4 braka iz Biblije koji nam pokazuju što ne činiti u braku

Brakovi iz Biblije, kao niti jedan brak, nisu bili savršeni, no ovi brakovi nam pokazuju stvari koje ne bismo trebali činiti u svom braku.

Čitamo Bibliju radi vodstva i smjera. Neki nas parovi uče kako biti posvećen i vjeran. Neki su parovi pokazali velike grješke, u vezi kojih učimo kako ih ne činiti. Svatko od nas čini grješke, no kada pogledamo na povijest i posebice u Bibliju, vidimo rupe za koje se nadamo da ćemo ih izbjeći.

Pogledajmo na te biblijske parove kako bismo naučili što ne činiti.

1. Adam i Eva

Zašto najprije ne početi s našim praroditeljima? Iako su stvoreni na Božje naličje, njihovi postupci imali su kataklizmičke posljedice. Njihove su grješke bacile dotad savršeni svijet u grijeh. Od tada, čovječanstvo će se zauvijek boriti sa svojom prirodnom sklonošću grijehu.

Zanimljivo je za pomisliti kakav bi svijet bio da Adam i Eva nisu sagriješili. Je li Bog bio razočaran njima ili je od njih očekivao da će sagriješiti? Koliko god maštali i sanjali, suočavamo se sa stvarnošću onoga što se dogodilo u vrtu prije mnoštvo godina.

U Postanku 2-3 učimo o stvaranju Adama i Eve i o padu. Također vidimo i da je prvi brak stvorio Bog. Za Adama nije bilo prikladne pomoćnice te je stvorio Evu. Postanak 2, 24 tvrdi: „Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo.“

Nakon toga je podmukla zmija došla na scenu: „Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je stvori Jahve, Bog.“ (Postanak 3, 1) Zmija kuša Evu u vezi Božje odredbe o jedenju ploda s jednog stabla. Kuša Evu u vezi mogućnosti toga da bude kao Bog. Svi znamo kako priča završava. Eva uzima plod i nakon toga ga daje svome mužu. To djelo pokazalo je neposlušnost i bunt prema Bogu. Nakon toga su zauvijek izbačeni iz vrta.

Što možemo iskoristiti iz ove priče što bi nam moglo pomoći danas? „Bdijte postojani u vjeri, muževni budite, čvrsti.“ (1. Korinćanima 16, 13) Budite oprezni; vi i vaš supružnik. Ne ako nego kada. Iskušenja će nas pratiti u sve dane naših života.

Nemojte ignorirati Božje zapovijedi. Ako nije završilo dobro po Adama i Evu, za nas će biti puno bolje da damo sve od sebe kako bismo ostali poslušni. Čuvajte svoje srce i umove istinom iz Biblije. Koristite molitvu kao način obrane od Sotone. Iako ne možemo biti savršeno poslušni svojim vlastitim trudom, blagoslovljeni smo Duhom Svetim, koji će nam pomoći.

2. Ahab i Jezabela

Ovo dvoje su sažetak onoga što ne činiti u braku. Kralj Ahab slijedio je korake svoga oca u ”činjenju onoga što je zlo u očima Gospodina”. (1. Kraljevima 16, 30) Ahab je oženio Jezabelu, kćer Etbaala, kralja Sidona.

Ahab i Jezabela štovali su Baala i izgradili su oltar za njega. „Ahab je podigao i Ašeru i učinio druga zlodjela i razljutio Jahvu, Boga Izraelova, više od svih kraljeva izraelskih koji bijahu prije njega.“ (1. Kraljevima 16, 33) Zbog štovanja idola izraelski narod nije znao koga štovati: Boga ili idole.

Jezabela je dodala ubojstvo na popis svojih grijeha, jer je progonila Božje sljedbenike i ubijala Njegove proroke. No uz Božju pomoć, Obadija je spasio stotinu proroka.

Ilija se suočio s Ahabom i izazvao ga na dvoboj na planini Kamel, kako bi se vidjelo čiji je Bog istinit. Sljedbenici Baala izgradili su žrtvenik, rasjekli bika na polovicu i čekali da Baal pusti svoj plamen. Naravno, ništa se nije dogodilo.

Ilija im se izrugivao, izgradio je oltar s dvanaest kamenja, na vrh njega je položio bika, polio ga vodom i zazvao Jahvu. Bog je odgovorio tako što je poslao vatru, koja je proždrla žrtvenik, drvo, kamen i vodu. Ilija je zapovjedio neka se Baalovi proroci pobiju, što je razljutilo Izabelu kada je to saznala. Ona nakon toga prijeti da će ubiti Iliju.

Nakon toga imamo situaciju s Nabotovim vinogradom. Ahab je žudio za tim vinogradom, što nikada nije dobro, pokušavajući kupiti zemlju od Nabota, što on odbija, ne želeći prodati ostavštinu svoga oca. Ahab se zbog toga ljutio, jer stvar nije bila onako kako je on želio. Jezabeli se nije svidjelo što je njezin muž ljut te uređuje da se pošalje pismo u ime Ahaba i planira ubojstvo Nabota.

Ahab i Jezabela prekršili su većinu od Deset Božjih zapovjedi. Većinu svojih života živjeli su ne štujući Gospodina. Ahab biva pošteđen nakon što se ponizio ispred Boga, no katastrofa ipak pogađa njegov dom.

Osim njihovih očiglednih grijeha, ono što možemo iz ovoga naučiti jest izražavanje podrške našim supružnicima i sprječavati ih u činjenju grijeha. Želimo ih ohrabrivati na činjenje onoga što je Božja volja. Jezabela je koristila podmukle, manipulativne načine kako bi ostvarila što je htjela. Mi želimo biti iskreni u suradnji s našim supružnicima i želimo sprječavati jedni druge u činjenju grijeha.

VIDI OVO: Biblijski citati o braku: 20 citata koji svaki bračni par treba pročitati

3. David i Bat Šeba

Znamo da je David bio čovjek po Božjem srcu. (1. Samuelova 13, 14) No počinio je pogrješku, veliku pogrješku. Žudio je za ženom drugog muškarca. Ta odluka odvela ga je u spiralu loših odluka, laži i ubojstva.

Biblija nam jasno govori protiv požude. David se očigledno borio s požudom kada je gledao kako se lijepa žena, Bat Šeba, kupa na krovu kuće. Davidovi ljudi bore se protiv Amonaca. Suprug Bat Šebe, Urija, je na bojišnici i član je Davidovih specijalnih postrojbi. Je li David trebao biti s njima na bojištu? Možda. Da je bio ondje, ne bi bio u situaciji da gleda Bat Šebu s krova.

David je svjestan toga da je Bat Šeba žena jednog od njegovih vojnika. No to ga ne sprječava da je pozove k sebi. Nakon njihovog susreta, Bat Šeba ostaje trudna. Budući da je njezin muž na bojištu, David zna da ima problem.

Davidovo je rješenje pozvati Uriju natrag, dopustiti mu da liježe sa svojom ženom, kako bi izgledalo kao da je ona trudna s Urijom. No, Urija je čovjek koji je posvećen zadatku. Ne vraća se u svoj dom, nego umjesto toga spava izvan vrata kraljeve kuće. (2. Samuelova 11, 9-13)

Priznaje li David što je učinio? Ne. Smišlja još jedan plan kako bi pokušao sakriti što je učinio. Šalje Uriju na prve crte, gdje se događaju najteže borbe, kako bi bilo sigurno da će Urija poginuti. Nakon što Bat Šeba završi tugovanje za svojim mužem, David je dovodi u svoju kuću, kako bi mu bila žena. Ona mu rađa sina.

Naravno, Bog sve ovo vidi i nije nimalo zadovoljan onime što je David učinio. Tim jednim činom David je prekršio barem četiri od Deset Božjih zapovjedi: o ubojstvu, preljubu, laganju i požudi. Natan, prorok, daje Davidu do znanja kako njegova djela neće biti bez posljedica. Njegov će dom pogoditi nasilje, a dijete koje Bat Šeba rađa, umire.

Iako brak nije započeo dobro, njih dvoje su na kraju dobili Salomona. David također piše u Psalmu 51 svoje pokajanje. Ključ ovdje jest pokajanje. To i očigledan grijeh, koji se događa kada preotmemo supružnika druge osobe.

4. Ananija i Safira

Ananija i Safira prodali su polje koje im je pripadalo, a novac od toga dali su za crkvu. (Djela 5, 1-11) Ovo izgleda kao plemenito djelo, prodaja zemlje i doniranje novca crkvi. Bilo bi da nisu lagali u vezi svote novca. Njih dvoje odlučili su zadržati dio novca za sebe, što im je tehnički bilo dopušteno, jer to je bila njihova zemlja.

Ono u vezi čega su Ananija i Safira pogriješili bilo je laganje. Dali su crkvi iznos i pretvarali su se da je to cjelokupan iznos. Petar se suočava s Ananijom i pita ga: „Ananija, zašto ti Sotona ispuni srce te si slagao Duhu Svetomu i odvojio od utrška imanja? Da je ostalo neprodano, ne bi li tvoje ostalo; i jednoć prodano, nije li u tvojoj vlasti? Zašto si se na takvo što odlučio? Nisi slagao ljudima, nego Bogu!“ (Djela 5, 3-4)

Ono što se nakon toga dogodilo Ananiji i Safiri poziva na oprez. Nakon što je čuo ove riječi od Petra, Ananija je pao na zemlju mrtav. Tri sata kasnije, došla je i Safira, ne znajući za smrt svoga muža. Petar njoj postavlja pitanje zašto su iskušavali Duha Gospodnjeg. Ona nakon toga isto tako pada na zemlju, mrtva.

Postoje dvije velike stvari koje možemo naučiti iz ove priče. Prva, ne smijemo lagati Božjem Duhu. Mislim da se svatko od nas može povezati s ovime; znam da ja mogu. Mislim da mogu prevariti sebe i Boga. Pokušavala sam se uvjeriti da su moji motivi čisti, iako sam znala da nisu. Niti su moje namjere bile dobre; bile su sebične. Bog sve zna. Što prije priznajemo ono što je u našim grješnim srcima, to bolje.

Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre.“ (1. Petrova 5, 8)

To je druga lekcija. Đavao traži načina kako da uništi Božji narod, kako da ih podvrgne iskušenju i kako da ljude makne što dalje od Boga. Evo kakav nam savjet u vezi ovoga daje Petar: „Njemu se oduprite tvrdi u vjeri i znajte, da iste muke podnose vaša braća u svijetu!“ (1. Petrova 5, 9)

Što možemo naučiti?

S obzirom na sve ove lekcije u vezi onoga što činiti a što ne činiti, očekuje li se od nas da imamo savršene brakove i bezgrješne živote? Naravno da ne. Kao što smo vidjeli, grijeh je dio ovoga svijeta. No ono što možemo naučiti iz ovih brakova jest pokajanje. Nisu svi parovi pokazali ovo. David zasigurno jest naučio iz svoje pogrješke, ali je i dalje morao proći kroz dugoročne posljedice svojih djela.

Sagriješit ćemo, ali imamo priliku otići k našem voljenom Ocu i zamoliti Ga za oprost. Slavite Boga, jer nas nije ostavio da prebivamo u našim grješkama i da ih nosimo zauvijek te da usput sami sebe prekoravamo. Možemo biti oprani, ne zbog naših dobrih djela, nego zbog onoga što je Krist učinio za nas.

Autorica: Katie T. Kennedy; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Ibelieve.com