Bog će pobijediti sve vaše grijehe

Ako ste okusili Božju milost u Kristu, no nosite taj odvratan teret grijeha, znajte ovo: Bog će pobijediti sve vaše grijehe.

Nisam znao da će svetost biti toliko teško zadobiti. Kao i mnogi novi vjernici uživao sam u pobjedama nad nekima od grijeha koji su obilježavali moj nevjernički život. Letio sam orlovim krilima. Skakao sam od jednoga stupnja milosti do drugoga. Ali nakon toga je zadovoljstvo splasnulo.

Orlova krila su zastala, skakanje se pretvorilo u hodanje, a neki grijesi su postali salijetajući. Molio sam se za više svetosti, više vjere, više ljubavi, ali često puta je izgledalo kao da Bog odgovara na moje molitve tako što mi je pokazao nove kutove tame pećine moga tijela. Počeo sam razumjeti što je John Newton mislio u svojoj himni:

„Molio sam Gospodina kako bih mogao rasti,  u vjeri, ljubavi i svakoj milosti,

Da znam više Njegovog spasenja,

I da još jače potražim Njegovo lice…

Umjesto toga, pokazao mi je skrivene kutke zla moga srca,

I dopustio da ljute snage pakla napadnu svaki dio moje duše.

U trenucima poput ovakvih trebao sam se sjetiti što je Bog obećao u vezi mojih grijeha. Trebao sam se sjetiti da moja svetost ne prebiva na mojih krhkim ramenima već da „sa sobom izmiri da vas k sebi privede svete, bez mane i besprigovorne“. (Kološanima 1, 22)

Ako ste okusili Božju milost u Kristu i ako žudite za time da uživate još više u njoj, no nosite taj odvratan teret grijeha, znajte ovo: Bog će pobijediti sve vaše grijehe.

Knjiga zaklanog Janjeta

Bog je isplanirao pobijediti sve naše grijehe i prije nego što je svijet stvoren. Bog je jasno vidio naše grijehe. On je vidio one najgore stvari u vezi nas samih – one koje mi tek trebamo otkriti. Vidio je svaku opaku misao koja će proći kroz naše umove, svaku izopačenu želju koja će proći kroz naše srce, svako pokvareno djelo koje će naše ruke počiniti i bez obzira na to On kaže: „Stajati ćeš ispred mene svet i besprijekoran“. (Efežanima 1, 4)

Bog je uzeo svoju olovku i naša imena zapisao u knjigu: „Knjigu Života zaklanoga Janjeta“. (Otkrivenje 13, 8) Osobe Trojstva su se složili s time da će Sin Božji biti Janje koje će biti zaklano za naše spasenje.

PROČITAJTE: 10 stvari koje trebate znati o Janjetovoj Knjizi života

Tama koju otkrivate unutar sebe ne može umanjiti količinu Božje ljubavi prema vama po Kristu. Njegova ljubav je vječna ljubav, ljubav koja je gorjela prije početka svijeta, ljubav koja vas je vidjela, koja vas poznaje i koja vas spašava. Nas će možda slojevi grijeha koje otkrivamo u svome tijelu šokirati ili čak zaprepastiti, no ne i Boga. Udahnite i ponovite riječi J. I. Packera:

„Postoji ogromno olakšanje u spoznaji toga da je Njegova ljubav prema meni tako vrlo stvarna bez obzira na to što On zna i ono najgore u vezi mene, tako da ništa Boga u vezi mene ne može zaprepastiti, kao što sam ja često zaprepašten samim sobom“. (Knowing God, 42)

Naši grijesi su bili Božji neprijatelji prije nego što su postali naši grijesi, a On će pobijediti u borbi koju je On i započeo.

Tijelo smrti

Čak i sada, usprkos svim borbama, Bog pobjeđuje sve naše grijehe. Možda oklijevate u korištenju riječi ”pobjeđuje”. Zadovoljstvo tim pobjedama može više podsjećati na puzanje glečera nego na stupanje vojske. Ipak, zbog malenih napredaka koje mi činimo u odnosu na određene grijehe, mi možemo nejasno vidjeti velike bitke koje Bog pobjeđuje unutar nas.

Razmislite o tome kako je Newton riješio napetost koju je osjećao u ”Zamolio sam Gospodina”. Zašto je Bog odgovorio na njegove molitve za svetost tako što mu je dopustio da osjeti snagu grijeha koji je prebivao u njemu? Newton je odgovorio iz Božje perspektive:

„Ove unutarnje kušnje koje ti dajem kako bih te oslobodio tebe samoga i tvoga ponosa i kako bih prekinuo tvoje planove o zemaljskoj radosti koje možda tražiš u Meni“.

PROČITAJTE: Kako Duhom usmrtiti tjelesna djela?

Ponekad postanemo toliko usredotočeni na određene grijehe – seksualni nemoral, ljutnju, lijenost, gorčinu da zaboravimo na to da su oni samo ”ispušni plinovi” puno dubljeg problema: naše opsjednutosti samima sobom i ponos. Bog će učiniti sve što je potrebno, čak i izazvati kušnje u nama samima kako bi nas oslobodio, ne od pojedinih grijeha već od naše vlastite močvare koja ih napaja životom.

Oslobođeni kako bismo se snažno borili

Kada Bog dopusti da osjetimo skrivena zla našega tijela i gnjevne moći pakla, On želi da dođemo k Njemu. On nas želi privući još bliže k sebi kako bi iscijelio naše rane, obukao našu golotinju, obnovio naš um i pjevajući nam zaželio dobrodošlicu kući. (Sefanija 3, 17; Luka 15, 22-24) On lomi naše planove o zemaljskoj radosti i oslobađa nas za nebesku.

Ništa od ovoga ne govori da se trebamo prestati boriti protiv određenih grijeha koji nas napadaju ili da trebamo imati niska očekivanja u vezi rasta koji nam Bog može dati. Pismo nas uči da je „božanstvena sila njegova darovala nam je sve, što služi za život i pobožnost, poznavanjem onoga, koji nas pozva slavom i moći“. (2. Petrova 1, 3)

To znači da kada nas Bog stavi da plačemo zajedno sa Pavlom „Opak sam čovjek! Tko će me izbaviti iz ovoga tijela smrti“? On to čini kako bismo se mogli pridružiti Pavlu govoreći „Neka je hvala Bogu po Isusu Kristu, našem Gospodinu“. (Rimljanima 7, 24-25)

U Božjim rukama naše sporo posvećenje nas može učiniti poniznima, očistiti nas i pobijediti našu ljubav prema samodovoljnosti kako bismo sve tražili u Njemu.

Božja konačna pobjeda

Ubrzo će, jednoga dana Bog pobijediti sve naše grijehe. Pobjeda nad grijehom se planira od Postanka 3 kada je Bog obećao da će očistiti svoju zemlju od sotoninog otrova. (Postanak 3, 15) Patnja osigurava to da Bog održava svoje obećanje. Lubanja zmije je slomljena i krvari. Njegovo vrijeme je kratko. (Otkrivenje 12, 12)

PROČITAJTE: Potrebna vam je snaga da nadvladate grijeh? Evo kako vam Bog može pomoći!

U isto vrijeme stvorenje stenje, djeca Božja jauču a anđeli stoje na vršcima prstiju – svi čekaju da Pobjednik ponovno dođe i da nam da konačnu slobodu.

U konačnici i hoće. To će se dogoditi „u trenutku, u treptaju oka“. (1. Korinćanima 15, 52) Truba će se oglasiti, nebo će se otvoriti i Gospodin Isus će „dokinuti svako poglavarstvo i svaku vlast i silu“. (1. Korinćanima 15, 24) Isus će uništiti svako pravilo, svaki autoritet, svaku moć koja se izdiže iznad Boga, uključujući i svaki grijeh koji nagriza vašu dušu.

On mora vladati u nama

Krist će vladati. I stoga kao što John Piper piše:

„Ne postoji bolest, ovisnost, demon, nezdrava navika, greška, porok, slabost, temperament, loše raspoloženje, ponos, samosažaljenje, svađa, ljubomora, perverzija, pohlepa ili lijenost koju Krist ne želi pobijediti. Kristova vladavina će sezati od najmanjeg do najvećeg neprijatelja Njegove slave. Neprijatelj će biti pobijeđen.” (He Must Reign)

Bog nije indiferentan prema grijesima koji nas muče. On žudi za time da nas oslobodi od svakog neprijatelja. (Efežanima 5, 27) On žudi za time da se probudimo sa slavljenjem na svome jeziku, za time da svaka čestica vašega tijela pleše u radosti prema Njemu i da svaki vaš poderani i uništeni dio ponovno bude cijeli u Njegovoj prisutnosti. On žudi za time, Pavao piše „da nas u potpunosti posveti.“ (1. Solunjanima 5, 23) Sa žudnjom dolazi i obećanje: „Vjeran je Onaj tko vas poziva: on će to i učiniti“. (1. Solunjanima 5, 24)

Izvor: Desiringgod.org; Prijevod: Ivan H.; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Desiringgod.org koje vrijedi za Novizivot.net.

NAJNOVIJE!