Žene pod križem: Kakvu važnost one imaju?

Žene koje su stajala pod Kristovim križem su prve kojima se uskrsli Isus Krist objavio. Tko su bile te žene pod križem?

Za vrijeme vrhunca događaja Isusove službe, mnogi od Njegovih najbližih prijatelja nisu bili prisutni za vrijeme razapinjanja. Većina ih je pobjegla; drugi su se sakrili. No, svaki od pisaca evanđelja piše o prisutnosti nekoliko ključnih pojedinaca koji nisu pobjegli i koji su umjesto toga odlučili slijediti Isusa sve do križa i nakon križa.

Tko su oni bili? Evanđelje nam govori da su žene bile te koje su stajale ispod križa i da su se prve susrele s Gospodinom, licem u lice nakon uskrsnuća.

Tko je bio kod križa kada je Isus umro?

Tijekom svoje službe, Isus je imao puno više sljedbenika od Dvanaestorice, među njima su bile i žene. U stvari, evanđelja nam govore o tome koliko je žena putovalo s Isusom, od Galileje do Jeruzalema. Voljele su Ga i služile su Mu. Svjedočile su njegovim čudesima, slušale su Njegova učenja i plakale su tijekom Njegovog razapinjanja.

Neke su bile majke i sestre onih koji su bili nazivani učenicima. Druge su bile žene koje je Krist iscijelio ili izbavio od različitih oblika bolesti, demonskih utjecaja ili prisilnog ponašanja. Bilo je također i žena koje su tijekom putovanja odlučile služiti Kristu i slijediti Ga.

Nakon što je Krist uhićen, odveden na sud i osuđen na smrt, tri od četiri evanđelja spominju imena nekoliko žena, koje su slijedile sve što se događalo i ”gledale izdaleka” na događaje oko Kristovog razapinjanja. (Matej 27, 55-56; Marko 15, 40-41; Luka 23, 49) Samo apostol Ivan piše o tome da su te žene bile dovoljno blizu kako bi mogle čuti posljednje riječi, koje je Krist izrekao na križu. To je nešto čemu je mogao svjedočiti, jer je i sam bio osobno svjedok onoga što se dogodilo. (Ivan 19, 16-30)

No tko su bile žene koje su slijedile Krista na brdo Kalvarije i koje su prve posjetile Njegovu grobnicu nakon pokopa? Evanđelja govore o nekoliko imena:

 • Marija Magdalena, žena iz koje je Krist istjerao sedam demona. (Matej 27, 55-56; Marko 15, 40-41; Ivan 19, 25)
 • Saloma, Zebedejeva žena i majka Jakova i Ivana, ”Sinova Groma” i dvojice Kristovim učenika. (Marko 15, 40-41)
 • Marija, majka Jakova mlađega i Josipa. (Ivan 19, 25; Marko 15, 40-41)
 • Marija, Kristova majka i Njegova sestra. (Ivan 19, 25)
 • Mnoge druge kćeri jeruzalemske (Luka 23, 27-31), neimenovane žene (Marko 15, 41) i Kristove poznanice. (Luka 23, 49)

Te su žene slijedile Krista dok se drugi nisu usudili, gledajući i plačući za vrijeme Njegovih teških trenutaka, koji su vodili do razapinjanja. No zašto su te žene bile na podnožju križa? Zašto ondje nisu bili Kristovi najbliži prijatelji i učenici?

Gdje su bila Dvanaestorica?

U Matejevom i Markovom evanđelju, čitamo o tome da je Krist na posljednjoj večeri učenicima rekao sljedeće: „Svi ćete se vi još ove noći sablazniti o mene. Ta pisano je: Udarit će pastira i stado će se razbjeći.“ (Matej 26, 31; Marko 14, 27) Ovdje je citirao proroka Zahariju. (Zaharija 13, 7)

Iako je dvanaest učenika odbacilo ono što je Krist rekao, o tome da će napustiti svoga Pastira i Gospodina, kasnije iste te noći, kada su vrhovni svećenici, starješine i gomila došli kako bi uhitili Krista u Getsemanskom vrtu, Matej piše sljedeće: „Tada ga svi učenici ostave i pobjegnu.“ (Matej 26, 56)

Petar, koji je prethodno inzistirao na tome da nikada neće zanijekati Krista te da će Ga slijediti ako treba i u tamnicu i smrt, (Matej 26, 33-35; Marko 14, 29-31; Luka 22, 33) jest ostao duže i slijedio je Krista iz daljine, sve do dvorišta visokog svećenika. (Matej 26, 58) No kada se suočio s mogućnošću da ga netko može prokazati kao prijatelja i Kristovog učenika, Petar je zanijekao čak i da poznaje Krista i pobjegao je, kao što je Krist rekao. (Matej 26, 75) Petar je nakon toga ”gorko zaplakao”.

Jedini učenik, koji se zadržao duže od Petra, s čime se slaže većina učenjaka, jest Ivan.

