NaslovnicaDuhovnostBog koristi nevolje kao blagoslove

Bog koristi nevolje kao blagoslove

Zvuči čudno, ali Bog koristi nevolje kao blagoslove. Svaku lošu i tešku situaciju s kojom se suočimo On može koristiti za naše dobro.

Kada prolazimo kroz mračna vremena, imamo izbor: možemo se valjati u sažaljenju i gorčini ili se možemo nadati Božjoj vjernosti. Na nevolje se često gleda kao da donose samo negativne stvari. One su vjerojatno jedan od najtežih blagoslova za cijeniti jer nisu baš zabavne kada se suočimo s njima. Ali evo što Petar kaže za njih:

“Ljubljeni! Ne čudite se požaru što bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se događa štogod neobično! Naprotiv, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati.” (1. Petrova 4, 12-13)

Bog koristi nevolje kao blagoslove

Poput Petra, apostol Pavao smatrao je poteškoće prilikama za duhovni rast. Umjesto da očajava kada je naišao na nevolje, Pavao je rekao da će se hvaliti svojim slabostima kako bi Kristova snaga počivala na njemu.

Ako mi, poput Pavla, odlučimo vjerovati Bogu i prihvatiti milost koju nam daje, u nama će se oblikovati Kristov lik.

Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo: nevolja rađa postojanošću, postojanost prokušanošću, prokušanost nadom. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! (Rimljanima 5, 3-5)

Ako ne prihvatite Božju milost da se nosite s nevoljom, neizbježno ćete postati ogorčeni. Međutim, ako odlučite vjerovati Bogu da će kroz nevolju ostvariti Njegove svrhe, možete izbjeći zamku gorčine i rasti u Gospodinovoj milosti i znanju. (Vidi: 2. Korinćanima 5, 7; Efežanima 4, 31; Hebrejima 12, 14-15 i 2. Petrova 3, 18)

Možete biti sigurni da Bog neće dopustiti da vam se išta dogodi bez Njegova dopuštenja. Neće dopustiti da se dogodi bilo koja “loša stvar” koja vam u konačnici neće donijeti više dobra.

Trebali bismo se rado suočiti s nevoljama

“Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje, znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću. Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostataka. (Jakovljeva 1, 2-4)

Jakov kaže da bismo se trebali rado suočiti s iskušenjima. Kako možemo biti sretni zbog toga? Trebali bismo biti sretni jer znamo da ćemo postati jači ako vjerno izdržimo nevolje. Bog stavlja kušnje u naš život da iskuša našu vjeru. Stih 3. kaže da je razlog zašto to čini da proizvede postojanost u nama.

Kada se suočimo s teškim iskušenjem u svom životu, to je vrijeme kada se trebamo približiti Bogu radi snage, jer će nas neprijatelj napasti da odemo od Njega. Zato moramo tražiti mudrost od Boga da bismo razumjeli Njegovu Riječ i znali koje ispravne odluke treba donijeti. Ako iskreno želimo slijediti Njegovu volju, dat će nam mudrost da donesemo pravi izbor i ustrajemo u iskušenju s kojim se suočavamo.

Blagoslov nevolja ne zaustavlja se na porastu naše vjere u ovom životu. U 12. stihu Jakov kaže: “Blago čovjeku koji trpi kušnju: prokušan, primit će vijenac života koji je Gospodin obećao onima što ga ljube” (Jakovljeva 1, 12). Dvostruko smo blagoslovljeni kušnjama, jer nas one pripremaju za naš hod s Bogom danas i našu vječnost s Njim sutra!

PROČITAJTE JOŠ: