Ne brini: Stvoritelj svemira je s tobom

0
Ne brini: Stvoritelj svemira je s tobom

Ne brini, jer Stvoritelj svemira je s tobom i On će se brinuti za tvoj život. Predaj sve u Njegove moćne ruke i vjeruj Mu!

Naš nebeski Otac se brine o nama. On poznaje našu budućnost kao što mi znamo našu prošlost. Jedna stvar koju On ne želi od nas je tjeskobno se brinuti za sve.

Isus je rekao: “Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’ Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno” (Matej 6, 31-32)

Bog zna što ti je najpotrebnije. Razumije sve što prolaziš. Zna što će se dogoditi u tvom životu sutra, sljedećeg tjedna, sljedećeg mjeseca i sljedećih godina. Zašto se brinuti zbog stvari koje ne možeš popraviti svojom snagom? Sve brige predaj Bogu, jer On brine o tebi. Isus je rekao da nevjernici dopuštaju da u njihovim mislima dominiraju misli o njihovoj budućnosti, poslu, smještaju, hrani, braku, rađanju djece itd.

Briga i vjera ne idu zajedno

Sama briga, stres i anksioznost pokazuju da niste u potpunosti vjerovali Bogu u svom životu. Kada vjerujete Bogu, prepuštate se Njegovoj skrbi i pouzdajete se u Njega da će se brinuti za vaš život. To znači da kada se probudite svakoga jutra, kažete Mu u molitvi: “Ne znam što će se danas sve dogoditi, ali vjerujem da ćeš biti sa mnom i brinuti za sve! Hvala što imaš blagoslove za moj život i što ću ih primiti u Tvoje vrijeme!”

Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. (Filipljanima 4, 6-7)

Kada ne predate sve u Božje ruke, tada dolazi do depresije, straha, visokog krvnog tlaka i raznih bolesti. To je zato što dok razmišljate o tome kako stvari riješiti na svoj način, dolazi Sotona da vam ukrade radost, mir i snagu. Bog želi da na Njega stavite sav svoj teret. On neće dopustiti da propadnemo.

Baci na Gospoda brigu svoju, i on će te uzdržati; on ne da da se pravednik ikad poljulja. (Psalam 55, 22)

Ne brini: Stvoritelj svemira je s tobom

Kada prolazimo kroz duboku vodu, On je s nama. Kada prolazimo rijekama poteškoća, On je s nama. Kada prolazimo kroz vatru, On je obećao da nećemo izgorjeti – plamen nas neće progutati.

Bog se doista brine za nas.

David, tri Hebreja, Daniel, Gideon, Mojsije, Pavao … Nikada nisu ostali sami. Bog ih je zaštitio od njihovih neprijatelja. Brinuo se za svoj narod dok su kroz pustinju putovali u Obećanu zemlju. Uvijek je bio uz njih: danju u stupu od oblaka, noću u stupu od ognja. Nikad ih nije napustio.

Četrdeset godina krijepio si ih u pustinji: ništa im nije nedostajalo: niti im se odijelo deralo, niti su im noge oticale. (Nehemija 9, 21)

Ako je Bog mogao udovoljiti velikom mnoštvu četrdeset godina i ništa im nije nedostajalo, onda će se brinuti i za naše potrebe. Vjerujmo Mu!

PROČITAJTE JOŠ: