Biblijski citati za Uskrs: 40 najljepših stihova za uskrsno vrijeme

Biblijski citati za Uskrs će vam pomoći da shvatite pravi smisao obilježavanja ovog najvećeg kršćanskog blagdana. Ovo su najljepši biblijski stihovi za Uskrs!

Tijekom uskrsnog razdoblja lako se uhvatiti u sve prekrasne aktivnosti koje donose blagdani; bojanje i ukrašavanje jaja, planiranje jelovnika za uskršnje objede i ostalo. Dok obavljamo aktivnosti iz dugačkog popisa, važno je zastati, uzeti vrijeme za sebe i tiho se osvrnuti na ono što je bit Uskrsa.

Svakodnevno meditiranje nad ovim biblijskim, biblijskim citatima za Uskrs pruža nam priliku za razmišljanje na najvažniju stvar Uskrsa, što možemo raditi tijekom četrdeset dana Korizme, započevši od Čiste srijede.

Ti značajni biblijski citati za Uskrs podsjetit će vas i vašu obitelj na ono zašto je Uskrs važan blagdan. Probajte uvrstiti ove kratke stihove u uskršnje molitve tijekom objeda, kako bi cijela obitelj mogla sudjelovati. ”On je uskrsnuo”! je jednostavan način kako se može prikazati radost Uskrsa.

Možete i svojim voljenima poslati i uskrsne čestitke s biblijskim stihovima. Proučavajmo cijelu biblijsku pripovijest o Uskrsu tijekom Korizme i čitajmo uskrsne, biblijske stihove, koji će nam pomoći kroz ovo sveto vrijeme u godini.

Biblijski citati o Uskrsnuću

Biblijski citati o uskrsnuću

Ivan 11,25-26: „Isus joj reče: ‘Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, živjet će, iako umru; a tko živi vjerujući u mene, neće umrijeti. Vjeruješ li u ovo?“

1. Petrova 1,3: „Hvaljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista! On nas je u svom velikom milosrđu nanovo rodio u živu nadu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih.“

1. Korinćanima 15,21: „Jer kako je smrt došla po čovjeku, tako i uskrsnuće mrtvih dolazi kroz čovjeka.“

Filipljanima 3,10: „Želim upoznati Krista – da, spoznati snagu njegova uskrsnuća i sudjelovanja u njegovim patnjama, postajući kao on u njegovoj smrti.“

Djela 4,33: „S velikom snagom apostoli su nastavili svjedočiti o uskrsnuću Gospodina Isusa. I Božja je milost tako snažno djelovala u svima njima.“

Luka 24, 6-7: „Nije ovdje, uskrsnuo je!“

Rimljanima 8,34: „Tko je dakle onaj koji osuđuje? Nitko.“

Filipljanima 2, 8: „I budući da se pojavio kao čovjek, ponizio se postavši poslušan do smrti – čak i smrti na križu!“

1. Korinćanima 6, 14: “I Bog je uskrsnuo Gospodina i uskrsnut će nas svojom snagom.”

Rimljanima 6, 9: “Znamo da Krist, uskrsnuvši od mrtvih, nikada više neće umrijeti; smrt više nema vlast nad njim.”

Rimljanima 8, 34: „Krist Isus koji je umro i nadalje, koji je uskrsnuo, s desne je strane Bogu i također se zauzima za nas.“

Rimljanima 6, 8-11: „Smrću kojom je umro, umro je grijehu jednom zauvijek; ali život koji živi, živi u Bogu. Isto tako, smatrajte se mrtvima grijehu, ali živima Bogu u Kristu Isusu.“

Luka 24, 6-7: „Sjetite se kako vam je rekao, dok je još bio s vama u Galileji: ‘Sin Čovječji treba biti predan u ruke grešnika, biti razapet i treći dan uskrsnuti”.“

Rimljanima 6, 8-11: „Ako smo umrli s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti s njim. Jer znamo da, budući da je Krist uskrsnuo od mrtvih, ne može više umrijeti; smrt više ne vlada nad njim.“

Djela 3,15: „Vi ste ubili Tvorca života, ali Ga je Bog uskrsnuo iz mrtvih.“

Biblijski citati za Uskrs za djecu
Foto: Unsplash

Biblijski citati za Uskrs za djecu

Ivan 3,16: „Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina da nijedan koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni.“

Rimljanima 10,9: „Ako svojim ustima izjavite ‘Isus je Gospodin’ i vjerujete u svom srcu da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit ćete spašeni.“

Matej 28, 5-6: „Anđeo reče ženama: ‘Ne bojte se, jer znam da tražite Isusa koji je bio raspet. On nije ovdje; uskrsnuo je, kao što je rekao. Dođite. i vidi mjesto gdje je ležao.“

Ivan 11, 25: „Isus joj reče: Ja sam uskrsnuće i život; tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će.“

Otkrivenje 1, 17b-18a: „Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji. Ja sam živi. Umro sam, ali gle – živ sam u vijeke vjekova!“

Marko 16, 1-4: „Kad je subota završila, Marija Magdalena, Marija Jakovljeva majka i Saloma kupile su začine kako bi mogle ići pomazati Isusovo tijelo. Vrlo rano prvoga dana u tjednu, neposredno poslije izlaska sunca, bili su na putu do groba i pitali su se: ‘Tko će odvaliti kamen od ulaza u grob?’ Ali kad su podigli pogled, vidjeli su da je kamen, koji je bio vrlo velik, odvaljen.“

