Želi li Bog biti moj Otac?

Bog Otac želi biti naš Otac. To znamo, jer nas je Gospodin Isus sam naučio da Gospodina Boga zovemo Tata. (Matej 6, 9) 

Muškarac hoda sa svojim sinom, negdje na jugu Engleske. Odjednom začuje: „Tata, uhvati me!“ Okrene se i vidi kako njegov sin leti zrakom. Skočio je s velike stijene i u trenutku skoka, rekao je: „Tata, uhvati me!“ U pravo vrijeme, njegov tata je ispružio svoje ruke. Zajedno su udarili u tlo. 

Nakon što su došli do daha, otac ga je upitao: „Zašto si to učinio?“ „Zato što si ti moj tata!“ Mislim da taj čovjek nikada nije bio više uplašen i mislim da nikada nije bio ponosniji. 

Odnos između roditelja i djeteta je ključan 

Odnos između roditelja i djeteta je nešto jedinstveno. Roditeljeva ljubav prema djetetu je nešto što se ne može usporediti ni sa čim drugim. Ne postoji ništa drugo u čovjekovu životu što je toliko važno za čovjekove stabilne temelje kao roditeljska ljubav. Naša najdragocjenija sjećanja često uključuju trenutke koje smo proveli s roditeljima ili s našom djecom. 

No za mnoge, ovdje postoji i osjećaj boli. Bol, jer znate da niste dobili ljubav za kojom ste toliko čeznuli. Bol, jer znate da niste uspjeli. Bol jer je nešto pošlo po krivu, nešto se slomilo, a vi ne znate točno što i na koji način. 

Biti dijete Božje 

Također sam saznao priču, postoji rasprava o tome koliko je ona povijesno precizna, o dječaku kojeg je na završetku 19. stoljeća rodila neudana majka. To je u ono vrijeme bila rijetkost i to je bilo nešto sramotno. U školi su ga zbog toga maltretirali. 

Jednom prilikom kada je bio u crkvi, ondje je bio propovjednik koji je svoje ruke stavio na dječakovu glavu i upitao ga: „Kome ti pripadaš, dječače?“ Nešto u dječakovim očima ili u reakciji drugih ljudi oko njega pokazalo je da je propovjednik dotaknuo bolno mjesto. Nakon toga je pastor rekao: „Ah, vidim sad! Ti si dijete Božje! Jasno vidim obilježja Božje obitelji u tebi!“ To je bio identitet za kojeg se dječak primio. 

Bog želi biti vaš Otac (Tata)

Zamislite najbolju verziju vašeg zemaljskog oca. Bog želi biti vama još bolja verzija te verzije. Ako osjetite puno boli kada pomislite na svog zemaljskog oca, jer nije bio s vama, jer je bio nedorastao, bez obzira na to prizor kakav ćete imati o Bogu kao Ocu i dalje će biti prekrasan. 

Vaša bol dokazuje da vi znate kakav bi otac trebao biti. Vaša bol dokazuje da čeznete za ocem koji vas neće razočarati. Bog Otac želi biti takav Tata za vas. To znamo, jer nas je Gospodin Isus sam naučio da Gospodina Boga zovemo Tata. (Matej 6, 9) 

No čuvajte se. Bog nije automatski Otac svima. On je Otac onima koji vjeruju u Isusa. Ivanovo evanđelje nas uči: „A onima koji ga primiše dade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime.“ (Ivan 1, 12) Jeste li prihvatili Gospodina Isusa kao Gospodina vašeg života? 

Autor: Marten Visser; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net

PROČITAJTE JOŠ: