Zašto je važno biti poslušan Bogu?

Vjera i poslušnost idu ruku pod ruku.

Važno je biti poslušan Bogu, jer nas je spasio od vječne propasti i za nas ima mjesto na nebu. 

Od Postanka do Otkrivenja, Biblija ima puno toga za reći o poslušnosti. U Deset Božjih zapovijedi vidimo koliko je važan koncept poslušnosti Bogu. Bog je naš nebeski Otac i trebali bismo ga poštovati i pokoravati Mu se kao i našem zemaljskom ocu. Poslušnost Njemu dokazuje naš odnos s njim, a svoju ljubav i vjernost pokazujemo poslušnošću.

Ponovljeni zakon 11, 26-28 sumira važnost poslušnosti: “Budete li poslušni, blagoslovit ću vas. Ako ne budete, iskusit ćete prokletstvo!”

U Novom zavjetu Isus nas poziva da živimo u poslušnosti. On je rekao:

“Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.” (Ivan 15, 10-11)

Biti poslušan Bogu: Kršćanski život je život poslušnosti

Ako je naša vjera u Boga istinska, živjet ćemo životnim stilom koji karakterizira svetost, po uzoru na Isusa Krista. Vjera i poslušnost idu ruku pod ruku. Mi vršimo Njegove zapovijedi, ne zato što moramo, nego zato što Ga volimo i želimo ih vršiti. U stanju smo biti poslušni, nakon što smo uzvjerovali u Isusa. Nismo isti ljudi kao nekada.

Iznova i iznova, Biblija nam govori da Bog blagoslivlja i nagrađuje poslušnost.

“Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. Jer ako je tko slušatelj riječi, a ne i izvršitelj, sličan je čovjeku koji motri svoje rođeno lice u zrcalu: promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bijaše. A koji se ogleda u savršenom zakonu slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj nego djelotvoran izvršitelj, blažen će biti u svem djelovanju svome.” (Jakov 1, 22-25)

VIDI OVO: Poslušnost je ključ koji otključava Božja obećanja

5 razloga zašto je važno biti poslušan Bogu

1. Isus nas poziva na poslušnost

U Isusu Kristu nalazimo savršeni model poslušnosti. Kao Njegovi učenici, slijedimo Njegov primjer i izvršavamo Njegove zapovijedi. Naša motivacija za poslušnost je ljubav.

“Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.” (Ivan 14, 15)

2. Poslušnost je čin štovanja

Dok Biblija stavlja snažan naglasak na poslušnost, važno je zapamtiti da vjernici nisu opravdani (pravedni) zbog poslušnosti. Spasenje je Božji dar i ne možemo ništa učiniti da bismo ga zaslužili.

Prava kršćanska poslušnost teče iz zahvalnog srca za milost koju smo primili od Gospodina.

Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. (Rimljanima 12, 1)

3. Bog nagrađuje poslušnost
Foto: Pexels

3. Bog nagrađuje poslušnost

“Budući da si poslušao moju zapovijed, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.” (Postanak 22, 18)

4. Poslušnost Bogu dokazuje našu vjeru

I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo. Tko veli: “Poznajem ga”, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Po tom znamo da smo u njemu. Tko veli da u njemu ostaje, valja mu ići putom kojim je on hodio. (1. Ivanova 2, 3-6)

5. Neposlušnost vodi do grijeha i smrti

Adamova neposlušnost donijela je grijeh i smrt u svijet. Ali Kristova savršena poslušnost obnavlja naše zajedništvo s Bogom, za svakoga tko vjeruje u njega.

Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici. (Rimljanima 5, 19)

VIDI OVO: POSLJEDICE NEPOSLUŠNOSTI BOGU: Što možemo očekivati ako nismo poslušni Bogu?

Poslušnost je također važna jer drugi gledaju kako živimo, a naše svjedočanstvo treba proslaviti Boga (Matej 5, 16). Poslušnost Šadraka, Mešaka i Abed Nega dovela je do toga da je babilonski kralj odao počast Gospodinu (Daniel 3, 28). Pavlova i Silina poslušnost u zatvoru dovela je do spasenja tamničara (Djela 16, 29-31).

Poslušnost nam omogućuje živjeti život radosti, bez srama, ukorijenjen duboko u Gospodinu. Ako nismo živjeli za Njega, ako nismo slijedili Njegove zapovijedi, ako živimo u svijetu, možemo se preobraziti žrtvom Isusa Krista. Možemo zamoliti Boga za oproštenje, a On će ga dati. I On će zaboraviti naše grijehe, kao da ih nikada prije nismo počinili. Slavimo Ga zbog toga!

“Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana”, Gospodin govori: “Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu. I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati.” (Hebrejima 10, 16-17)

NAJNOVIJE!