Foto: Itiswrittenforyou.wordpress.com
Foto: Itiswrittenforyou.wordpress.com

Biti solo nije loša stvar, a Biblija govori o vjernicima koji su pozvani na samački život.

Ovo su neke vrijednosti samačkog života koje su objavljenje u Božjoj Riječi:

  1. Samački život je potvrđena alternativa bračnom stanju. Govoreći o samačkom životu mislimo na osobu, samca, koja nema spolnih veza ili koja je u celibatu. Zbog mogućnosti da im svijet nanese bol kao i mogućnosti pojave svakodnevnih nevolja u koje mogu zapasti oženjene i udane osobe, apostol Pavao je ocijenio da bi ljudima samcima navjerojatnije bilo najbolje da ostanu samci.

Neudani i neoženjeni ljudi su oslobođeni briga i problema što imaju obitelji za koje se trebaju brinuti (1 Korinćanima 7,26-32). On to nije rekao da ikome nametne obvezu ostajanja u samačkom životu, nego da ukaže da je to dobro za one koji uistinu žele ostati samci (1 Korinćanima 7,35).

  1. Samački život je poseban dar. Samačko stanje ili celibar zadržavaju oni koji imaju dar sasmačkog života. Vjerujem da je to dar koji će Bog spremno dati svakom samcu kojem je potrebam, onda kad je potreban i onoliko dugo koliko mu je potreban. Isus, a kasnije i Pavao, je spomenuo ovaj aspekt samačkog života i braka kao dara. Bog ljubi tebe i mene. On je sigurno sve što nam treba, bez obzira što je to i za bilo koje vrijeme našaega života kad nam je osobitno potrebno. Evo što je Isus odvratio učenicima kad su oni natuknili da je možda bolje ne ženiti se:

”Ne shvaćaju to svi, nego samo oni kojima je dano. Jer ima ljudi koji su od rođenja nesposobni za ženidbu; ima i takvih koje su ljudi učinili nesposobnima; a ima i takvih koji se odriču ženidbe radi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti neka shvati (Mt 19,11-12).

Osoba koja se odriče braka da bi svoje vrijeme mogla posvetiti izgradnji nebeskog kraljevstva je poseban dar Crkvi. Poznajem nekoliko predanih muškaraca i žena koji su imali mogućnost sklopiti brak, ali su odlučili da će svoje vrijeme provesti u službi Evanđelja, neki na misijskom polju daleko od rodne zemlje. Tu su odluku donijeli zato što su znali da, što se njih tiče, oženjeni ne bi bilo u mogućnosti sprovesti u djelo zadatak na koji ih je Bog pozvao. Apostol Pavao je primjer takve osobe. On je rekao: ”Ja bih htio da budu kao i ja; ali svatko ima od Boga svoj posebni dar, jedan ovakav, jedan onakav” (1 Kor 7,7).

  1. Samački život je mogućnost. Uoči da se u prethodnom odjeljku navode Isusove riječi u kojima spominje neke koji se ne žene (ili udaju) ”zbog kraljevstva nebeskoga”. Pavao naglašava ovaj razlog za izabiranje samačkog života i u 1. Korinćanima 7,32-35. On ističe da je neoženjeni muškarac slobodan za obavljanje Božjeg posla, dok je oženjeni muškarac rastrgan između dvije strane. U tom istom smislu se udana žena brine kako da ugodi mužu (što je ispravno), ali ne je neudana žena slobodna da se u potpunosti preda Božjoj službi, a da je ništa ne zadržava. Istina je da je svaki kršćanin pozvan na potpuno predanje Gospodinu. Međutim, oni koji su samci imaju mogućnosti izražavanja tog predanja koje su uskraćene onima koji su odgovorni za brigu o obitelji.

Oni koji su odlučili da neće stupiti u brak kako bi se potpunije posvetili Bojem djelu, ustanovit će da im On neprekidno pomaže da Njemu predaju sve svoje potrebe i služe mu svim srcem. A on daje veliku nagradu onima koji učine takav zavjet: ”I svaki će, koji radi mene ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili njive, stostruko primiti i baštiniti život vječni” (Mt 19,29).

Autorica: Dorothy L. Jones; prilagođeno prema poglavlju iz knjige ”Rješavanje životnih problema”