Ima li Sotona djecu?

Mnogi se ljudi pitaju ima li Sotona djecu? Nigdje u Bibliji ne stoji da je Sotona bio oženjen i da je imao kćer ili sina.

S druge strane, duhovno govoreći, kad se osoba pokaje i povjeruje u Isusa Krista kao svoga Spasitelja, ona postaje Božje dijete.

A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime. (Ivan 1, 12)

Ima li Sotona djecu?

Ako netko ne vjeruje u Isusa Krista, ta osoba je Sotonino dijete i pod Božjom je osudom. Ako Bog nije vaš Otac, onda je Sotona vaš otac.

Nevjernici su, dakle, Sotonina djeca.

“Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži. A meni, jer istinu govorim, meni ne vjerujete.” (Ivan 8, 44-45)

Tko god je rođen od Boga, ne čini grijeha jer njegovo sjeme ostaje u njemu; ne može griješiti jer je rođen od Boga. Po ovom se raspoznaju djeca Božja i djeca đavolska: tko god ne čini pravde i tko ne ljubi brata, nije od Boga. (1. Ivanova 3, 9-10)

Sergije dozva Barnabu i Savla te zaiska čuti riječ Božju, ali im se usprotivi Elim, Vračar – tako mu se ime prevodi – nastojeći odvratiti namjesnika od vjere. Savao pak, zvan i Pavao, pun Duha Svetoga, ošinu ga pogledom i reče: “Pun svake lukavosti i prevrtljivosti, sine đavolski, neprijatelju svake pravednosti, zar nikako da prestaneš iskrivljavati ravne putove Gospodnje?” (Djela 13, 7-10)

Sotona obmanjuje svoju djecu

Ako je i zastrto evanđelje naše, u onima je zastrto koji propadaju: u onima kojima bog ovoga svijeta oslijepi pameti nevjerničke da ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja. (2. Korinćanima 4, 3-4)

Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija – imenom Ðavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi. I začujem glas na nebu silan: “Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim. Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva: nisu ljubili života svoga – sve do smrti. Zato veselite se, nebesa i svi nebesnici! A jao vama, zemljo i more, jer Ðavao siđe k vama, gnjevan veoma, znajući da ima malo vremena!” (Otkrivenje 12, 9-12)

Antikrist je Sotonin sin

Većina biblijskih stručnjaka vjeruje da će Antikrist biti krajnje utjelovljenje onoga što znači biti protiv Krista. U posljednja vremena ustat će čovjek koji će se suprotstaviti Kristu i Njegovim sljedbenicima više nego bilo tko drugi u povijesti. Vjerojatno tvrdeći da je pravi Mesija, Antikrist će tražiti svjetsku dominaciju i pokušat će uništiti sve sljedbenike Isusa Krista i izraelski narod.

Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti. (2. Solunjanima 2, 3)

A njihov zavodnik, Ðavao, bačen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova. (Otkrivenje 20, 10)

PROČITAJTE JOŠ: