Biblijski dokazi da je Isus postojao prije Betlehema

Daje li nam Biblija dokaze da je Isus postojao prije svog ljudskog rođenja u Betlehemu?

Na početku

Prije nego što odemo u Stari zavjet kako bismo potražili dokaze da je Isus Krist postojao prije svog ljudskog rođenja u Betlehemu, moramo se vratiti prije nego što je bilo što postojalo. Iznenađujuće, to će nas dovesti u Novi zavjet, no to počinje čak i prije Knjige Postanka.

Apostol Ivan je zapisao: „U početku bijaše Riječ i Riječ je bila s Bogom i Riječ je bila Bog. On je u početku bio s Bogom“. (Ivan 1, 1-2) Nadalje, govoreći o Isusu kaže: „Sve je stvoreno po Njemu i bez Njega ništa nije postojalo“. (Ivan 1, 3)

Jeste li to primijetili? Piše da je „sve stvoreno po Njemu“ te da „bez Njega“ ništa ne bi postojalo! To znači da je Isus Krist Stvoritelj, što znači da On nije mogao biti stvoren jer je On Stvoritelj od početka.

Nije mogao stvoriti samog sebe prije nego što je bilo što drugo stvorio jer da bi stvarao On je morao postojati tako da je to logički nemoguće.

Apostol Pavao je napisao o Isusu: „Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti – sve je po njemu i za njega stvoreno“ (Kološanima 1, 16) te da je „jedan Gospodin, Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu“. (1. Korinćanima 8, 6) „Sve je po njoj (Riječi) postalo, i bez nje ništa nije postalo, što je postalo“. (Ivan 1, 3)

Svjedočanstvo

Isus Krist je rekao religioznim vođama da bi oni trebali istražiti Pisma, odnosno Stari zavjet jer „Istražujete Pisma jer mislite, da imate u njima život vječni! Upravo su ona, koja svjedoče za mene“. (Ivan 5, 39)

PROČITAJTE: Evo zašto nikada ne biste trebali posumnjati u Isusovo postojanje!

Nakon što je uskrsnuo rekao je svojim učenicima: „To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano“ (Luka 24, 44) nakon čega „im se otvori um, da razumiju Pismo“. (Luka 24, 45)

U Ivanu imamo svjedoka iz prve ruke koji je zapisao o sebi: „Ovo je onaj učenik, koji svjedoči za ovo, i koji napisa ovo; i znamo, da je istinito svjedočanstvo njegovo“. (Ivan 21, 24) Psalmist je zapisao o Kristu: „Jer mi nećeš ostavit` dušu u Podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda“. (Psalam 16, 10)

Nije bilo pokvarenosti nakon Isusove smrti. Zašto? Iz razloga što Isus nije imao grijeha, a grijeh je donosi smrt i pokvarenost. Duše koje su griješile će umrijeti (Ezekiel 18, 10), no budući da Isus nikada nije sagriješio, Njegovo tijelo nikada nije doživjelo pokvarenost ili raspadanje nakon smrti, što znači da Isus u stvari nikada nije umro iako Njegovo fizičko tijelo jest. Njegov Duh se vratio Ocu. (Luka 23, 46) Isus je Bog a Bog je vječan.

Krist Stijena

Apostol Pavao je zapisao o drevnom Izraelu: „I svi su isto duhovno jelo i jeli i svi su pili isto duhovno piće, jer su pili od duhovne hridi, koja ih je pratila, a hrid je bila Krist“. (1. Korinćanima 10, 3-4) Krist je bio taj hrid ili stijena. Stijena svog vremena!

To je ono što apostol Pavao kaže u Bibliji! On koristi riječ ”Stijena” kao osobnu zamjenicu (u engleskom prijevodu s velikim slovom u ovome kontekstu) jer se ovo odnosilo na Isusa.

Puno godina sam čitao ove stihove, a tada mi se otvorilo da je Isus Krist, koji još nije bio poznat čovječanstvu kao Božji Sin, bio blisko uključen u događaje Staroga Zavjeta. Od Adama i Eve, do Abrahama, Izaka i Jakova. Bog je rekao Mojsiju: „Ja ću se nalaziti ispred tebe, ondje na stijeni – u Horebu -. Udarit ćeš stijenu, i otud će izići voda i narod će ju piti. ` Mojsije učini tako, pred očima starješina Izraelovi“. (Izlazak 17, 6)

Mi danas možemo stajati pred Bogom zbog te Stijene, a ta Stijena je Krist, no Krist – Živa Voda je isto tako bio s njima. (Ivan 4, 10) Biblija kaže: „Oni nisu žeđali na zemlji sasušenoj kamo ih je on odveo. Za njih, iz stijene vode su šiknule, da, on je rascijepio stijenu i vode su potekle“! (Izaija 48, 21)

PROČITAJTE: Mnogima koji tvrde da Isus nikada nije postojao OVO bi moglo zauvijek zatvoriti usta!

Nekoliko tisuća godina kasnije Isus je rekao: „Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije koji vjeruje u mene! Kao što reče Pismo: Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe“! (Ivan 7, 37b-38) Slično kao što je voda iz stijene drevnim Izraelcima davala život Živa Voda svima onima koji vjeruju daje vječni život, no ova voda je drugačija jer nakon što ju budemo pili više nikada nećemo ožednjeti.

Proroci

Prorok Izaija je jasno zapisao o Isusu na Golgoti: „Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju“. (Izaija 53, 5-6)

Prorok Mihej je pisao o nadolazećem Isusovom rođenju u tijelu čovjeka: „A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena“. (Mihej 5, 1) Očigledno je da se dio ”iskon od davnina” odnosio na Krista.

Ovo nama govori da se o Isusu govorilo i pisalo davno prije nego što je On postojao u tijelu čovjeka, što dokazuje da je postojao prije svog utjelovljenja u Betlehemu.

Psalmist je pisao o Kristovom raspeću čak i prije nego što je metoda razapinjanja kao kažnjavanje postojala. Psalmist je zapisao: „probodoše mi ruke i noge“. (Psalam 22, 16b) Isto tako: „podijeliše među sobom moje haljine, kocku baciše za moju odjeću“. (Psalam 22, 18) Ovo se ispunilo na križu (Marko 15, 24) kada je Isus zavapio: „Moj Bože, moj Bože zašto si me ostavio“?! (Psalam 22, 1a) To je isti onaj citat gdje je Isus rekao: „Moj Bože, moj Bože zašto si me napustio“? (Matej 27, 46b)

Jedna osoba mi je rekla da navodno postoji 300 proroštava u Starome zavjetu koja se odnose na Isusa, tako da je očigledno da je Isus postojao te da je Njegovo rođenje bilo prorokovano od strane velikog broja proroka.

One noći kada je bio izdan Isus je rekao svojim učenicima: „Svi ćete se vi još ove noći sablazniti o mene. Ta pisano je: Udarit će pastira i stado će se razbjeći“. (Matej 26, 31; Marko 14, 27) Isus je citirao proroka Zahariju koji je zapisao: „Probudi se, maču, protiv mog pastira, protiv čovjeka, moga srodnika – riječ je Jahve nad Vojskama. Udari pastira, i ovce će se razbjeći! Okrenut ću ruku protiv slabića“. (Zaharija 13, 7)

PROČITAJTE: Namjeravali su dokazati da Isus nikada nije postojao, no ostali su razočarani

Zaključak

Ako nemate pravog Isusa onda nemate pravog Spasitelja. Ako je On samo stvoren u vašem umu tada vas On ne može spasiti od vaših grijeha. No Isus nije stvoren, već je On sam Stvoritelj. To znači da je On oduvijek postojao i da će postojati zauvijek. Ivan je zapisao važne Isusove riječi jer je znao što znači imati vječni život. Zapisao je: „A ovo je život vječni, da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga, i koga si poslao, Isusa Krista“. (Ivan 17, 3)

Neke sekte uče da je Isus postao Bog kako bismo to mogli postati i mi jednoga dana, ali postoji samo jedan Bog u Tri osobe, a mi nismo Bog! Pobrinite se da poznajete istinskog Isusa i da Mu date svoje povjerenje.

Postojalo je vrijeme kada mi nismo postojali, ali Isus postoji oduvijek i zauvijek. Možemo ili prihvatiti Isusa kako bismo dobili vječni život ili Ga odbaciti i umrijeti u svojim grijesima, što nam neće slutiti na dobro u vječnosti. (Otkrivenje 20, 12-15)

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com