Arkanđeli: Tko su oni i koja je njihova uloga?

Arkanđeli Mihael, Gabriel i Rafael su po imenima najpoznatiji kršćanima. Tko su uopće arkanđeli i koja je njihova uloga?

Arkanđeli se u Svetome pismu spominju kao anđeli na visokom položaju (Juda 9; Otkrivenje 12,7-9; 12,1).

Već smo vidjeli da je Mihael jedini arkanđeo koji se kao takav spominje u Svetom pismu, no Daniel 10,13 daje naslutiti postojanje drugih arkanđela.

Arkanđeli

Mnogi prepoznaju Gabriela (”Božji junak”) kao drugog arkanđela, možda zato što se, kao i za Mihaela, spominje njegovo ime (Dan 8,16; 9,21; Lk 1,11-19; 26-38). Ime Rafael spominje se u apokrifnim spisima (Tobija 5,4).

VIDI OVO: Anđeli čuvari: Postoje li i što Biblija kaže o njima?

Sedam arkanđela?

Neki govore o postojanju sedam arkanđela, od kojih su tri Mihael, Gabriel i Rafael. Imena drugih arkanđela razlikuju se od popisa do popisa, no imena ostale četvorice obično su Uriel, Raguel, Seraqael (Zahariel ili Araqael) i Haniel (Remiel ili Anael).

Tko su arkanđeli
Foto: Pexels

U kasnijoj židovskoj povijesti Fanuel je zamijenio Uriela; a u sklopu crkvene povijesti papa Grgur Veliki (540.-604.) naveo je njih sedam: Mihaela, Gabriela, Rafaela, Uriela, Simiela, Orifiela i Zahariela.

VIDI OVO: 10 stvari koje trebaš znati o anđelima

Nema zajedničkog zaključka kojim bi se broj arkanđela ograničio na sedam. Prema Gustavu Davidsonu drevna židovska literatura također navodi druga imena, primjerice Barahiel, Jehudiel, Sealtiel, Orifiel, Sabrael, Arael, Iaot, Adonael i Zadkiel.

Arkanđeli kao vođe

Mihael ili Rafael obično se navode kao vođe. Drugi vodeći anđeli su Azrael, anđeo smrti, i Israfel, anđeo glazbe koji se oglašava trubljom na Sudnji dan.

Autor: B. J. Oropeza; Prema poglavlju iz knjige ”99 odgovora na pitanja o anđelima, demonima i duhovnom ratovanju” (Stepress Zagreb)

NAJNOVIJE