7 znakova istinskog obraćenja

Koji su znakovi istinskog obraćenja? Poznajete li ljude koji tvrde da su kršćani, ali sumnjaju u to jesu li stvarno? Ovdje su sedam sigurnih znakova osobe koja je doista obraćena.

Ne ponavljanje grešnih obrazaca

Prva Ivanova poslanica po meni je lakmus test za one koji tvrde da su kršćani, ali su samo lažni obraćenici. Mnogi ispovijedaju da su Kristovi, ali pitanje je posjeduju li Krista? Očito je da se Ivan susretao s mnogo lažnih obraćenika, a i danas postoji kukolj koji je pomiješan sa žitom i teško je reći koja je razlika, ali postoje načini. Ivan nam pritom pomaže kada piše da „tko veli: ‘Poznajem ga’, a zapovije­di njegove ne drži, lažac je i u njemu nema istine“ (1. Ivanova 2,4), te „tko veli da je u svjetlosti, a mrzi brata svojega, u tami je sve dosad“ (1. Ivanova 2,9).

Ivan jasno kaže da „svatko tko čini grijeh, čini i bezakonje“ (1. Ivanova 3,4), budući da „tko god u njemu ostaje, ne griješi. Tko god griješi, njega nije vidio niti ga je upoznao. Dječice, neka vas nitko ne zavodi! Tko čini pravdu, pravedan je kao što je on pravedan. Tko čini grijeh, od đavla je, jer đavao griješi od početka“ (1. Ivanova 3,6-8). Drugim riječima, ako netko tvrdi da je kršćanin, a ipak prakticira grijeh, laže i vas i Boga, te je u stvarnosti „od đavla“. Nijedan kršćanin nije bezgrešan, ali mi ne prakticiramo grijeh kao stil života, dok onaj koji nastavlja griješiti „njega nije vidio niti ga je upoznao“.

Ljubav jednih prema drugima

Isus je jednom rekao da će po našoj ljubavi jednih prema drugima „svi znati da ste moji učenici“ (Ivan 13,35). Ako mrzite ili ste mrski prema svom bratu ili sestri, a nazivate se kršćaninom, tada ste lažljivac. Dakle, nisam ja to rekao, već Bog u 1. Ivanovoj 4,20-21: „Rekne li tko: ‘Ljubim Boga’, a mrzi brata svojega, lažac je. Jer tko ne ljubi brata svojega kojega vidi, kako može ljubiti Boga kojega ne vidi? I ovu zapovijed imamo od njega: tko ljubi Boga, da ljubi i brata svojega.“

Imao sam situacije kada su me neki „kršćani“ puni mržnje napali i nazivali svakakvim imenima, a ipak tvrdili da su kršćani. Mogu samo zamisliti kako se protiv nijednog od njih na sudu ne bi dokazala krivnja zato što su kršćani, jer ne bi bilo dovoljno dokaza koji bi ih osudili. Isus je govorio da mržnja prema nekome znači kao da si počinio ubojstvo u svom srcu. U Mateju 5,21-23 kaže: „Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! I: Tko god ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se bez razloga srdi na brata svojega, bit će podvrgnut sudu. I tko god rekne bratu svojemu: ‘Šupljoglavče!’, bit će podvrgnut Vijeću. A tko god rekne: ‘Luđače!’, bit će podvrgnut paklu ognjenomu.“

Osvjedočenje o grijehu

Svi mi griješimo, i apostol Ivan je to znao i zato je napisao: „Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. Reknemo li da nismo sagriješili, njega pravimo lašcem i riječi njegove nema u nama“ (1. Ivanova 1,8.10), ali razlika je da kada sagriješimo, Duh Sveti nas osvjedočuje o našem grijehu. Osvjedočenje o grijehu jedno je od djela Duha Svetoga. Neposredno prije nego što je umro na križu i vratio se k Ocu nakon svog uskrsnuća, Isus je obećao da će poslati Duha Svetoga, „i kad dođe, on će ukoriti svijet zbog grijeha, i zbog pravednosti, i zbog suda“ (Ivan 16,8).

Ako nema kajanja, krivnje ili osvjedočenja nakon što je osoba sagriješila, onda ona ili žalosti Duha Svetoga ili uopće nije nanovo rođena, jer Bog daje svoga Duha samo onima koji su mu poslušni, to jest Duha Svetoga „Bog dade onima koji mu se pokoravaju“ (Djela 5,32). David je teško bio osvjedočen nakon što je ubio Bat-Šebinog muža zbog preljubničke afere. Ako nema osvjedočenja o grijehu po Duhu Svetom, možda u toj osobi uopće nema Duha Svetoga.

Ljubite li Boga ili svijet?

Vratimo se ponovno na 1. Ivanovu poslanicu, gdje piše: „Ne ljubite svijeta ni ono što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. Jer sve što je u svijetu — požuda tijela i požuda očiju i oholost života — nije od Oca, nego je od svijeta“ (1. Ivanova 2,15-16). Jakov postavlja retoričko pitanje: „Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle poželi biti prijatelj svijetu, neprijateljem Božjim postaje“ (Jakovljeva 4,4). Ne možete ljubiti svijet ni ono što je u svijetu i reći kako također ljubite Boga, zato što to dvoje nije kompatibilno. (Vidi također Galaćanima 5,19-25.)

