NaslovnicaDuhovnostBog je s nama – što to znači?

Bog je s nama – što to znači?

Bog je s nama po obećanjima koja nam je dao. On je s nama na način da nam je poslao Svog Sina kako bi živio među nama, umro i uskrsnuo.

Mnogo puta kada kažemo da je netko s nama mi mislimo reći da nam je ta osoba prijatelj. Mi imamo koristi od njihovog prijateljstva i druženja s njima. Oni su s nama u trenutcima potrebe ili problema. Oni su na našoj strani te će nas braniti. 

Što znači da je Bog s nama?

Kada sagledamo Pismo, što znači da je Bog s nama? Prvo, moramo definirati što „s nama“ označuje. Bog nije sa svima na način da je prijatelj sa svima. Zapravo, Pismo nam kaže da su nakon Adamovog pada svi ljudi rođeni kao Božji neprijatelji (Postanak 2,17; Psalmi 51,5; Rimljanima 8,7).

Budući da smo zgriješili protiv Boga djelovanjem i manjkom djelovanja mi smo zaduženi u grijehu koji uzrokuje vječni Božji gnjev (Rimljanima 6,23). 

No, Bog je obećao poslati Spasitelja, Mesiju, kako bi spasio Božje ljude od njihovih grijeha. On je obećao poništiti kletvu grijeha i smrti koju si je čovjek navukao kada je podlegao đavlovom iskušenju (Postanak 3,15).

VIDI OVO: Kad vam Sotona priđe, samo mu šapnite RIJEČI ”BOG JE S NAMA” i past će na leđa zbunjen i bezglav

Emanuel – Bog s nama

Prorok Izaija je govorio o Mesiji oko 700 godina prije Njegova rođenja (Izaija 7,14). Njegovo je ime Isus Krist i On je dugo iščekivani Emanuel, što znači Bog s nama (Matej 1,22-25). Isus je Riječ (božanski logos) koji je s Bogom, ali je i sam Bog (Ivan 1,14).

Isus je postao čovjek te je živio među nama; On je u potpunosti Bog i u potpunosti čovjek (Ivan 1,18; Kološanima 1,19). Isus je ono što znači da je Bog s nama. On se je ispraznio i ponizio, uzeo je lik sluge kako bi postao sličan nama grešnicima koje je došao spasiti (Filipljanima 2,6-11; Hebrejima 4,15-16; 1 Timoteju 1,15).

On je razorio zid koji nas je odvajao od Boga (Efežanima 2,14). On je žrtvovao Svoj život na križu za naše grijehe te je tako otplatio naš dug (Kološanima 2,13-14).

Kroz vjeru u Krista možemo biti pomireni s Bogom (Rimljanima 5,10). Kao Bog i čovjek, On je mogao djelovati kao posrednik između nas i Boga (1 Timoteju 2,5; Hebrejima 8,6; 9,15; 12,24). On je pomirio Boga i nas Svojom krvlju prolivenom na križu (Kološanima 1,20). Tako je Isus pokazao da nas Bog voli (Rimljanima 5,8). Nema veće ljubavi nego kada netko da svoj život za svoje prijatelje (Ivan 15,13).

VIDI OVO: Bog je tu: Nisi sam, nisi zaboravljen

Bog je s nama tako što živi u nama

Bog je s nama na način da nam je poslao Svog Sina kako bi živio među nama, preminuo i uskrsnuo za nas da bi nam bilo oprošteno, da bismo bili prihvaćeni, pomireni te da bi nas Otac volio.

Prije uznesenja na nebo Isus je obećao Svojim učenicima drugog pomagača, Duha Svetoga (Ivan 14,16-17). Otac i Sin poslali su Duha Svetoga kako bi živio u vjernicima. Duh Sveti nas vodi u Istini, tješi nas, jača nas, osnažuje nas, moli se za nas te preko nas stvara plodove (Filipljanima 2,13; Rimljanima 8,26; Galaćanima 5,22-26). Bog je s nama tako što živi u nama.  

On je s nama po obećanjima koja nam je dao

Bog je s nama po obećanjima koja nam je dao (2 Petrova 1,4). Bog je obećao svojoj djeci da će sve stvari upraviti prema dobru (Rimljanima 8,28). Obećao je da nas nikada neće ostaviti niti napustiti (Hebrejima 13,5).

Bog je obećao da nas nikada ništa neće odvojiti od Božje ljubavi u Kristu (Rimljanima 8,38-39). On nas je obećao uskrisiti od mrtvih i dati nam vječan život i radost u Svojoj prisutnosti (1 Korinćanima 15,53; Tit 1,2). 

Dok živimo po vjeri u Sina Božjega i u Božja obećanja neprestano ćemo svjedočiti istini da je trojedini Bog (Otac, Sin i Duh Sveti) s nama i za nas (Galaćanima 2,20; Rimljanima 8,31). 

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Mislav U.