svi biti samci. Neće biti braka u novom stvaranju. To što će nas zauvijek obilježiti neče biti bračni status, već uživanje u savršenoj prisutnosti Krista.

To znači da sama osoba koja voli Isusa je više kao vjenčana osoba koja voli Isusa, nego sama osoba koja ga ne poznaje. Bit ćemo s Isusom zauvijek i voljeni u vječnosti. Ovo je daleko bliže centru našeg identiteta nego naš bračni status. Ne smatrajte sebe neželjenima od strane budućih supružnika. Smatrajte sebe zauvijek voljenima od strane Isusa.

Vjerojatno je da će za većinu (ako ne i sve) samce postojati trenuci i razdoblja usamljenosti i čežnje – vrijeme kada će biti čudno što ste jedini samac za stolom ili na zabavi. To je svakako bilo moje iskustvo. Ali poznavanje našeg Boga i Njegove konačne budućnosti za nas, plus poznavanje nas samih u svjetlu te budućnosti, može proizvesti duboko zadovoljstvo u našoj sadašnjosti.

Autor: Stephen Witmer; Prijevod: Ivana R.; Izvor: DesiringGod.org; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Desiringgod.org koje vrijedi samo za Novizivot.net.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!