Gdje vam je srce?

Ako ljubite Boga, onda ćete sakupljati blago na nebu, a ne na zemlji, jer će sve stvari u svijetu, uključujući zemaljska blaga, proći. To je razlog zašto nam je Isus zapovjedio: „Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje moljac i hrđa nagrizaju i gdje tati pot­kapaju i kradu. Već zgrćite sebi blago na nebu, gdje ni moljac ni hrđa ne nagrizaju i gdje tati ne potkapaju niti kradu. Jer gdje vam je blago, ondje će vam biti i srce“ (Matej 6,19-21), budući da „nitko ne može služiti dvojici gospodara; jer, ili će jednoga mrziti a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu“ (Matej 6,24).

Drugim riječima, vaš bankovni račun ili kreditna kartica pokazuju gdje je vaše istinsko blago i gdje je vaše srce. Ako je u stvarima, onda služite novcu (i vlastitim užicima), ali ako ste velikodušni prema drugima, uključujući vašoj lokalnoj crkvi, onda uistinu služite Bogu. Jakov piše: „Ako li su koji brat ili sestra goli i potrebiti svagdanje hrane pa im tko od vas rekne: ‘Idite u miru, grijte se i sitite!’, a ne date im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera: ako nema djelâ, mrtva je sama po sebi“ (Jakovljeva 2,15-17), jer „tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svojega u potrebi pa zatvori srce svoje pred njim — kako ljubav Božja ostaje u njemu? Dječice moja, ne ljubimo riječju ni jezikom, nego djelom i istinom“ (1. Ivanova 3,17-18). I Jakov i Ivan pišu da moramo ljubiti djelima, ne samo riječima, jer je vjera bez ikakvih djela mrtva vjera.

Pravi kršćani donose pravi plod

Vratimo se na Jakova koji je napisao da „vjera: ako nema djelâ, mrtva je sama po sebi“ (Jakovljeva 2,17). On ne govori da smo spašeni po djelima, nego da će osoba koja je spašena prirodno proizvoditi plodove dobrih djela. Lažne proroke i učitelje, baš kao i lažne obraćenike, prepoznat ćemo po njihovim plodovima. „Zar se grozdovi beru s trnja ili smokve s bodljike? Tako svako dobro stablo rađa plodovima dobrim, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim. Ne može dobro stablo roditi zlim plodovima niti može nevaljalo stablo roditi plodovima dobrim. Svako se stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe i u oganj baca. Dakle, po njihovim ćete ih plodovima prepoznati“ (Matej 7,16-20).

Isus jasno kaže da ako stablo ne donosi dobre plodove koji dolaze kao rezultat obraćenja, onda će to stablo biti odsječeno i bačeno u oganj. Također je rekao da ćemo ih „po njihovim plodovima prepoznati“. Isto tako ih možemo prepoznati po nedostatku njihovih plodova. Ako nisu uistinu spašeni, donosit će loše plodove, jer loše stablo ne može proizvesti dobre plodove, jednako kao što dobro stablo ne može proizvesti loše plodove. Kakav će samo tragičan dan biti za mnoge koji Kristu govore: „Gospodine, Gospodine“, ali On će im reći: „Nikada vas nisam upoznao! Odstupite od mene, vi koji bezakonje činite!“ (Matej 7,23). Ono što je još gore jest da će mu „mnogi reći u onaj dan: ‘Go­spodine, Gospodine“, ali ti isti „mnogi“, a ne nekoliko, bit će bačeni u ognjeno jezero, jer nikada zapravo nisu bili nanovorođeni (Otkrivenje 20,11-15).

Niječemo li ili objavljujemo Krista?

Ovo je jedan strašan odlomak u kojem Isus kaže: „Svakoga koji prizna mene pred ljudima, Sin Čovječji priznat će i njega pred anđelima Božjim. A tko zaniječe mene pred ljudima, bit će zanijekan pred anđelima Božjim“ (Luka 12,8-9). Koliko ljudi s kojima radite, ili među vašim prijateljima, ili u vašoj obitelji zna da ste kršćanin? Ako niječete Krista pred drugima, onda će i Krist zanijekati vas pred Ocem i Božjim anđelima.

Postoji previše onih koji tvrde da su kršćani, ali ne žive kao kršćani. Oni su tihi, prizemni, tajni kršćanski agenti koji se u razgovorima boje iznijeti Krista, zato što se bojimo više ljudi nego Boga (Matej 10,28), i nisu poput Pavla koji se nije stidio Evanđelja (Rimljanima 1,16). Ako se sramimo Krista, tako će se i On posramiti nas na dan svoga dolaska, ali onda će biti prekasno.

Zaključak

Ukoliko vas je ovaj članak nagnao da posumnjate u svoje spasenje ili jeste li uistinu kršćanin, onda kažem: Dobro! Znam da to zvuči okrutno, ali bih radije da danas otkrijete kako niste pravi vjernik, te se pokajete i pouzdate u Krista nego da to otkrijete jednoga dana kada Krist dođe suditi svijet (Otkrivenje 20,11-15). Molim vas da se preispitate „jeste li u vjeri! Sami sebe ispitujte! Ili ne spoznajete sami sebe, da je Isus Krist u vama? Osim ako ste u čemu nepouzdani“ (2. Korinćanima 13,5).

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!