Što je zlo oko? Je li stvarno?

Zlo oko je praznovjerje da osoba može nauditi ili čak usmrtiti drugu osobu svojim pogledom. Takvo vjerovanje je prisutno u narodnoj religiji i mnogim današnjim kulturama, a vuče korijene iz drevne Grčke i Rima. 

Zlo oko se navodno „daje“ osobi koja je ljubomorna tako da se ponekad naziva i „ljubomorno oko“. Drugi naziv za zlo oko je „urokljivo oko“.

Praznovjerje tvrdi da ogorčena osoba može, namjerno ili nenamjerno, prenijeti urok gledajući u nekoga ili nešto, s ljubomorom ili zavišću. Navodno se za uklanjanje takvih uroka mogu koristiti razni privjesci, amajlije, geste rukama, rečenice ili čarolije. 

Zlo oko je praznovjerje

Zlo oko je praznovjerje te nema spomena u Bibliji. No, neki pogrešno tumače Marka 7,22 kao referiranje na zlo oko. Marko 7,21-23 kaže: „Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.“ 

Neki prijevodi identificiraju grčko „ophthalmos ponēros“ – kako je i ovdje prevedeno – kao zlo oko, a to je doslovan prijevod tog grčkog izraza. No, ono što Isus želi reći ljudi samo traže nevolju ili zlo. „Zlo oko“ je idiom, slično kao kada ljudi kažu da osoba „traži nevolju“. 

VIDI OVO: 7 laži u koje kršćani ne smiju vjerovati

Kršćani ne trebaju biti praznovjerni

Kršćani nemaju potrebe vjerovati u, ili se bojati, praznovjerja. Neprijatelj duše je poražen (Kološanima 2,11-15; 1. Timoteju 1,7). S tim na umu, kršćani trebaju poslušati Isusove riječi u Marku 7 i izbjegavati zavist,  zle namisli i druge oblike zla. Ne trebaju to činiti zbog praznovjerja nego kako bi poslušali Krista i pravedno živjeli. 

Očito je da ćemo u ovome svijetu naići na nevolju (Ivan 16,33) te znamo da je duhovna borba stvarna. No naše nevolje nisu uzrokovane nekim zlim okom i niti jedan amulet ili čarolija neće naše živote lišiti poteškoća. Bog nam je dao sve što trebamo (2 Petar 1,3). Vidi Jakov 1,2-18; Rimljanima 5,1-5; Efežanima 6,10-20; 1. Petrova 4,1-19; 1. Petrova 5,6-11 za više informacija o patnji i duhovnoj borbi

Apostol Pavao ujedno daje mudrost i ohrabrenje: „Po ovom prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je. A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već na svijetu“ (1. Ivanova 4,2-4). 

Izvor: Thecompellingtruth.org; Prijevod: Ida U.

NAJNOVIJE!