Bog je spor u gnjevu, ali silan u moći

”Jahve je spor u gnjevu, ali silan u moći…” Nahum 1,3

Gospodin nad vojskama je »spor u gnjevu«. Kad je na svijet dolazila milost, jurila je na krilatim konjima. Osovine njenih kola žarko su se usijale od žurbe.

Kad je prolazio gnjev, koračao je polagano u teškom oklopu jer Bog se ne raduje kad umire grešnik. Bog drži žezlo milosti u svojoj desnici, a mač pravde drži u koricama probodena ruka ljubavi koja je krvarila radi ljudskih grijeha.

»Gospodin je spor u gnjevu« zato što je »silan u moći«. Velik u moći je onaj koji može Sebe nadvladati. Ako ga Božja sila obuzdava, onda je to prava sila.

Čovjek nepokolebljiva duha može dugo podnositi uvrede, ali će ustati u pravo vrijeme protiv zla kako bi spriječio njegovo djelovanje. Nesigurnog čovjeka uzbuđuju malenkosti. Snažna misao je slična stijeni koja se ne koleba pa da i tisuću klesara lomi kamenje na njoj.

VIDI OVO: Dolazi Božji gnjev: Kako ga izbjeći?

Bog pamti svoje neprijatelje, ali se ipak ne uzbuđuje, već nadvladava svoj gnjev. Da je Bog manji nego što uistinu jest, davno bi poslao svoje gromove i uništio zemlju strašnim ognjem, i ljudi bi potpuno izginuli. Veličina Njegove sile donijela nam je milost.

Dragi čitatelju, kako je s tobom danas? Možeš li u poniznoj vjeri gledati na Isusa i reći: »Moj Zastupniče, Ti si moja Stijena, moje uzdanje!«. Tada se ne boj Božje sile. Sada, kad ti je oprošteno, jer si primio vjeru u Isusa, sila Božja neka te više ne plaši, jer štit i mač ne prijete onome koga ljubi.

Tješi se i raduj jer Onaj koji je »silan u moći« tvoj je Otac i prijatelj!

Autor: Charles Spurgeon

NAJNOVIJE!