Kako biti spreman za duhovnu borbu?

Kako se možemo pripremiti za duhovnu borbu prije nego što dođe, a doći će?

Nevidljiva borba

Sjećam se da su u Zvjezdanim stazama Klingonci imali uređaj za skrivanje. To ih je činilo opasnijima jer je nevidljivi neprijatelj opasniji od onoga kojeg možete vidjeti. Neprijatelj kojeg ne možete vidjeti vas može povrijediti lakše i brže i to je ono s čime se većina vjernika susreće svakodnevno.

Sotona i njegovi demoni neprestano napadaju, maltretiraju i pokušavaju utjecati na Božju djecu da se ponašaju kao djeca đavla. Ako ste sada pod duhovnim napadom možda možemo pomoći.

PROČITAJTE: 4 najčešće sotonine taktike kojima napada kršćane

Pomaže saznanje da se borimo protiv nevidljivog neprijatelja, ali zapravo tog neprijatelja je već porazio Krist na križu. Više o tome kasnije, ali moramo zapamtiti da će biti borbi prije nego što se Krist vrati „Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima“. (Efežanima 6, 12) Zato je nužno da „Obucite se u svu ratnu opremu Božju, da biste se mogli održati zasjedama đavla“! (Efežanima 6, 11)

Budite svjesni

Svijet u globalu ne vjeruje ni u Sotonu ni u demone, unatoč tomu što oni postoje. Apostol Petar nam govori: „Budite trijezni i bdijte, jer protivnik vaš, đavao, kao lav ričući obilazi i traži, koga da proždere“. (1. Petrova 5, 8) Sjetite se, Petar je znao o Sotoni. Sjećate se „stani iza mene Sotono“? (Matej 16, 23) Ono što nam je rečeno jest: „Pokorite se dakle Bogu, a protivite se đavlu, i pobjeći će od vas“! (Jakovljeva 4, 7)

Ako nismo svjesni ovih planova, vrlo je vjerojatno da ćemo im podleći. Oni koji nisu dobili Duha Božjega ne mogu poznavati Boga. Pavao objašnjava: „A ako li je i pokriveno evanđelje naše, u onima je pokriveno, koji ginu, u kojima bog ovoga svijeta oslijepi mišljenje nevjernika, da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Kristove, koji je slika Božja“. (2. Korinćanima 4, 3-4)

PROČITAJTE: 4 načina kako se pripremiti za duhovnu borbu protiv sotone

Ovo je još veći razlog da molimo za izgubljene članove obitelji, prijatelje, suradnike ili čak za nekoga koga sretnemo na ulici.

Stavite oklop!

Odvija se duhovna borba koju ne možemo vidjeti. Nevidljivi neprijatelj pokušava nas omesti pri svakom koraku (Efežanima 6, 12). Stoga iako: „Jer ako i živimo u tijelu, ne borimo se po tijelu. Jer oružje naše borbe nije tjelesno nego silno po Bogu za rušenje utvrda, da odbacujemo mudrovanje i svaku visost, koja se podiže proti spoznaji Božjoj, i zarobljujemo svaki razum za pokornost Kristu“. (2. Korinćanima 10, 3-5)

Zato mi moramo: „uzeti svo oružje Božje, da biste se mogli oduprijeti u zao dan, i svršivši sve održati se“! (Efežanima 6, 13) Nekoliko puta Pavao govori da trebamo ”uzeti” različite dijelove oklopa, što nalaže da trebamo djelovati. No srž svega jest da bismo trebali: „Svakom molitvom i prošnjom molite se u Duhu u svako vrijeme, i uz to bdijte sa svom ustrajnosti i molitvom za sve svete“. (Efežanima 6, 18)

Pobijeđeni neprijatelj

Smatram da Sotoni i njegovim slugama dajemo previše zasluga jer je Isus prije Kalvarije rekao: „O sudu, jer je knez ovoga svijeta osuđen“ (Ivan 16, 11) i „Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen“. (Ivan 12, 31) Iako je Isus nadvladao svijet i Sotonina iskušenja i dalje će biti borbi, poput onoga kada je rat gotov, ali neki neprijatelji se još uvijek bore.

Sotona je ostao ”bez zubi” i Bog mu nikada neće dopustiti da uzme naše živote. (Job 1, 12) Isus je rekao učenicima: „Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi“. (Luka 10, 19) Pavao objavljuje: „On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha“. (Kološanima 1, 13-14) Pisac poslanice Hebrejima kaže: „da smrću satre onoga, koji ima vlast nad smrću, to jest đavla“. (Hebrejima 2, 14) Točno to se dogodilo!

PROČITAJTE: 10 biblijskih stihova koje trebate znati kada ste pod duhovnim napadom

Ne borimo se ove duhovne borbe za pobjedu; borimo se od pobjede, pobjede koju je Krist već pobijedio. To ne znači da će Sotona odustati. Zapravo, on je postavio vlastite crkve i čak odredio neke od svojih vlastitih opakih službenika.

Pavao piše: „Jer takvi su ljudi lažni apostoli, himbeni radnici, prerušuju se u apostole Kristove. I nikakvo čudo! Ta sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla. Ništa osobito dakle ako se i službenici njegovi prerušuju u službenike pravednosti. Svršetak će im biti po djelima njihovim“. (2. Korinćanima 11, 13-15)

Zaključak

Nadam se da ste svoje povjerenje stavili u Krista. Ako niste, Biblija (ne ja) kaže da ste dijete Sotone. Mnogi ljudi kažu da vjeruju. No, Jakov kaže: „…činite dobro. No i demoni vjeruju i dršću“. (Jakov 2, 19b) Možete vjerovati u stolce, no ako nikada ne sjednete na jedan, znači li to da zaista vjerujete? Nije dovoljno reći „Vjerujem“. Isus je rekao da se moramo pokajati i vjerovati (Marko 1, 14-15) ili svoje povjerenje staviti u Njega. Ako znate za nekoga tko je sada pod duhovnim napadom, molim vas podijelite ovo s tom osobom.

Možda će dobiti mir u umu znajući da je Bog veći od Sotone i njegovih demona. Iako je Sotona moćan, Bog je svemoćan i on ima đavla na uzici. No bez obzira na to upozoreni smo: „Kojega je dolazak po djelovanju sotoninu sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima i sa svakom prijevarom nepravde među onima, koji propadaju, jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasili“. (2. Solunjanima 2, 9-10)

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com