Onog trenutka kada ste postali kršćanin započeo je vaš hod s Bogom. Svatko tko je primio Duha Svetoga po vjeri u Isusa Krista opravdan je pred Bogom. No, to nije cijela priča. U trenutku kada je Bog besplatno opravdao osobu započinje proces „posvećenja“. Posvećenje također može biti poznato kao „duhovni rast“. No, što je to duhovni rast? I kako funkcionira?

Biblija oslikava duhovni rast kao način povećanja ljepote i čistoće u životima Božje djece. Objekt kršćanskog života nije više sama osoba, već Gospodin Isus Krist! Stoga, ljepota u životu kršćanina nije njegova vlastita ljepota, već slika njegovog Gospodina i Spasitelja, Isusa Krista. Biblija govori o „svlačenju“ staroga sebe i „odijevanju“ nove osobe. Na primjer, u Kološanima 3,1-17 čitamo predivan opis duhovnog rasta. Slika Boga, našeg Stvoritelja, postaje u nama sve više vidljiva. Lijepe vrline kao što su poštenje, iskrena ljubav, oprost, dobrota i govor istine će rasti. To je kao da susretnete samog Krista kada susretnete kršćanina.

No, je li duhovni rast lagan? Ne, nije lagan. Izreke 24,16 glase ovako: „Pravednik padne sedam puta — i ustane…“ Sam Isus upozorava svoje sljedbenike da je „tijesan put koji vodi u život“ (Matej 7,13-14). Autor Hebrejima kaže da kršćani moraju težiti „za posvećenjem, bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina“ (Hebrejima 12,14). Apostol Pavao priznaje da se kršćani suočavaju s duhovnom borbom, sukobom između tijela i Duha (Galaćanima 5,16-26). No, nemojte se obeshrabriti jer se suočavate s kušnjama ili testovima, jer Bog vas je pozvao da postanete poput Isusa Krista (Rimljanima 8,29). Kakav slavan dan će biti kada dođete na kraj ovog uskog puta! Tada će se slika Isusa Krista u vama savršeno vidjeti. Neće više biti grijeha. Neće više biti ljage niti mane.

Tog dana bit ćete s Isusom zauvijek, svijetlit ćete poput Njega! Budite hrabri! Život kršćanina održat će se po sili Božjoj. Ako vjerujete u Isusa Krista, vaša je pozicija zapečaćena u Božjim rukama. Možete postati osoba koja već jeste u Kristu. Podsjećajte se na ovu istinu: vaš duhovni rast nije na vama; sve je na Kristu. Gledajte na Njega! Gledajte na ono što je učinio za vas. Gledajte na ono što On želi biti za vas. Gledajte na Njegovu svrhu za vaš život: „Zato i može u potpunosti spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu kad svagda živi da se zauzima za njih“ (Hebrejima 7,25). Bog vas neće zapustiti niti ostaviti (Hebrejima 13,5-6). On vas mijenja kroz svoga Duha Svetoga. Vaša je odgovornost da koristite sredstvo koje vam je Bog dao putem svoje Riječi. Čitajte svoju Bibliju, molite, komunicirajte sa svojom braćom i sestrama i slušajte Kristovu riječ (Ivan 8,32). Na kraju puta je vječna slava. Ohrabrite se ovim riječima apostola Pavla:

„A mi svi koji otkrivenim licem slavu Gospodnju kao u zrcalu gledamo, u isti se lik preobražavamo iz slave u slavu, kao od Gospodnjega Duha“ (2. Korinćanima 3,18).

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.