Kako možemo postati sličniji Isusu?

0
Kako možemo postati sličniji Isusu?
Foto: lds.org

Očekuje li Bog od nas da budemo poput Njegovog Sina? Ako je odgovor da, kako možemo postati sličniji Isusu?

Riječ kršćanin izvorno je bila naziv za ljude koji su bili sljedbenici ili učenici Isusa Krista. Prvi put se spominje u Djelima apostolskih 11, 26. Biti kršćanin znači biti sličan Kristu ili oponašati Krista, pa je to cilj svakog nanovorođenog vjernika: kršćani bi trebali odgovarati Isusovoj slici ili karakteru.

Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. (Rimljanima 8, 29)

Kada u svoj život pozovemo Isusa, tako da On postane naš Gospodin i Spasitelj, naš život više ne pripada nama, već Njemu. Krist je taj koji je na prijestolju našega života i mi živimo za Njega.

“Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.” (Galaćanima 2, 20)

Kako možemo postati sličniji Isusu?

Moramo Mu dati svoj život

Ne možemo se prilagođavati Isusovoj slici ili naravi ako se ponovno ne rodimo (Ivan 3, 3). Ponovno rođenje ili rođenje odozgor znači da prepoznajemo svoju grešnost i izopačenost u onoj mjeri u kojoj shvaćamo svoju potrebu za Kristom kao Gospodinom i Spasiteljem.
Drugim riječima, ne možete postati sličniji Isusu ako ne postanete kršćanin.

Moramo biti motivirani ljubavlju

Ne slijedimo Krista samo zbog vjerske dužnosti ili rituala. Umjesto toga, slijedimo Ga jer nas motivira ljubav. Što više volimo Boga i Njegovu Riječ, to ćemo više poprimati Božju narav i karakter.

Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. (1. Ivanova 4, 7-8)

U Ivanu 3, 16 Boga je motivirala ljubav kada je poslao Isusa da plati za naše grijehe na križu. Božja je priroda da dok smo bili grešnici, Krist nas je volio i umro za nas.

Nadalje, da bismo postali sličniji Isusu, moramo voljeti ono što Bog voli i mrziti ono što Bog mrzi.

Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro! (Rimljanima 12, 9)

Moramo proučavati i pokoravati se Božjoj Riječi

Kako možemo znati tko je Bog? Kako možemo znati prirodu i karakter Isusa Krista? Kako možemo znati što Bog voli i mrzi?
Sve te stvari možemo znati proučavanjem Božje Riječi.

Biblija izražava um i srce Boga jer je sam Bog autor Biblije. 2. Timoteju 3, 16-17 kaže: Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.

U Bibliji otkrivamo razliku između dobra i zla i kako se Isus savršeno pokoravao Ocu dok je bio na zemlji. I mi bismo trebali slijediti Njegov primjer.

Moramo provoditi vrijeme s Bogom u molitvi

Komunikacija s Bogom sastavni je dio života svakog kršćanina. Biblija nam govori je i Isus provodio vrijeme u molitvi da se moli Ocu (Luka 5, 16). Molitva nas približava Bogu i omogućuje nam blisko zajedništvo s Njim. Također, kroz molitvu shvaćamo svoju ovisnost o Bogu, jer bez Boga nismo i ne možemo ništa.

Učenici su se divili Isusovom molitvenom životu i svjedočili su Njegovoj bliskosti s Ocem. Zato su zamolili Isusa da ih nauči moliti, jer su željeli onakav molitveni život kakav je On imao (Luka 11, 1-4).

Oponašajte Boga, budući da ste vi djeca koju on voli; živite u ljubavi, kao što je Krist nas volio i sam sebe predao Bogu za nas, na milodar i žrtvu, kao jedan miris ugodnog vonja. (Efežanima 5, 1-2)

Kao kršćani smo pozvani oponašati karakter i prirodu Isusa Krista. Naš kršćanski hod mora svijetu odražavati ljubav i Božju prirodu kako bi se Bog mogao proslaviti i Njegovom milošću spasiti mnoge izgubljene. Što više volimo Boga i što Ga više želimo znati i provoditi vrijeme s njim – to ćemo više željeti biti poput Krista.

PROČITAJTE JOŠ: