Značenje snova u Bibliji i danas
Foto: Pexels

Značenje snova u Bibliji i danas se čini različito. Zbog čega je Bog ranije koristio snove kako bi se objavio ili upozorio na nešto? Čini li to i danas i na koji način?

Snovi zabilježeni u Bibliji služe većoj Božjoj svrsi. Te snove je dao Otac, a sanjala su ih Njegova djeca za dobrobit Crkve kroz vrijeme. Svako proročanstvo, usmjerenje ili upozorenje danas je relevantno za kršćane. 

„Saslušajte riječi moje: Nađe li se među vama prorok, u viđenju njemu ja se javljam, u snu njemu progovaram“. (Brojevi 12, 6) Bog kaže da će govoriti u snovima, ipak kršćani se ponekad pitaju zašto je Bog koristio snove češće u biblijskim vremenima nego danas. Je li to istina i ako jest, zašto je to istina? 

Što su snovi? 

„San je nešto čega ste svjesni do određene razine. Oni mogu biti fragmentarni, nepovezani i nelogični, no ako niste toga svjesni tijekom sna, onda to nije san“. Znanstveni svijet još nije došao do odgovora zbog čega sanjamo, nema jedinstveno prihvaćene definicije sanjanja. Jedna od poprilično sveobuhvatnih jest ona koja kaže da su tu ”percepcije, misli ili osjećaji koji se dožive za vrijeme sna”. 

Još jedan aspekt snova je tjelesni: „Moždana aktivnost u primarnim, osjetilnim područjima neokorteksa stvara dojam osjetilne percepcije“. Rezultirajuće ”nasumične slike i senzacije zajedno su utkane kako bi stvorile kompleksne, multi-senzorne halucinacije”. 

Duhovna točka gledišta razlikuje se od sekularne. „Biblija govori da se utjecaj Duha Svetoga na dušu povećava i do spavanja, kao i na hodajuće misli”, što je duhovna definicija sanjanja, iako netko bi mogao tvrditi da su ”hodajuće misli”, koje dolaze od Boga vizije, a ne snovi. 

VIDI OVO: Što nam Bog govori u snovima?

Značenje snova 

Mnogi (iako ne svi) znanstvenici i psiholozi vjeruju kako postoji značenje snova, no ”postoji mnoštvo različitih zamisli u vezi toga kakva bi to funkcija trebala biti”. Jedna je o ”hipotezi simulacije prijetnje”, u kojoj se subjekt nesvjesno priprema za slučaj katastrofe. 

Studije također sugeriraju da ”snovi utječu na to kako se osjećamo idućeg dana”, emocionalno i tjelesno te da se na snove može utjecati kroz uvođenje miomirisa i zvuka dok osoba spava. Drugim riječima, možemo manipulirati snovima kako bismo promovirali sretne misli. 

Iz biblijske perspektive, snovi mogu simulirati dobre ili loše osjećaje, no to nikada nije krajnja svrha. Snovi su zasigurno djelovali poput upozorenja ili su pripremali osobe za sukob ili patnju. „Sanjanje i proročka funkcija čini se da su blisko povezani”. 

Vrste snova

Gospodin je koristio snove kako bi upozorio, usmjerio, prorokovao ili kao zbir. 

1. Snovi upozorenja 

Stari zavjet: Bog je dao snove svome narodu ili sposobnost tumačenja snova kako bi ih zaštitio od opasnosti ili kako bi ispunio svoje svrhe. U Starome zavjetu, Josip je protumačio faraonov san u smislu da će biti sedam godina obilja i sedam godina gladi. (Postanak 41) Josipov dar postavio ga je na moćan položaj za primjenjivanje plana kako bi zaštitio Egipat od gladi i spasio obitelj od potencijalnog gladovanja. 

Novi zavjet: Mudraci su dobili naputak neka se ne vrate Herodu s vijestima o Isusu, zbog čega su se ”nakon što bijahu upozoreni o tome da se ne vrate Herodu, vratili su se u svoju zemlju drugim putem”. (Matej 2, 12) Posljedično, Josip i Marija pobjegli su iz Egipta kako bi zaštitili Isusa. 

2. Snovi usmjerenja

Stari zavjet: Određeni snovi bili su jednostavne zapovijedi. Nakon godina podčinjavanja Labanovoj dvoličnosti, anđeo je rekao Jakovu ”neka odmah napusti tu zemlju i neka se vrati u svoju domovinu”. (Postanak 31, 11-13) 

VIDI OVO: Daje li Bog vjernicima vizije i snove?

Novi zavjet: Kada je opasnost po Isusov, Josipov i Marijin život prošla, ”anđeo Gospodnji pojavi se Josipu u snu i reče mu: ”Ustani, uzmi dijete i njegovu majku i idi u zemlju Izrael, jer oni koji su pokušali oduzeti život djetetu su mrtvi”. (Matej 2, 19-20) 

3. Proročki snovi

Stari zavjet: Snovi koje je Josip protumačio za faraona bili su snovi usmjerenja i proročanstva. Pokazali su budućnost i dali su upute. Drugi snovi predvidjeli su neizbježne događaje, kao što je bio pekarov san u Postanku 40, koji je prorokovao smrt tog muškarca. 

Novi zavjet: Josip je dobio nebeska uputstva da se ne razvede od Marije. „Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga“. (Matej 1, 20) To je bio proročki san i također san u kojem je Josip dobio usmjerenje. 

Otkrivenje i san

Daniel je, poput Josipa, protumačio san za svoga vladara. Daniel je služio na dvoru kralja babilonskog. Kada je Nabukodonozor sanjao o kipu koji je bio izgrađen od različitih materijala, Daniel je objasnio: „U vrijeme onih kraljeva Bog će nebeski podignuti kraljevstvo, koje se neće raspasti dovijeka. Njegova vlast neće prijeći na drugi narod. Ono će satrti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati dovijeka“. (Daniel 2, 44) 

Daniel je također imao svoj san. 7. poglavlje govori o Danielovom snu o strašnoj zvijeri, čiji opis se ponavlja u Otkrivenju. „Daniel je sanjao san i vizija je prošla kroz njegov um dok je ležao na krevetu“. (Daniel 7, 1) 

San je bio toliko zastrašujući da je Daniel bio ”potresen u duhu”. (Daniel 7, 15) Njegov san prikazivao je broj zvijeri, četvrta koja je bila ”strašna i zastrašujuća i vrlo moćna” sa ”čeličnim zubima, drobila je i proždirala svoje žrtve i gazila pod nogama sve koji su preživjeli”. (Daniel 7, 7) 

U Otkrivenju 13, 1-2, Ivan je vidio ”zvijer gdje izlazi iz mora, koja je imala deset rogova i sedam glava, i na rogovima njezinim deset kruna, a na glavama ime na psovke. I zvijer, koju vidjeh, bijaše kao leopard, i noge joj kao u medvjeda, i usta njezina kao usta lavova. I dade joj zmaj silu svoju i prijestolje svoje i vlast veliku”.

Premošćivanje praznine 

”Razumijevanje knjige o Danielu pomaže nam da razumijemo Otkrivenje”, gdje apostol Ivan često koristi starozavjetni jezik za opis onoga što je vidio i čuo, u viziji koju mu je Bog dao o posljednjim vremenima. 

Otkrivenje je zbunjujuće, stoga trebamo ”i povijesni kontekst i Stari zavjet, kako bismo razumjeli središnje značenje. Isus premošćuje prazninu između Staroga i Novoga zavjeta, dok usporedbe između Knjige o Danielu i Otkrivenja osnažuju činjenicu da je cijela Biblija priča o Isusu. 

VIDI OVO: Što se događa dok sanjamo? Na koji način je Bog umiješan u snove?

Kada je Gospodin koristio snove u starozavjetnim primjerima odozgor, kontekst je bio naznaka dolaska Mesije. Jakov, utamničen kod Labana, bio je oslobođen u Božje vrijeme, prema onome što kaže san. Time što je opremio Josipa za tumačenje faraonova sna, Bog je omogućio Josipu da spasi Jakova, svoju braću i svoju širu obitelj od gladi, nakon što je pretrpio godine patnje. 

Bog je upotrijebio zlo braće za dobro. (Postanak 50, 20) Krist će doći u Gospodinovo savršeno vrijeme. Bit će bolji Jakov, bolji Josip i oslobodit će sve grješnike od ropstva grijeha te će upotrijebiti krajnje zlo, svoje raspeće, za krajnje dobro: pobjedu nad grijehom i smrću. 

Jesu li nam sada potrebni snovi?

Gospodin svome narodu i danas govori kroz snove; postoji jako puno svjedočanstava osoba koje su u snu dobile upozorenje ili smjer. To su osobna otkrivenja (malo ”r”). Ako pojedinac svoj san ispita kroz Bibliju i molitvu i ako izgleda da je on došao od Boga, taj san će na neki način rasvijetliti život te osobe. 

Snovi zabilježeni u Bibliji, služe široj svrsi koju je utemeljio Bog. Njih je dao Otac i zabilježili su ih Božja djeca, za rast tijela Crkve kroz vrijeme. Svako proročanstvo, usmjerenje ili upozorenje važno je za Kristovo Tijelo danas. 

Biblija je dovršeno djelo. Sve što trebamo znati o Božjoj priči, Njegovoj osobnosti, vječnom spasenju kroz Krista, kršćanskoj misiji i posljednjim vremenima, već je zabilježeno u Bibliji. Sve ono što je neizrečeno trebala bi biti tajna. „Bog, koji je negdje mnogo puta i različnim načinom govorio ocima po prorocima, progovori nama u posljednje ove dane po Sinu, kojega postavi baštinikom svemu, po kojemu stvori i svijet“… (Hebrejima 1, 1-2) 

VIDI OVO: LAŽNE VIZIJE I SNOVI: Božja Riječ nam daje jasno upozorenje!

Trebamo se pažljivo nositi sa snovima i proročanstvima. Istražiti prirodu snova i razmotriti ono što motivira osobu da ih dijeli. „Iako niti jedan kršćanin danas ne želi dodavati Kanonu, postoje oni unutar vidljive crkve koji tvrde da imaju nove, izravne, obvezujuće riječi od Boga”. Trebamo biti ”oprezni u vezi opasne hereze u modernim crkvama”. Krist je dao svoje upozorenje o takvim ljudima: „Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi“. (Matej 7, 15) 

Autorica: Candice Lucey; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com