Ivan 14, 6: „Isus je odgovorio: ‘Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi Ocu osim po meni’.“

Solunjanima 4, 14: „Jer vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, i zato vjerujemo da će Bog s Isusom dovesti one koji su u njemu usnuli.“

Biblijski stihovi – uskrsne priče

1. Korinćanima 15, 3-8: „Jer ono što sam primio, prenio sam vam kao prvo važno. Ili vama na početku: da je Krist umro za naše grijehe prema Svetom pismu, da je pokopan, da je uskrsnuo na treći dan prema Svetom pismu, i da se ukazao Kefi, to jest Petru, a zatim Dvanaestorici. Nakon toga se u isto vrijeme ukazao više od pet stotina braće i sestara, od kojih je većina još uvijek živi, iako su neki usnuli. Tada se ukazao Jakovu, zatim svim apostolima, i na kraju se ukazao i meni, kao nenormalno rođenom.“

Marko 16, 5-7: „Kad su ušli u grob, vidjeli su mladića obučenog u bijelu halju kako sjedi s desne strane, i uplašili su se. ‘Ne bojte se,’ rekao je. ‘Vi tražite za Isusa Nazarećanina koji je bio raspet. Uskrsnuo je! Nema ga ovdje. Pogledajte mjesto gdje su ga položili. Ali idite, recite njegovim učenicima i Petru: “On ide ispred vas u Galileju. Tamo ćeš ga vidjeti, kao što ti je rekao.“

Luka 23, 46-47: „Isus je povikao iz sveg glasa: ‘Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj.’ Kad je to rekao, izdahnuo je. Satnik je, vidjevši što se dogodilo, hvalio Boga i rekao: ‘Ovo je doista bio pravedan čovjek’.“

2. Korinćanima 5, 17: „Dakle, ako je tko u Kristu, došlo je novo stvorenje: staro je nestalo, novo je nastalo!“

Marko 15, 46-47: „Josip je onda kupio nešto lanenog platna, skinuo tijelo, zamotao ga u platno i stavio u grob isklesan u stijeni. Zatim je otkotrljao kamen o ulaz u grobnicu. Marija Magdalena i Marija, majka Josipa, vidjele su gdje je položen.“

Luka 24, 2-3: „Nađoše kamen odvaljen od groba, ali kad uđoše, ne nađoše tijelo Gospodina Isusa.“

Kološanima 1, 13-14: „Jer nas je izbavio iz vlasti tame i uveo nas u kraljevstvo Sina koga ljubi, u kojem imamo otkupljenje, oprost grijeha.“

Djela 4, 33: „S velikom snagom apostoli su nastavili svjedočiti o uskrsnuću Gospodina Isusa. I Božja je milost tako snažno djelovala u svima njima.“

Efežanima 1, 20: „Naprezao se kad je uskrisio Krista od mrtvih i posadio ga s desne strane u nebeskim područjima.“

Ivan 20, 17-18: „Isus je rekao: ‘Ne držite se za mene, jer još nisam uzašao k Ocu. Idite umjesto toga k mojoj braći i recite im: ‘Uzilazim k Ocu svome i vašem Ocu, da Bog moj i Bog tvoj.« Marija Magdalena je otišla k učenicima s vijestima: »Vidjela sam Gospodina!« A ona im je rekla da joj je on to rekao.“

Marko 16 ,5-6: „Kad su ušli u grob, vidjeli su mladića obučenog u bijelu halju kako sjedi s desne strane, i uplašili su se. ‘Ne bojte se,’ rekao je. ‘Vi tražite za Isusa Nazarećanina, koji je bio raspet. On je uskrsnuo! Nije ovdje. Pogledajte mjesto gdje su ga položili.“

Biblijski stihovi o križu

Biblijski stihovi o križu

Marko 15, 32: „Neka ovaj Mesija, ovaj kralj Izraela, siđe sada s križa, da vidimo i vjerujemo.’ Oni koji su s njim raspeti, također su ga vrijeđali.“

Rimljanima 6, 5-6: „Jer ako smo se sjedinili s njim u smrti poput njegove, sigurno ćemo se sjediniti s njim i u uskrsnuću poput njega. Jer znamo da je naš stari ja bio s njim razapet tako da je tijelo kojim vlada grijeh može biti ukinuto, da više ne budemo robovi grijeha.“

Luka 9, 23: „Tada im svima reče: Tko hoće biti moj učenik, neka se odrekne sebe i svaki dan uzme svoj križ i neka ide za mnom.“

Hebrejima 12, 2: „Usmjeriti pogled u Isusa, začetnika i usavršitelja vjere.“

1. Korinćanima 1,18: „Jer poruka o križu je ludost onima koji propadaju, a nama koji smo spašeni to je sila Božja.“

Hebrejima 12, 2: „Radi radosti koja mu je stajala podnese križ, prezirući njegovu sramotu, i sjede s desne strane prijestolja Božjega.“

Ove biblijske citate za Uskrs slobodno možete podijeliti s vašim najmilijima i drugim kršćanima, kao i s onima koji to nisu kako bi spoznali istinu Uskrsnuća.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE