Što znači blagoslivljati Boga?

Ako čitamo različite dijelove Biblije koji govore o blagoslivljanju Boga, vidimo mnoge načine kako mi možemo blagoslivljati Boga.

Ljudi koji su na misijskim putovanjima nadaju se da će moći blagosloviti ljude kojima služe. Ono što se često događa jest da je misionarski tim taj koji dobiva najveće blagoslove.

Kako do toga dolazi? Misionarski timovi na misionarska putovanja odlaze dobro opskrbljeni: u njihovim domovinama za njih se mole molitveni ratnici, a sa sobom nose stvari koje su im potrebne, kao što su Biblije.

Kombinacija blagoslova koji dolaze od tima i onih koji su na misionarskom putovanju uzrokuje to da Bog dobije blagoslove. Razmišljamo o davanju blagoslova drugima. No što znači blagoslivljati Boga?

Gdje Biblija govori o blagoslivljanju Boga?

Stih kojeg najviše čitamo kada razmišljamo o tome kada ljudi blagoslivljaju Boga jest Psalam 103, gdje kralj David govori: „Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i sve što je u meni, sveto ime njegovo!“ (Psalam 103, 1)

Davidovi psalmi sadržaje najviše primjera u kojima on govori ljudi ili samome sebi da treba blagosloviti Boga; sedam puta vidimo ”blagoslivljaj Gospodina”, kao podudarnost. No David je u svojim zapisima koristio mnoštvo izraza, kako bi slavio Boga. U Psalmu 68, 26 David je napisao: „Blagoslovi Gospodina.“ U Psalmu 145, 21 David je rekao: „Slavu Gospodnju navješćuju usta moja, svako tijelo hvali sveto ime njegovo uvijek i dovijeka.“ 

Mojsije govori ljudima da će blagosloviti Boga, ako budu jeli i nasitili se kada budu došli u zemlju, koju će im Bog dati. (Ponovljeni zakon 8, 10) Pjesma o Debori i Baraku u Sucima 5 dva puta upućuje ljude neka blagoslove Boga. Psalam 104, 1; 35; Psalam 134, 1; 2 i Psalam 135, 19-20 koriste izraze ”blagoslovi Gospodina”; pisac svakoga od tih psalama je neidentificiran. Psalam 135 uključuje autorovo slavljenje Boga zbog Njegove veličine. 

U Nehemiji 9, 5 čitamo o skupini vođa koji su govorili izraelskom narodu: „I govorahu leviti Ješua, Kadmiel, Bani, Hašabneja, Šerebja, Hodija, Šebanija i Petahja: “Ustanite, blagoslivljajte Jahvu, Boga našega! Blagoslovljen da si, Jahve, Bože naš, odvijeka dovijeka! I neka je blagoslovljeno tvoje Ime slavno, iznad svakog blagoslova i hvale uzvišeno.“ Stari zavjet koristi više puta izraz ”blagoslovi Gospodina”, no taj izraz također vidimo i u Jakovljevoj poslanici, koja se često puta naziva ”Mudrim izrekama Novoga zavjeta”. Jakovljeva 3, 9 potiče čitatelje na razmišljanje o tome kako koriste svoje jezike. Ljudi blagoslivljaju Boga i nakon toga se okreću i proklinju ”one koji su stvoreni na sliku Božju”. 

Kako ljudi mogu blagoslivljati Boga?

Možemo nabrojiti Božje osobine, Njegove svetosti, možemo se sjetiti kako je stvorio nebo i zemlju i možemo razmišljati kako mi možemo dobiti blagoslove od Njega. Bog je Stvoritelj života, a život u Kristu je naš najbolji blagoslov. Bog nas u Kristu blagoslivlja spasenjem, svojim Duhom Svetim, svojim Kraljevstvom, braćom i sestrama u Kristu, koji žive širom svijeta i s puno više toga. 

Zbog toga se možemo pitati: „Kako ja, obično grješno ljudsko biće, mogu blagosloviti našeg noćnog Boga“?

No mnogo ljudi kroz Bibliju, kao što smo vidjeli iznad, pokazuju ne samo da je moguće blagosloviti Boga, nego da su oni svojim postupcima zaista i blagoslovili Boga. Kako?

Kralj David je bio jako dobar u blagoslivljanju Boga. Njegovi psalmi nam pokazuju kako je to činio. Kada pogledamo u kontekst tih stihova, jasno možemo vidjeti da blagoslivljati Boga znači slaviti Ga. Blagosloviti Boga, kao što je to David činio u psalmima, čini se kroz hebrejsku riječ ”barack”. Radi se o čini obožavanja i slavljenja, no također ukazuje na čin klanjanja. 

David započinje Psalam 145 pišući: „Uzvisivat ću te, Bože moj, kralju, blagoslivljat ću ime tvoje uvijek i dovijeka.“ Uzvisivati je riječ koja također znači slavljenje i obožavanje. Kroz blagoslivljanje Boga, podižemo Ga u poziciju prikladnog štovanja. 

Da, kroz ove primjere vidimo da ljudi mogu blagoslivljati Boga. U stvari, Bog voli naše blagoslove. 

Sljedeći popis djela, koja možemo činiti kako bismo blagoslovili Boga, temelji se na činjenicama da je Bog suveren, svet i dobar. Njegova obilježja uključuju samodovoljnost, vječnost, sveprisutnost, sveznanje, svemoć, neshvatljivost, samodostatnost i nepromjenjivost. Vrlo je dobro što ćemo imati ostatak vječnosti za blagoslivljanje Boga nakon što dođemo u raj, zbog onoga tko Bog jest i zbog toga koliko je On velik i dobar. 

Kada molimo, Biblija nam govori da Duh posreduje za nas kada vapimo u našim slabostima, ne znajući kako da molimo, dok bismo trebali moliti. (Rimljanima 8, 26) Kao što je David činio mnoštvo puta, započinjanje molitve s uzvisivanjem, slavljenjem i blagoslivljanjem Boga, vode nas do načina molitve kako bismo trebali moliti. Izlijevamo naša srca Bogu, znajući da nas On čuje. Ovo Ga blagoslivlja, jer se oslanjamo na Njega po pitanju ispunjavanja naših potreba, uključujući i potreba za blagoslivljanjem Boga, kao što bismo i trebali. 

Koja djela blagoslivljaju Boga?

Ako čitamo različite dijelove Biblije koji govore o blagoslivljanju Boga, vidimo mnoge načine kako mi možemo blagosloviti Boga. Blagoslivljamo Ga kada činimo sljedeće: 

 • Kada prikazujemo pobožan strah i divljenje prema Bogu. (Ponovljeni zakon 6, 1-2; Hebrejima 10, 31)
 • Zahvaljujemo Mu zbog onoga tko On jest i zbog onoga što Bog posjeduje i za što je obećao da će učiniti. (Ponovljeni zakon 15, 4; 1. Ljetopisa 17, 27; Izaija 1, 18; Psalam 100, 4; 103, 2)
 • Priznajemo Ga zbog onoga tko On jest. (Psalam 104, 1) 
 • Slavimo Ga zbog toga što nas voli. (1. Ivanova 4, 19)
 • Uzdižemo Ga iznad svega drugoga. (Psalam 99, 9)
 • Živimo živote koji prikazuju tko smo mi, kao Njegova djeca. (2. Korinćanima 3, 18)
 • Slavimo Boga pred drugima. (Psalam 129, 8)
 • Okupljamo se s drugim vjernicima kako bismo Ga štovali. (Psalam 26, 12; 68, 26; Hebrejima 10, 45)
 • Provodimo tiho vrijeme kroz čitanje Biblije. (Luka 24, 45; Rimljanima 15, 4)
 • Molimo u Njegovo ime. (Luka 11, 1-4; Ivan 14, 6)
 • Poslušni smo. (Izaija 1, 16-17; Psalam 103, 20; Luka 6, 28; Rimljanima 12, 14; 1. Petrova 3, 9)
 • Volimo Boga i Krista svim svojim srcem, dušom, umom i snagom. (Matej 22, 37)
 • Volimo druge kao što volimo sami sebe. (Luka 10, 27)
 • Slavimo Boga zbog Njegovih savjeta nama. (Psalam 16, 7)
 • Dijelimo Evanđelje. (Rimljanima 1, 16)
 • Klanjamo se u pobožnom strahu i obožavanju prema Bogu. (Psalam 115, 13)
 • Sjećamo se Njegovih djela. (Psalam 134, 3; 145, 10)

Nemoguće je napisati sve načine kako mi možemo blagosloviti Boga. Bila bi potrebna dobra studija Biblije, kako bismo otkrili sve moguće načine kako možemo blagosloviti Boga. On nam je sigurno dao riznicu odlomaka u Bibliji o tome kako Ga možemo blagosloviti. 

Molitva za iskazivanje blagoslova Bogu 

Bože, privilegija je blagoslivljati Tvoje sveto ime. Tko sam ja da govorim Stvoritelju neba i zemlje? No počuj me Gospodine. Divim Ti se. Ja Te, poput kralja Davida, slavim, zbog onoga kako sam prekrasno stvorena/stvoren. Nemamo dovoljno riječi kojima bih mogla izraziti slavu koju Ti zaslužuješ. No poznajem i vjerujem Tvojim obećanjima, koja se trebaju ostvariti. Ti sam si dovoljan i samo Ti poznaješ moje najdublje osjećaje i potrebe. Sve predajem Tebi, moj Bože i s očekivanjem iščekujem kako ćeš Ti prikazati svoju slavu kroz mene, dok Te ja blagoslivljam. 

Jednoga dana, svako će se koljeno, na nebu, na zemlji i pod zemljom pognuti, svaki će jezik priznati da je Krist Gospodin, Tebi na slavu, dragi, nebeski Oče. Tebi neka je na slavu, sada i uvijek. Amen. 

Autorica: Lisa Loraine Baker; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com

PROČITAJTE JOŠ: