„Gospodine, pokaži mi kako da budem supruga kakvom bih trebala biti,“ svaki sam puta govorila kada bi me po noći snašla frustracija i nemir.

Suprugu su dijagnosticirali dijabetes. Nakon prvotnog šoka, bacila sam se u akciju. S marljivošću žene pune ljubavi i brige, razvila sam savršenu dijetu. Potrudila sam mu slati poveznice za videe koji pokazuju najbolje načine da se pobijedi dijabetes.

I tijekom moje frustracije, mojeg mahnitog juriša k rješenju problema, suprug se činio opuštenim, kao da ga dijagnoza nije ni dotakla.

Tako sam učinila ono što bi učinila i svaka mudra žena. Počela sam se moliti i osigurati Božju pomoć u ovom nastojanju da suprug ozdravi.  No Bog je bio tih. Nije činio svoj dio u promjeni moga muža. Da mu se promijeni način mišljena i prehrambene navike.

Što sam se više molila, suprug je jeo više brze hrane.

Uff! Želim ga zdravog, Gospodine. Dok su mi pred očima bile slike komplikacija uslijed dijabetesa poput sljepoće, amputacije, otkazivanja bubrega. Molila sam se i molila, ali je šećer u njegovoj krvi i dalje bio visok.

Tada me Bog stavio na dijetu svoje istine, nahranio mi je misli sa hranom koja je trebala mojoj duši…

1. Stalno ste zabrinuti

Ja sam boravila u domu brige. Prebivala sam u kući koja je bila puna frustracije i riječi straha su bile u meni.

Ivan 15,7 „Ako ostanete u meni, i riječi moje ostanu u vama, štogod hoćete, tražite, i bit će vam.“

2. Vama treba oprost… i da oprostite

Molila sam se, no nisam bila svjesna toga što je potrebno za oprost… ili za to da sam trebala oprostiti drugima.

Marko 11,25 „I kad se spremate na molitvu, oprostite, ako što imate proti kojemu, da i Otac vaš na nebesima oprosti vama grijehe vaše.“

3. Usmjereni ste na problem, a ne na rješenje

Koncentriranje na situaciju često me odvraćalo od usmjeravanja i razmišljanja o Božjim zakonima, na njegova obećanja i upute.

Mudre izreke 28,9 „Tko odvraća uho svoje, da ne čuje zakona i molitva je njegova jedan gad.“

4. Valjate se u boli

Zašto dopuštamo lošim vijestima i bolnim detaljima da potope Isusove riječi?

Ivan 14,12-14 „Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, djela, koja ja činim, i on će činiti, i veća će od ovih činiti, jer ja idem k Ocu. Sve, što onda zamolite (Oca) u ime moje, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. Ako me za što zamolite u ime moje, ja ću to učiniti.“

5. Molite se, ali ne vjerujete

Bilo je lako moliti i moliti. No vjerovati, zaista vjerovati da je moguće, postalo je borba.

Marko 11,24 „Zato vam kažem: U molitvi možete zaželjeti, bilo štogod. Vjerujte samo, da ćete primiti, i bit će vam.“

6. Niste si uzeli vremena za razmišljanje o vašem krivom načinu razmišljanja.

Razmišljanje o vlastitoj prošlosti, učinjene pogreške, sebični putovi, krivo mišljenje i sva mračna mjesta kroz koja se moje srce provuklo treba prikazati pred Bogom.

Psalam 66,18 „Da sam nosio u srcu svojem bezakonje, nikad me ne bi uslišio Svemogući.“

7. Niste utihnuli i dopustili Bogu da govori

U tihim trenucima, uvjeravanje da me je Bog čuo obrisalo je tjeskobne misli.

1. Ivanova 5,14 „I ovo je pouzdanje, koje imamo prema njemu, da nas usliši, ako što molimo po volji njegovoj.“

8. Niste se molili za mudrost.

Mudrost po kojoj znate za što treba tražiti donosi i tjeskobu. No Bog se pobrine i za to.

Jakov 1,5 „Ako li kojemu od vas nedostaje mudrosti, neka ište u Boga, koji daje svima obilato, i ne kori, i dat će mu se.“

9. Pokušavate pronaći prave riječi, umjesto da pustite Duhu Svetom da posreduje

U očajnim vremenima srce je slomljeno, a zbunjenost vlada i ostavlja nas bez riječi.

Rimljanima 8:26 „A tako i Duh pomaže nam u našoj slabosti; jer ne znamo, za što ćemo se moliti, kao što treba, nego sun Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim.“

10. Ispravna stvar vam nije na prvom mjestu

Imala sam svoj dobro ustaljeni prioritet, a najviše sam tražila da mi suprug bude ozdravljen…

Matej 6,33 „Tražite najprije kraljevstvo Božje i pravdu njegovu, i ovo će vam se sve dodati.“

I Bog jest dodao ono što mi je nedostajalo – novu svijest o tome da Njega trebam uvijek prvoga tražiti. I u tom procesu traženja Njega, čak i prije muževog izlječenja, došlo je razumijevanje.

Shvatila sam da, kako bih umnožila svoju vjeru, kako bih objavila pobjedu u Isusovo ime, kako bih odbacila tjeskobne misli, brigu i strah, najvažnije je bilo hvaliti Ga sa svom svojom snagom, bez obzira na uvjete.

Suprug je jedne noći hodao po kući s ogromnom vrećom svježih organskih mrkvi, celera, krastavaca i svježeg đumbira. Započeo je novu prehrambenu rutinu, i svaki je dan hodao nekoliko sati. Nekoliko mjeseci poslije, smanjena mu je doza lijekova i šećer u krvi dosegao je normalne razine. Njegova nova odlučnost vođena zdravljem nagnala me da ponovno molim. Ovoga sam puta molila u zahvalnosti … zahvalna za Božji odgovor koji je došao kroz promjenu koju je uzrokovao u meni.

Autorica: Janet Perez Eckles; Prijevod: Ida R.; Izvor: Ibelieve.com