Iste biblijske istine koje su ohrabrivale kršćane stoljećima mogu ohrabriti one koji se danas bore s mentalnim bolestima.