Nije kraj svijeta ako crkva zatvori svoja vrata, ali postoje stvari koje se mogu učiniti kako bi se to spriječilo.

Evo pet znakova da je vaša crkva mrtva ili možda umire.

Nema misije

Volim našu malu crkvu. Najmanji smo u našoj zajednici, ali imamo najvažniju od svih misija; želimo služiti na način kako je Isus zapovjedio crkvi da služi. On kaže: „Jer sam bio gladan, i dali ste mi jesti, žedan, i dali ste mi piti. Bio sam stranac, i primili ste me na konak, go, i zaodjeli ste me. Bio sam bolestan, i pohodili ste me, u tamnici, i došli ste k meni“. (Matej 25, 35-36)

Isus isto kaže: „Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste“! (Matej 25, 40) No isto tako Isus upozorava crkvu što će biti ako ne budu činili takve stvari: „Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste. I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni“. (Matej 25, 45-46)

Nema evangelizacije

Možemo ili evangelizirati ili se fosilizirati. Drugim riječima, ako ne ”idemo” niti ne rastemo (Matej 28, 19-20). Jednostavnije od toga ne može biti. Svaka crkva koja ne traži izgubljene je i sama izgubljena. Naš vrhovni zapovjednik Isus Krist nam je dao zapovijed o tome da „idemo u svijet“. No velik broj nas niti ne ode do susjednih vrata. Naša crkva služi u zatvoru, u staračkom domu i služi siromašnima. To ne jamči da nećemo umrijeti, ali to pokazuje da smo poslušni onome što nam je Krist zapovjedio.

Nema biblijskog propovijedanja

Ako se u crkvi ne propovijeda Božja Riječ i ako se umjesto toga govori o tome kako imati sretniji život, brak, obitelj ili posao to znači da smo istinitu Božju silu istjerali iz crkve. Zašto ovo pišem? Jer nas to Biblija uči. Apostol Pavao je pisao: „Jer se ne stidim evanđelja, jer je sila Božja na spasenje svakome, koji vjeruje, najprije Židovu, pa Grku“. (Rimljanima 1, 16) i isto tako: „Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja“. (1. Korinćanima 1, 18) Božja Riječ u sebi ima Božju silu. Ako izgubite biblijsko proučavanje, izgubili ste sav izvor Božje sile u crkvi.

Nema rasta

Kada u crkvi nema rasta (tu ne mislim na članstvo ili na ljude koji dolaze na službe već na članove Tijela Kristova) to znači da ta crkva umire. Kao i u prirodi, ako biljka ne raste ona umire. Isto se primjenjuje na članove crkve. Možete li vidjeti duhovni rast u članovima vaše crkve? Možete li vidjeti da nadvladavaju grijehe s kojima su se u prošlosti borili? Možete li vidjeti duboku, žarku želju za rastom u milosti i znanju o Gospodinu? Ako ne, onda ta crkva možda umire. U stvari, možda je već i mrtva.

Nema davanja

Jednom sam čuo čovjeka kako kaže da ništa nije dobio od crkve. Zato sam ga upitao: „Što si očekivao da ćeš dobiti“? Nije mogao odgovoriti. Samo je osjećao da je došao u crkvu kako bi dobio, a ne kako bi dao. No ne radi se o onome što možete dobiti od crkve već o tome kako vi možete doprinijeti službi. Ovdje smo kako bismo proslavljali Boga, a ne da bi nas netko zabavljao. Fokus crkve je na proslavljanju Isusa Krista, a ne na: „Što je ono što mogu dobiti od današnje službe“? Razmislite o tome zbog čega ste ondje. Radi se o Njemu, a ne o nama.

Zaključak

Crkve su po mnogočemu slične ljudima. One bivaju rođene, žive, rastu i ponekad umru. No Crkva Isusa Krista će usprkos svemu opstati i ne ovisi o tome hoće li neka lokalna crkva zatvoriti svoja vrata ili ne. Nije kraj svijeta ako crkva zatvori svoja vrata, ali postoje stvari koje se mogu učiniti kako bi se to spriječilo.

U središtu treba biti Isus Krist zajedno sa Božjom Riječju i proučavanjima koja imaju temelj na Bibliji. Mora postojati misija i evangelizacija jer smo pozvani da se pokoravamo Kristovim zapovjedima (Matej 28, 19-20). Ako tih čimbenika nema tada crkva umire ili je vrlo vjerojatno već mrtva.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Faithinthenews.com