Želi li Bog da neki ljudi odu u pakao?

Bog sve zna. On zna da će ga neki ljudi odbaciti i stoga će otići u pakao. Dakle, želi li Bog da neki ljudi odu u pakao?

Mnogi ljudi vole ideju raja, ali mrze ideju pakla. Biblija je, međutim, jasna da je pakao jednako stvaran kao i raj. Biblija uči da je pakao stvarno mjesto u koje su zli/nevjernici poslani nakon smrti.

Pakao nije, kao što bi mnogi mislili, mjesto gdje završavaju samo ljudi poput Hitlera. Istina je da svi mi zaslužujemo pakao, jer smo svi sagriješili protiv Boga (Rimljanima 3, 23).

Želi li Bog da ljudi odu u pakao?

Bog ne želi da ljudi idu u pakao. On želi da budu spašeni. 1. Timoteju 2, 4 govori o Bogu “koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine.”

Ako se pitate kako se spasiti, postavljate divno pitanje. U Novom zavjetu, tamničar u Filipima je također pitao: “Gospodo, što mi je činiti da se spasim?” (Djela 16, 30). Pavao i Sila su odgovorili: “Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se” (Djela 16, 31).

Spasenje je besplatan dar dostupan Božjom milošću kroz vjeru. Morate se pokajati za sve svoje grijehe i vjerovati da je Isus, Sin Božji, umro kao zamjenska žrtva za naše grijehe. Kada to učinite, grijesi su vam oprošteni i dobivate vječni život.

Ipak, znamo da svi ljudi ne priznaju istinu o Isusu i da nisu spašeni. I Bog će im suditi za to.

U moderno doba, ideja pakla je dovedena u pitanje, čak i među nekim popularnim kršćanskim autorima, učiteljima i propovjednicima. Toliko želimo vjerovati da nitko neće morati trpjeti vječnu odvojenost od Boga da počinjemo razvijati vlastite ideje o tome što je istinito, pošteno i pravedno. Međutim, ovo razmišljanje nas jednostavno stavlja na mjesto Boga. Bog je taj koji određuje što je istinito, pošteno i pravedno. I u Bibliji je jasno dao do znanja da pakao postoji i da će oni, koji nastave svoju pobunu protiv Njega i koji ne prihvate Njegov način izlaska iz pobune kroz Njegovog Sina Isusa Krista, otići u pakao.

Želi li Bog da ljudi odu u pakao?
Foto: Pixabay

Tko će onda ići u pakao?

Jedna od najjasnijih izjava u Bibliji koja odgovara na pitanje tko će otići u pakao nalazi se u Ivanu 3, 17-18:

“Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.”

Tijekom svoje službe Isus je ukazivao da je pakao kazna koja traje zauvijek. Iako je bio pripremljen kao mjesto kazne za Sotonu i njegove demone, Pavao u 2. Solunjanima 1, 8–9 piše da će u paklu biti oni “koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evanđelju Gospodina našega Isusa. Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova veličanstva.”

U konačnici, na svakome od nas ovisi gdje ćemo provesti vječnost. Bog želi da svaka osoba odabere uski put i provede vječnost s Njim (2. Petrova 3, 9), ali nas ne prisiljava da ga izaberemo. Kao što je Ivan za Isusa napisao: “Bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime.” (Ivan 1, 10-12)

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!