Prema Ivanovom evanđelju, on i Petar zajedno su došli do dvorišta visokog svećenika. (Ivan 18, 15-18) Iako je Petar pobjegao, vjeruje se da je Ivan ostao i svjedočio kako su Krista pretukli i kasnije Ga pribili na križ. U stvari, kada je bio na križu, Krist je pogledao na Ivana, za kojeg se ponekad govori da je bio ”učenik kojeg je Krist volio” te mu je rekao neka se pobrine za Njegovu majku. ”Ženo, evo tvoga sina”! Rekao je Ivanu: „Gledaj, evo tvoje majke“! Ivan nakon toga piše: „I od toga časa uze je učenik k sebi.“ (Ivan 19, 27) Vjeruje se da je Ivan učinio upravo to i da je ostao u Jeruzalemu i brinuo se o Mariji, sve do njezine smrti.

Nepotrebno je reći da je teško zamisliti količinu tuge, koju je Kristova majka morala osjećati, kada je gledala kako je njezin prvorođeni sin, prebijen do neprepoznatljivosti, razapet i da će Ga odbaciti isti oni ljudi koje je došao spasiti.

Možemo samo pretpostaviti da je Marija, poput ostalih žena koje su bile prisutne kod križa, posjedovala neuništivu snagu, kako bi mogla izdržati takav užas i takvu bol.

No zašto su ostali učenici, osim Ivana, napustili svoga prijatelja i Gospodina, dok su žene ostale? Jesu li žene bile toliko snažnije od Kristovih odabranih učenika?

Očiti odgovor povezan je sa strahom.

Kada su bili suočeni s mogućnostima progona, utamničenja ili čak smrti, učenici su se uplašili i znali su da će se dogoditi isto njima što se dogodilo i Kristu, ako ostanu. Krist je to predvidio na posljednjoj večeri.

Petar se, na primjer, zakleo da će slijediti Krista čak i do utamničenja i smrti. Na putu prema Kalvariji, stranac po imenu Šimun izvučen je iz gomile, kako bi pomogao Kristu nositi križ. (Marko 15, 21)

Jakov i Ivan su u jednoj situaciji zaprijetili da će pozvati vatru s nebesa, na one koji su uvrijedili Krista. Gdje su oni bili kada su vojnici pljuvali na Krista i kada Mu se gomila izrugivala, dok je visio na križu? Umjesto da bude razapet s tako odanim prijateljima, Krista su razapeli pored dvojice razbojnika. (Matej 27, 38)

Međutim, kako ne bismo osudili učenike zbog njihovog straha i sumnje, ono što trebamo upamtiti jest sljedeće:

 1. Krist je oprostio i otkupio svoje učenike nakon Njegovog uskrsnuća.
 2. Krist je osnažio učenike sa sposobnošću širenja Evanđelja i Njegove Crkve.
 3. Svaki od učenika, osim Jude, koji je počinio samoubojstvo i Ivana, koji je umro od starosti, poginuli su mučeničkom smrću i nikada više nisu porekli ili napustili svoga Gospodina i Spasitelja.

Što je sa ženama?

Kakvu su ulogu odigrale žene u Kristovom uskrsnuću?

Neki predlažu da je glavni razlog zbog kojeg su žene ostale kod križa, nakon što su muškarci pobjegli, jest taj što, za razliku od muškaraca, žene nisu bile izložene opasnošću od utamničenja ili progona. To je moguće, iako nije potvrđeno.

Jesu li žene jednostavno bile hrabrije od muškaraca?

Nema sumnje niti ima potrebe umanjivati hrabrost i snagu onih, koji su slijedili Krista. No važnost tih žena, koje su bile prisutne kod križa i uskrsnuća, govori daleko više o srcu Krista, koji je uključio žene u svoju službu, nego što to često shvaćamo.

Neki su pogrješno zaključili da žene nisu imale ključne uloge u Evanđelju i da zbog toga nisu bile dovoljno važne Kristu kao učenici. To jednostavno nije istina. Ako bi bilo tko tvrdio da Bog na bilo koji način smatra žene nevažnima ili slabima, ne zaboravimo sljedeće:

 • Žena je pomazala Kristovu glavu uljem, kao pripremu za Njegov ukop. (Marko 14, 1-9)
 • Žena je govorima svome mužu, Ponciju Pilatu, neka se odupre gomili i neka poštedi život nevinom čovjeku. (Matej 27, 19)
 • Žene su bile te koje su stajale ispod križa, kada je Krist ispuštao svoj posljednji dah.
 • Žene su prve došle do Kristove prazne grobnice, kako bi pomazale tijelo njihovog Gospodina uljima. (Matej 28, 1; Marko 16, 1-6; Luka 23, 55-56)
 • Žene su prve svjedočile uskrsnuću. Najprije je ženama rečeno neka šire Radosnu vijest Kristovog uskrsnuća učenicima. (Matej 28, 6-7)

Došle su, vidjele su, otišle su i govorile su drugima o onome što su vidjele, kao što im je Krist rekao neka čine. Drugi učenici bi nakon toga slijedili njihov primjer. (Matej 28, 18-20)

Detalji, priče i te žene uključene su u evanđelja, jer je Bog želio da budu uključene. Stoga, to što je Bog najprije odredio da žene šire ovako moćne i važne vijesti govori jako puno o tome koliko Bog volio, koliko je vjerovao i kako je nagradio te žene za njihovo služenje. To nam također govori o tome koliko Bog žarko želi upotrijebiti i muškarce i žene za širenje Njegovog kraljevstva i za rast Njegove Crkve.

Žene su oduvijek imale važne uloge u Božjem kraljevstvu. Važnost tih uloga nikada se ne smije umanjivati.

Autor: Joel Ryan; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com

PROČITAJTE JOŠ: