Bog nije duh iz boce
Foto: Pexels

Mnogima je Bog kao automat za ispunjavanje želja. Mnogi samo traže nešto od Njega i On im je kao duh iz boce.

Bog čezne za odnosom s nama. Kada je Bog stvorio Adama i Evu, Njegovo je zadovoljstvo bilo učiniti nas sličnim Njegovoj slici kako bismo bili s Njim, razgovarali s Njim, živjeli samo za Njega i Njegovu slavu. Pa ipak, uvijek iznova, ljudi su Ga iznevjerili. Ili su krivo razumjeli Boga i lažno Ga štovali ili su iskoristili Njegovu ljubav i milost i nisu Ga poštovali.

Mnogi i danas imaju pogrešnu sliku o Njemu. Većina kršćana želi duha u boci koji izlazi i ispunjava želje. Trebaju Ga neko vrijeme, a onda krenu svojim putem. Mnogi su se priklonili materijalističkom, trenutnom načinu razmišljanja, pa su u iskušenju izvući biblijske stihove iz konteksta. Moramo shvatiti da je Božja najveća želja proslaviti Njegovo ime. Prečesto tumačimo Božja obećanja na način koji je privlačan našoj grešnoj strani. Često grabimo stvari iz Biblije i pokušavamo ih upotrijebiti za vlastitu dobrobit, umjesto da poduzmemo potrebne korake da se podložimo Božjoj Riječi, da nas ona ponizi i posvećuje.

Bog nije duh iz boce ili stroj za ispunjavanje želja

U evanđeljima je zabilježeno najmanje 11 slučajeva koji govore da će nam biti dano što god zamolimo u Isusovo ime. Pa ipak, ako ste osoba koja moli, vjerojatno ste u molitvi tražili stvari koje kasnije niste dobili.

Nadalje, u Bibliji je zabilježeno nekoliko priča u kojima su se ljudi molili, a Bog nije uslišio njihove zahtjeve. U jednom od ovih slučajeva sam Isus je bio taj čiji je zahtjev upućen Ocu odbijen! Kako onda Isusove izjave mogu biti istinite?

“I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu.” (Ivan 14, 13)

Mnogi se ljudi pitaju: “Ako Bog daje ova velika obećanja i ima svu moć, zašto onda ne dobivam stvari koje tražim?”.

Da, Bog ima dobru i savršenu volju, ali to ne znači da se trebamo moliti za što god želimo. Mi smo grešni ljudi i ne znamo što je za nas najbolje. Ponekad se molimo s krivim motivima. Moliti nasumične molitve, koje su usmjerene na nas, nije proslavljanje Boga. Trebali bismo tražiti Njegovu volju kada molimo.

PROČITAJTE: 3 savjeta kako prepoznati je li ono što planirate Božja volja ili vaša volja

U molitvi “Oče naš” molimo se Ocu koji je na nebesima, a ne “duhu iz boce”. Duh iz boce vam daje što god poželite, čak i ako ono što želite nije u konačnici dobro za vas. Otac vam, s druge strane, daje ono što je najbolje za vas.

Ako ste roditelj, onda znate koliko djeca često traže stvari za koje misle da su dobre, iako znamo da mogu biti štetne za njih. Zamislite što bi se moglo dogoditi da Aladinovu svjetiljku poklonite malom djetetu. Vjerojatno bi postavljali zahtjeve koji nisu rezultat dugotrajnog razmišljanja. Njihovi zahtjevi mogu biti preplitki ili jednostavni, s jedne strane – ili čak opasni ili zlobni s druge, ovisno o njihovom raspoloženju.

Poput male djece, mnogi od nas pretpostavljaju da znamo što nam je potrebno ili što bi bilo najbolje za nas, ali istina je da nemamo dovoljno mudrosti ni znanja potrebnog za donošenje tih odluka. Dobra vijest je da imamo sveznajućeg Boga punog ljubavi, koji se prema nama odnosi kao Otac, a ne kao duh.

Bilo je trenutaka u mom životu kada sam molio za stvari za koje sada zahvaljujem Bogu što mi ih nije dao. Zahvalan sam što imam Oca, a ne duha iz boce ili Boga poput stroja za ispunjavanje želja. Božja volja za moj život je najbolja!

Kako mogu biti siguran da molim u skladu s Božjom voljom?

I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas. I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od njega iskali. (1. Ivanova 5, 14-15)

PROČITAJTE: Molitva da se vrši Božja volja u tvome životu

Kako možemo znati da su naši molitveni zahtjevi po Božjoj volji? Prvo, Božja Riječ je izraz Njegove volje, tako da kada se molite u skladu sa stvarima koje je obećao ili objavio u Bibliji, možete biti sigurni da molite u Njegovoj volji. Da biste potražili Njegovu volju, otvorite Bibliju i molite se; zamolite Ga da vas vodi i usmjerava “prema Njegovoj volji”.